Inzerce v magazínu NejBusiness.cz

Inzerce v magazínu NejBusiness.cz

Magazín NejBusiness.cz přináší pravidelný přehled o dění v bezmála 30 oborech průmyslu a služeb. Denně informujeme o novinkách a zajímavostech souvisejících s mnoha obory.
Přidává tipy na nové nebo inovované výrobky či technologie, inspirující životní příběhy a zkušenosti nebo například zajímavé rozhovory. Pravidelně prezentuje tipy na zajímavé pracovní nabídky, možnosti profesního vzdělávání nebo důležité informace související s legislativou. 

Magazín NejBusiness.cz je pomocníkem všem odborníkům působícím v nejvýznamnějších oborech v celé České republice a na Slovensku. Podílí se také na mnoha zajímavých projektech.

Využijte tak jedinečný informační kanál magazínu NejBusiness.cz a oslovte Vaše stávající a potenciální klienty a zákazníky zacílenou inzercí. Díky širokým možnostem spolupráce je možné oslovit různé skupiny velmi efektivní formou.

 

Bezmála 100 000 firem a 500 000 odborníků

Vaše inzerce může mířit na cca 100 000 českých a slovenských firem:

 • různé typy a velikost
 • s jednotkami, desítkami, stovkami nebo tisíci zaměstnanců
 • po celé České a Slovenské republice

 

Cílové skupiny:

 • majitelé a manažeři firem působící v různých oborech
  • automotive, strojírenství, IT, stavebnictví, energetika, doprava...
  • chemický a gumárenský průmysl, dřevozpracující průmysl...
  • finančnictví, právo a legislativa, cestovní ruch...
  • potravinářství, zemědělství a lesnictví, zdravotnictví...

 • firmy dodávající do mnoha oborů
  • například dodavatelské firmy jednotlivých oborů
  • a další...

 • odborné školy a studenti
  • zejména technicky zaměřené školy
  • střední, vyšší odborné a vysoké

 • výrobci vybavení pro firmy
  • roboty, montážní linky, komponenty...

 • odborníci se zájmem o jednotlivé obory - bezmála 500 000 lidí
  • manažeři a vedoucí pracovníci
  • vývojoví pracovnící, konstruktéři, projektanti
  • obchodníci, obchodní zástupci
  • nákupčí
  • představitelé jakosti
  • personalisté
  • operátoři výroby - dělnické profese
  • řemeslníci
  • a mnozí další...

 

Možnosti propagace

To nejlepší pro Vás, Vaší firmu a Vaše klienty:

 • kampaň přizpůsobujeme Vašim cílům a potřebám
 • plánujeme s ohledem na Vaše finanční, technické a personální možnosti

 • preferujeme individuální přístup ke každému klientovi
 • klademe důraz na návratnost vložených investic

 

V rámci našich projektů nabízíme různé formy přímé či nepřímé propagace:

 • klasické reklmanní plochy
  • inzeráty, bannery...

 • klasické PR články
 • rozhovory se zástupci firmy
 • nabídky zaměstnání
 • nabídky odbornýh vzdělávacích akcí

 • propagační videa
 • partnerství v rámci jednotlivých magazínů a / nebo projektů

 • a mnoho dalších forem přizpůsobených potřebám klientaCo připravujeme

Vnínáme potřeby, přání a specifikace odborných firem a jednotlivých odborníků. Proto průběžně pracujeme na nových a zajímavých projektech, které můžete využít ke své přímé nebo nepřímé propgaci. Nyní aktuálně připravujeme:

 • Business Point
  • cyklus regionálních setkávání představitelů firem, manažerů a podnikatelů
  • v jednotlivých regionech České a Slovenské republiky
  • životní příběhy a zkušenosti, zajímavé informace, vzdělávání...
  • spuštění - zima/jaro 2020

 • Příběhy firem
  • cyklus rozhorovů a reportáží s představiteli český a slovenských firem
  • zajímavé životní příběhy, zkušenosti, specifický pohled na obor
  • články a videa
  • spuštění - léto / podzim 2019
 • Studuj techniku
  • informační kampaň zejména pro děti a mladé lidi
  • záměr - motivovat ke studiu technických oborů
  • cíl kampaně - naplnění potřeb firem
  • v technických oborech chybí cca 100 000 odborníků
  • projekt spuštěn


 • Šéfové testují
  • pohodová show pro české a slovenské manažery a podnikatele
  • představitelé významných firem budou testovat vybrané automobily
  • budou se sdílet se svými zkušenostmi a pohledy
  • spuštění - podzim 2019
 • V automotive
  • provázán s projektem Studuj techniku 
  • motivační kampaň pro mladé i dospělé
  • záměr - motivovat k zájmu pracovat v automobilovém průmyslu
  • cíl kampaně - naplnění potřeb firem z pohledu personalistiky
  • zaměření na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Ukrajinu
  • spuštění - léto 2019

 • Ze života firem
  • unikátní cyklus určený pro české a slovenské firmy
  • cyklus zahrnuje dvě základní oblasti:
   • tématické ankety na aktuální témata související s chodem firem...
   • odborné informace, články, praktická pomoc, rozhovory, komentáře...
  • spuštění - podzim 2019Sesterské projekty

K Vaší propagaci můžete využít i sesterské projekty:

 • ProfiBusiness.world
  Mezinárodní obchodní platforma spojující firmy z celého světa napříč obory
Media kitZpůsoby inzerce

Přesvědčte se sami o možnostech inzerce v magazínu NejBusiness.cz:

V případě dlouhodobější nebo rozsáhlejší spolupráce jsou připraveny slevy...Reklamní bannery

Využijte přímou reklamní kampaň v magazínu NejBusiness.cz:

 • LeaderBoard
  • 970 x 100,  745 x 100 pix nebo dle dohody
  • umístění v horní části magazínu
  • zobrazení na všech stránkách magazínu
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 9 000,- Kč / týden

 • MegaBanner
  • 728 x 100(120, 80, 60), 468 x 60 pix nebo dle dohody
  • umístění ve střední části magazínu nad obsahem
  • zobrazení na všech stránkách magazínu
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 8 000,- Kč / týden
 • FullBanner
  • 728 x 100(120, 80, 60), 468 x 60 pix nebo dle dohody
  • umístění ve spodní části magazínu pod obsahem
  • zobrazení na všech stránkách magazínu
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 6 000,- Kč / týden

 • Square Right Top
  • 300 x 300, 250 x 250 pix nebo dle dohody
  • umístění v horní pravé části magazínu
  • zobrazení na všech stránkách magazínu
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 7 000,- Kč / týden

 • Square Right Middle
  • 300 x 300, 250 x 250 pix nebo dle dohody
  • umístění v horní pravé části magazínu
  • zobrazení na všech stránkách magazínu
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 6 000,- Kč / týdenPR články

Oslovte potenciální zákazníky i formou PR článků, které:

 • PR články a texty
  • jsou odlišné od klasických zpráv - obsahují daleko více reklamního sdělení
  • zobrazíme je v magazínu NejBusiness.cz vícekrát - min. 3x týdně - tedy minimálně 6x
  • aktivně je zpropagujeme mezi čtenáři
  • základní cena: 4 000,- / článek / napořádVideo

Video je silným nástrojem, využijte tuto možnost:

 • Pre Roll
  • maximální délka 30 s
  • formát videa 16x9 nebo 4:3
  • zobrazení před vybranými videi
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 5 000,- Kč / 10 000 zobrazení

 • Post Roll
  • maximální délka 30 s
  • formát videa 16:9 nebo 4:3
  • zobrazení za vybranými videi
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • základní cena: 5 000,- Kč / 10 000 zobrazení

 • Záznamy nebo přímé přenosy akcí nebo tiskovek, rozhovory, reportáže
  • neomezená délka
  • libovolný formát (mpeg, mp4, avi, mov...)
  • umístění v archivu magazínu NejBusiness.cz
  • formát videa 16:9
  • prolink na Vámi zvolenou adresu
  • cena dle dohody nebo zdarma (podle druhu videa)

 

Partner magazínu

Máte-li zájem o dlouhodobější a rozsáhlejší spolupráci, můžete se stát partnerem magazínu nebo jeho vybrané oborové části a využít zajímavý potenciál:

 • Partner magazínu
  • rozsáhlejší forma spolupráce
  • sleva nebo bezplatné bannery, články a jiné reklamní formáty
  • aktivní propagace v rámci celého magazínu
  • aktivní spolupráce na projektech magazínu nebo partnerských akcích
  • spolupráce při oslovování potenciálních klientů v různých oborech
  • možnost spolurealizace zajímavých akcí (kampaně, vzdělávací akce, apod.)
  • orientační cena: 150 000,- Kč / měsíc nebo dle dohody
 • Oborový partner magazínu
  • rozsáhlejší forma spolupráce se zacílením na příslušný obor
  • sleva nebo bezplatné bannery, články a jiné reklamní formáty
  • aktivní propagace v rámci vybraného oboru
  • aktivní spolupráce na projektech magazínu nebo partnerských akcích zaměřených na vybraný obor
  • spolupráce při oslovování potenciálních klientů ve vybraných oborech
  • možnost spolurealizace zajímavých akcí (kampaně, vzdělávací akce, apod.)
  • orientační cena: 80 000,- Kč / měsíc nebo dle dohodyPartner projektů

Staňte se partnerem nebo spolupracujte na projektech, které realizuje magazín NejBusiness.cz a/nebo jeho partneři. Přidejte se k nám, můžeme tak pomoci mnoha firmám a samozřejmě dětem a mladým lidem:

 • Odborníci Do Škol
  • unikátní projekt zaměřený na děti a mladé
  • motivace dětí a mladých lidí díky správným vzorům a odborníkům z řad zástupců významných firem a institucí
  • silná cílová skupina:
   • žáci a studenti ZŠ, SŠ a VŠ - cca 500 000 žáků a studentů
   • pedagogové a školy - cca 5 000 škol a cca 70 000 pedagogických pracovníků
   • firmy a její zaměstnanci - cca 20 000 firem a 500 000 zaměstnanců
  • zajímavé možnosti spolupráce (loga, videa, besedy)
  • spolupráce na propagaci mezi dětmi a mladými
  • spolupráce na propagaci mezi odbornou veřejností
  • možnost spolurealizace zajímavých akcí (kampaně, vzdělávací akce, apod.)
  • orientační cena: od 69 000,- Kč / měsíc nebo dle dohody
 • Uč se a vyhraj!
  • unikátní projekt zaměřený na děti a mladé
  • kampaň motivující děti a mladé ke vzdělávání a osobnímu a profesnímu rozvoji
  • silná cílová skupina:
   • žáci a studenti ZŠ, SŠ a VŠ - cca 500 000 žáků a studentů
  • zajímavé možnosti spolupráce (loga, videa, exkurze)
  • spolupráce na propagaci mezi dětmi a mladými
  • orientační cena: od 69 000,- Kč / měsíc nebo dle dohody
  • jiné formy plnění: např. ceny do soutěží, možnost exkurzí ve Vaší firmě, účast na vzdělávacích a prezentačních akcích, apod.Nabídky práce

Hledáte nové zaměstnance? Využijte informační kanál magazínu NejBusiness.cz a oslovte mnoho odborníků maximálně zacílenou inzercí na vybrané profese. 

Můžete využít:

 • Pracovní nabídky
  • umístění v Katalogu pracovních nabídek
  • zacílení na příslušné obory a regiony
  • jedna z nejefektivnějších forem propagace pracovní pozice
  • maximální rozsah informací o pozici i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace pozice za období - až 3x (dle typu spolupráce)
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci pozice v rámci příslušných oborů

 • Výhodná cena s možností slevy
  • základní cena: 1 800,- Kč / měsíc / pozice
  • prodloužení o další měsíc: 1 500,- Kč / měsíc / pozice
  • úspora nákladů
  • pevný inzerát se základními možnostmi úpravy - až 3x za období
  • zajímavé slevy pro větší množství inzerovaných pracovních pozic 
   • individuální slevy dle dohody, počtu pozic a délce inzerceAkce

Pořádáte odbornou vzdělávácí akci? Chcete Váš kurz, seminář, školení nebo konferenci efektivně propagovat. Využijte magazín NejBusiness.cz. Můžete zvolit několik forem:

 • Platba za zveřejnění
  • jednotná sazba za zveřejnění příslušné akce
  • zacílení na příslušné obory a regiony
  • jedna z nejefektivnějších forem propagace odborné akce
  • maximální rozsah informací o akci i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace akce za období - 3x
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci akce v rámci příslušných oborů
 • Výhodná cena s možností slevy
  • základní cena: 1 500,- Kč / měsíc / akce
  • prodloužení o další měsíc: 1 200,- Kč / měsíc / akce
  • úspora nákladů
  • pevný inzerát se základními možnostmi úpravy - až 3x za období
  • zajímavé slevy pro větší množství inzerovaných akcí 
   • individuální slevy dle dohody, počtu akcí a délce inzerce
 • Provize z objednávky
  • provize pouze z uskutečněných objednávek - žádné platby předem
  • maximální úspora nákladů na propagaci
  • objednávky a platby přes portál NejBusiness.cz
  • ušetříte čas a energii, objednávky vyřizujeme a účtujeme za Vás
  • maximální rozsah informací o akci i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace akce za období - 3x
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci akce v rámci příslušných oborů
  • výše provize: 10% z částky bez DPH za vložné na akci
  • více informací také na www.nejbusiness.cz/poradatele-akci
 • Prezentace zdarma - mediální partnerství
  • u vybraných akcí s bezplatným vložným - řešíme individuálně
  • v případě vzájemné spolupráce:
   • jsme-li mediálním partnerem
   • jedná-li se o reciproční spolupráci
  • maximální rozsah informací o akci i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace akce za období - 3x
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci akce v rámci příslušných oborů
  • Zcela zdarma
  • více informací také na www.nejbusiness.cz/poradatele-akciReality

Prodáváte komerční nemovitost? Magazín NejBusiness.cz Vám nabízí možnost propagace Vaší realitní nabídky kaneláří, skladů, pozemků, výrobních nebo skladovacích hal a areálů, zavedených podniků nebo jiných komerčních nemovitostí:

Můžete využít:

 • Reality
  • umístění v Katalogu komerčních nemovitostí
  • zacílení na příslušné obory a regiony
  • jedna z nejefektivnějších forem propagace nemovitosti
  • maximální rozsah informací o nemovitosti i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace nemovitosti za období - 3x (dle typu spolupráce)
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci nemovitosti v rámci příslušných oborů
 • Výhodná cena s možností slevy
  • základní cena: 1 800,- Kč / měsíc / nemovitost
  • základní cena: 1 500,- Kč / měsíc / nemovitost
  • úspora nákladů
  • pevný inzerát se základními možnostmi úpravy - až 3x
  • zajímavé slevy pro větší množství inzerovaných nemovitostí 
   • individuální slevy dle dohody, počtu nabídek a délce inzerce


Trh firem

Hledáte obchodní partnery nebo formy spolupráce? Prodáváte firmu? Chcete investovat do koupě nebo rozvoje jiné firmy? Máte zajímavý nápad k realizaci? Hledáte investora pro svůj záměr nebo firmu? Potřebujete rozložit podnikatelské riziko? Využijte magazín NejBusiness.cz:

 • Trh firem
  • prezentace v rámci platformy Trh firem
  • zacílení na příslušné obory a regiony
  • jedna z nejefektivnějších forem propagace
  • maximální rozsah informací o nabídce / poptávce i firmě
  • možnost bezplatné aktualizace za období - 3x (dle typu spolupráce)
  • možnost spolupráce na aktivní propagaci v rámci příslušných oborů
  • základní cena: 1 800,- Kč / měsíc
  • možnost prodloužení: 1 500,- Kč / další měsíc
 • Slevy
  • vybraným skupinám můžeme poskytnou slevu
  • např. v případě start-upu u studentů nebo začínajících podnikatelů
  • vše řešíme individuálně
  • možná sleva až 50%


 • Podpora v zahraničí - ProfiBusiness.world
  • můžeme Vám pomoci s podporou Vaší firmy v zahraničí
  • ve spolupráci s mezinárodní obchodní platformou cílíte na různé trhy
  • primárně na vybrané trhy: SK, PL, DE, AT, CAN, USA, region EU a globální trhy
  • pro více informací nás kontaktujte...Obecné informace

Ceník je platný od 1. října 2019 do jeho odvolání. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Pro neplátce DPH je připravena sleva 20%. 

 

Newsletter pro partnery

Zadejte Vaší e-mailovou adresu do naší databáze. Budeme Vás pravidelně informovat o novinkách a zajímavostech na kterých pracujeme a které pro naše partnery připravujeme. Získáte tak přehled o zajímavých možnostech spolupráce...Kontakt

Pokud Vás nabídka inzerce oslovila, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. 

 • Petr Hamrozi
  CEO
  NejBusiness.cz

  Pobočka Praha: Českobrodská 10/19, 190 00  Praha 9, Česká republika
  Pobočka Třinec: Polní 411, 739 61 Třinec, Česká republika

  Infolinka: +420 733 139 882 (CZ), +421 915 946 533 (SK)
  E-mail: petr.hamrozi(at)nejbusiness.cz
  Www: www.nejbusiness.cz

 

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.2803 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál