Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Sdělení č. 278/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizacíPlatnost od: 14. července 2021

Sdělení č. 278/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
více »

Zákon č. 274/2021 Sb. - změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůPlatnost od: 2. srpna 2021

Zákon č. 274/2021 Sb. - změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 274/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Vyhláška č. 275/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendyPlatnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška č. 275/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Vyhláška č. 275/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
více »

Zákon č. 285/2021 Sb. - změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPlatnost od: 14. července 2021

Zákon č. 285/2021 Sb. - změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 285/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadyPlatnost od: 27. července 2021

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
více »

Sdělení č. 279/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutíPlatnost od: 12. července 2021

Sdělení č. 279/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
více »

Nařízení vlády č. 280/2021 Sb. kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republikyPlatnost od: 1. sprna 2021

Nařízení vlády č. 280/2021 Sb. kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky

Nařízení vlády č. 276/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
více »

Vyhláška č. 263/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebPlatnost od: 9. července 2021

Vyhláška č. 263/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhláška č. 263/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 264/2021 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnostiPlatnost od: 8. července 2021

Vyhláška č. 264/2021 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Vyhláška č. 264/2021 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 262/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlíPlatnost od: 8. července 2021

Nařízení vlády č. 262/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí

Nařízení vlády č. 262/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
více »

Sdělení č. 268/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcePlatnost od: 7. července 2021

Sdělení č. 268/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
více »

Sdělení č. 267/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021Platnost od: 2. července 2021

Sdělení č. 267/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
více »

Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazechPlatnost od: 2. srpna 2021

Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech

Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech
více »

Zákon č. 270/2021 Sb. - změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazechPlatnost od: 2. srpna 2021

Zákon č. 270/2021 Sb. - změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Zákon č. 270/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
více »

Nařízení vlády č. 260/2021 Sb. o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicíPlatnost od: 2. července 2021

Nařízení vlády č. 260/2021 Sb. o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí

Nařízení vlády č. 260/2021 Sb. o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
více »

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021Platnost od: 29. června 2021

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
více »

Sdělení č. 254/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněPlatnost od: 24. června 2021

Sdělení č. 254/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
více »

Nález Ústavního soudu č. 288/2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváníPlatnost od: 22. června 2021

Nález Ústavního soudu č. 288/2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Nález Ústavního soudu č. 288/2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
více »

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákonyPlatnost od: 22. června 2021

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
více »

Vyhláška č. 242/2021 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021Platnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 242/2021 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Vyhláška č. 242/2021 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
více »

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8656 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál