Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celkůPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 417/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářůPlatnost od: 30. prosince 2022

Vyhláška č. 417/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů

Vyhláška č. 417/2022 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
více »

Sdělení č. 390/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základnyPlatnost od: 30. listopadu 2022

Sdělení č. 390/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny

Sdělení č. 390/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých...
více »

Sdělení č. 391/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základnyPlatnost od: 30. listopadu 2022

Sdělení č. 391/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny

Sdělení č. 391/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních...
více »

Zákon č. 449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023Platnost od: 1. ledna 2023

Zákon č. 449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Zákon č. 449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023
více »

Sdělení č. 392/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základnyPlatnost od: 30. listopadu 2022

Sdělení č. 392/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny

Sdělení č. 392/2022 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních...
více »

Vyhláška č. 386/2022 Sb. o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhůPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 386/2022 Sb. o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů

Vyhláška č. 386/2022 Sb. o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
více »

Vyhláška č. 387/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůdPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 387/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Vyhláška č. 387/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 395/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtuPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 395/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Vyhláška č. 395/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítěPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě

Vyhláška č. 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení
více »

Vyhláška č. 381/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidelPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 381/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel

Vyhláška č. 381/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických...
více »

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 385/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní služběPlatnost od: 29. listopadu 2022

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 385/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 385/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18....
více »

Vyhláška č. 370/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečnémPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 370/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném

Vyhláška č. 370/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném
více »

Zákon č. 366/2022 Sb. - změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyPlatnost od: 1. ledna 2023

Zákon č. 366/2022 Sb. - změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 366/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
více »

Zákon č. 365/2022 Sb. - změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvíchPlatnost od: 25. listopadu 2022

Zákon č. 365/2022 Sb. - změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Zákon č. 365/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 388/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matrikyPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 388/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky

Vyhláška č. 388/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a...
více »

Vyhláška č. 367/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkemPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 367/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Vyhláška č. 367/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.
více »

Vyhláška č. 368/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtnýmPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 368/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Vyhláška č. 368/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 369/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatelePlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 369/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Vyhláška č. 369/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
více »

Vyhláška č. 371/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikáchPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 371/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách

Vyhláška č. 371/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.6928 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál