Státní svátky České republiky

Státní svátky České republiky

Státní svátky a významné dny České republiky jsou dny v roce, které určuje zákon č. 245/2000 Sb. Jejich cílem je připomínat významné události v historii českého národa a některé jeho tradice. V České republice máme celkem 7 státních svátků,  7 ostatních svátků a dalších 15 významných dnů.
Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu (volna), kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu. Významné dny České republiky jsou standardními pracovními dny (samozřejmě s pokud nepřipadnou na sobotu nebo na neděli). Na některé státní svátky nebo ostatní svátky je, ze zákona, omezena otevírací doba některých prodejen.

 

Státní svátky České republiky

Státní svátky České republiky určuje zákon č. 245/2000 Sb.:

 • 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu
  • Připomíná vznik samostatné České republiky v roce 1993
 • 8. května – Den osvobození
  • Připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945
 • 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
  • Připomíná příchod učenců ze Soluně na Velkou Moravu v roce 863
  • Přinesli křesťanství, vzdělanost, kultúru a architekturu

 

 • 6. července – Den upálení mistra Jana Husa
  • Připomíná upálení významné osobnosti české historie v roce 1415
  • Jan Hus se snažil hlásat čisté Boží slovo (Bibli) a vracet křesťanství k původním kořenům.
 • 28. září – Den české státnosti 
  • Připomíná zavraždění knížete Václava služebníky svého bratra Boleslava v roce 935
 • 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
  • Připomíná vznik Československa v roce 1918 a osamostatnění od Rakouska-Uherska

 

 • 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
  • Připomíná sametovou revoluci v roce 1989 a osvobození od komunistického režimu
  • Připomíná také uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939

 

Ostatní svátky

Ostatní svátky České republiky určuje zákon č. 245/2000 Sb.:

 • 1. ledna - Nový rok
  • Tradiční svátek začátku nového roku 

 • mezi 20. březnem a 23. dubnem – Velký pátek
  • Připomínka jednoho z nejdůležitějšího dne lidských dějin - ukřižování Ježíše Krista
  • Velký pátek je také začátek Velikonoc

 • mezi 23. březnem a 26. dubnem – Velikonoční pondělí
  • následuje po Velikonoční neděli - připomínce vzkříšení Ježíše Krista
  • v českých zemích je spojen s různými zvyklostmi a tradicemi
 • 1. května – Svátek práce
  • slaví se od roku 1890
  • připomíná vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu


 • 24. prosince – Štědrý den
  • je posledním dnem adventu
  • jeho součástí je Štedrovečerní večeře

 • 25. prosince – 1. svátek vánoční
  • slavnost Večeře Páně
  • připomíná narození nejvýznamnější osobnosti lidských dějin a spasitele - Ježíše Krista

 • 26. prosince – 2. svátek vánoční
  • připomíná umučení Štěpána, jednoho z prvních Ježíšových učedníkůVýznamné dny

Významné dny České republiky určuje zákon č. 245/2000 Sb.:

 • 16. ledna – Den památky Jana Palacha
  • Připomínka upálení Jana Palach na protest proti okupaci Československa
  • Jan Palach se upálil 16. ledna 1969

 • 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
  • Připomíná oběti holokaustu za druhé světové války
  • Zejména utrpení židů 

 • 8. března – Mezinárodní den žen
  • Den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj
  • Připomíná také výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908 • 9. března – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince
  • Den připomínající krutý osud cca 17 500 židů
  • Nacisté se postupně snažili vyhladit nejen židy, ale i nepohodlné osoby

 • 12. března – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
  • Připomínka vstupu České republiky k NATO v roce 1999
  • A zvýšení bezpečnosti České republiky a dalších zemí střední Evropy

 • 28. března – Den narození Jana Ámose Komenského
  • Připomínka narození Učitele národů a posledního biskupa Jednoty bratrské v roce 1592 • 7. dubna – Den vzdělanosti
  • Připomínka založení Univerzity Karlovy v roce 1348

 • 5. května – Květnové povstání českého lidu
  • Připomínka českého povstání proti německým okupantům v roce 1945
 • 15. května – Den rodin
  • Mezinárodní den rodiny
  • Slaví se od roku 1994


 • 10. června – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
  • Připomínka krutého vyhlazení středočeské obce německými okupanty v roce 1942

 • 18. června – Den hrdinů druhého odboje
  • Připomínka boje českých parašutistů proti německo okupaci v roce 1942

 • 27. června – Den památky obětí komunistického režimu
  • Připomíná perzekvované a usmrcené oběti československého komunistického režimu
  • Zejména popravu Milady Horákové a dalších čechoslováků v roce 1950 • 21. srpna – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy
  • Připomínka okupace Československa v roce 1968 vojáky především ruské armády
  • V srpnu 1968 také Československo prakticky ztratilo svojí svobodu

 • 8. října – Památný den sokolstva
  • Připomínka rozpuštění Československé obce sokolské v roce 1941
  • Sokolskou obec rozpustil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich

 • 11. listopadu – Den válečných veteránů
  • Připomíná konec první světové války v roce 1918

 

Ke stažení

Page generated in 1.1244 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál