Vyhláška č. 418/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Vyhláška č. 418/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Vyhláška č. 418/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Platnost od

1. ledna 2023

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4735 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál