Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Vyhláška č. 246/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bancePlatnost od: 5. června 2021

Vyhláška č. 246/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Vyhláška č. 246/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a...
více »

Sdělení č. 247/2021 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinuPlatnost od: 3. června 2021

Sdělení č. 247/2021 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
více »

Nařízení vlády č. 265/2020 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytůPlatnost od: 2. června 2020

Nařízení vlády č. 265/2020 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Nařízení vlády č. 265/2020 Sb. kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
více »

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do školPlatnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve...
více »

Vyhláška č. 234/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropyPlatnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 234/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy

Vyhláška č. 234/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
více »

Sdělení č. 217/2021 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRGPlatnost od: 31. května 2021

Sdělení č. 217/2021 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
více »

Zákon č. 219/2021 Sb. - změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bancePlatnost od: 1. června 2021

Zákon č. 219/2021 Sb. - změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

Zákon č. 219/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 268/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2Platnost od: 26. května 2020

Nařízení vlády č. 268/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2

Nařízení vlády č. 268/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard...
více »

Nařízení vlády č. 215/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporouPlatnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády č. 215/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Nařízení vlády č. 215/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
více »

Sdělení č. 216/2021 Sb. kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minimaPlatnost od: 24. května 2021

Sdělení č. 216/2021 Sb. kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství...
více »

Vyhláška č. 211/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínekPlatnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 211/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 211/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
více »

Vyhláška č. 210/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínekPlatnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 210/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 210/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
více »

Vyhláška č. 212/2021 Sb. o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínekPlatnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 212/2021 Sb. o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 212/2021 Sb. o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
více »

Vyhláška č. 213/2021 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných územíPlatnost od: 1. července 2021

Vyhláška č. 213/2021 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Vyhláška č. 213/2021 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
více »

Nařízení vlády č. 199/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytuPlatnost od: 1. září 2021

Nařízení vlády č. 199/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Nařízení vlády č. 199/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
více »

Vyhláška č. 209/2021 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstvaPlatnost od: 20. května 2021

Vyhláška č. 209/2021 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Vyhláška č. 209/2021 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
více »

Nález Ústavního soudu č. 230/2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyPlatnost od: 18. května 2021

Nález Ústavního soudu č. 230/2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nález Ústavního soudu č. 230/2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
více »

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpoPlatnost od: 18. května 2021

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpo

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992...
více »

Nařízení vlády č. 258/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnostiPlatnost od: 1. července 2020

Nařízení vlády č. 258/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Nařízení vlády č. 258/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nález Ústavního soudu č. 241/2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcíPlatnost od: 18. května 2021

Nález Ústavního soudu č. 241/2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Nález Ústavního soudu č. 241/2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
více »

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9066 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál