Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Vyhláška č. 430/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znakuPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 430/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku

Vyhláška č. 430/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení...
více »

Sdělení č. 427/2022 Sb. o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému IntrastatPlatnost od: 6. prosince 2022

Sdělení č. 427/2022 Sb. o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat

Sdělení č. 427/2022 Sb. o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
více »

Sdělení č. 428/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)Platnost od: 6. prosince 2022

Sdělení č. 428/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Sdělení č. 428/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
více »

Zákon č. 455/2022 Sb. - změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníPlatnost od: 1. ledna 2023

Zákon č. 455/2022 Sb. - změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 455/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
více »

Sdělení č. 425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářstvíPlatnost od: 12. prosince 2022

Sdělení č. 425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství

Sdělení č. 425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
více »

Sdělení č. 426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářstvíPlatnost od: 12. prosince 2022

Sdělení č. 426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství

Sdělení č. 426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
více »

Vyhláška č. 418/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaciPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 418/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Vyhláška č. 418/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných...
více »

Vyhláška č. 403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutíPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí

Vyhláška č. 403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí
více »

Zákon č. 429/2022 Sb. - změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorskémPlatnost od: 23. prosince 2022

Zákon č. 429/2022 Sb. - změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském

Zákon č. 429/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Nařízení vlády č. 393/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republikyPlatnost od: 12. prosince 2022

Nařízení vlády č. 393/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky

Nařízení vlády č. 393/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany...
více »

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíPlatnost od: 1. července 2023

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 402/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladběPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 402/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Vyhláška č. 402/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
více »

Nařízení vlády č. 419/2022 Sb. kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 419/2022 Sb. kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády č. 419/2022 Sb. kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
více »

Nařízení vlády č. 420/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povoláníPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 420/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Nařízení vlády č. 420/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 421/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služebPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 421/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Vyhláška č. 421/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 406/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkonyPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 406/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony

Vyhláška č. 406/2022 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve...
více »

Nařízení vlády č. 407/2022 Sb. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřinyPlatnost od: 8. prosince 2022

Nařízení vlády č. 407/2022 Sb. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Nařízení vlády č. 407/2022 Sb. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
více »

Nařízení vlády č. 408/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a číselPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 408/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Nařízení vlády č. 408/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění...
více »

Sdělení č. 399/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)Platnost od: 6. prosince 2022

Sdělení č. 399/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Sdělení č. 399/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
více »

Vyhláška č. 404/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinouPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 404/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška č. 404/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3079 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál