Zákony, vyhlášky, normy - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Platnost od: 1. ledna 2014, Stav: platný

Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
více »

Platnost od: 1. ledna 2014 , Stav: platný

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb.

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
více »

Platnost od: 1. ledna 2010, Stav: platný

Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník
více »

Platnost od: 1. ledna 2007, Stav: platný

Pracovní právo - zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
více »

Platnost od: 1. ledna 2007, Stav: platný

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce,Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.,pracovní právo
více »

Platnost od: 1. ledna 2007, Stav: platný

Zákon o územním plánování a stavebním řádu - zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 2007, Stav: platný

Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 2005, Stav: platný

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování - zákon č. 585/2004 Sb.

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 2005, Stav: platný

Branný zákon - zákon č. 585/2004 Sb.

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 2006, Stav: platný

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
více »

Platnost od: 1. května 2001, Stav: platný

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

Platnost od: 1. května 2001, Stav: platný

Exekuční řád - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Zákon o provozu na pozemních komunikacích - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Silniční zákon - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Zákon o silničním provozu - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Platnost od: 12. listopadu 2000, Stav: platný

Zákon o krajích - zákon č. 129/2000 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
více »

Platnost od: 12. listopadu 2000, Stav: platný

Zákon o obcích - zákon č. 128/2000 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
více »

Platnost od: 1. ledna 2000, Stav: platný

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
více »

Platnost od: 1. června 2000, Stav: zrušen

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
více »

Platnost od: 1. dubna 1997, Stav: platný

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
více »

Platnost od: 1. října 1995, Stav: platný

Zákon o státní sociální podpoře - zákon č. 117/1995 Sb.

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
více »

Platnost od: 1. ledna 1993, Stav: platný

Listina základních práv a svobod - Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
více »

Platnost od: 1. ledna 1993, Stav: platný

Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb.

Zákon č. 1/1993 - Ústava České republiky
více »

Platnost od: 31. prosince 1992, Stav: platný

Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb.

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
více »

Platnost od: 1. ledna 1992, Stav: platný

Zákon o živnostenském podnikání - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 1992, Stav: platný

Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
více »

Platnost od: 1. ledna 1962, Stav: platný

Trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb.

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád),trestní řád
více »

Platnost od: 1. dubna 1964, Stav: platný

Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.

Zákon č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád
více »Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.3906 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál