Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Správní řád - zákon č.  500/2004 Sb.Platnost od: 1. ledna 2006, Stav: platný

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
více »

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníPlatnost od: 1. července 2001

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá zezměn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004 Sb., zákonem...
více »

Exekuční řád - zákon č. 120/2001 Sb.Platnost od: 1. května 2001, Stav: platný

Exekuční řád - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - zákon č. 120/2001 Sb.Platnost od: 1. května 2001, Stav: platný

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

Zákon o provozu na pozemních komunikacích - zákon č. 361/2000 Sb.Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Zákon o provozu na pozemních komunikacích - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Silniční zákon - zákon č. 361/2000 Sb.Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Silniční zákon - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Zákon o silničním provozu - zákon č. 361/2000 Sb.Platnost od: 1. ledna 2001, Stav: platný

Zákon o silničním provozu - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

Zákon o krajích - zákon č. 129/2000 Sb.Platnost od: 12. listopadu 2000, Stav: platný

Zákon o krajích - zákon č. 129/2000 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
více »

Zákon o obcích - zákon č. 128/2000 Sb.Platnost od: 12. listopadu 2000, Stav: platný

Zákon o obcích - zákon č. 128/2000 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
více »

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb.Platnost od: 1. ledna 2000, Stav: platný

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
více »

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.Platnost od: 1. června 2000, Stav: zrušen

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
více »

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.Platnost od: 1. dubna 1997, Stav: platný

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
více »

Zákon o státní sociální podpoře - zákon č. 117/1995 Sb.Platnost od: 1. října 1995, Stav: platný

Zákon o státní sociální podpoře - zákon č. 117/1995 Sb.

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
více »

Listina základních práv a svobod - Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb.Platnost od: 1. ledna 1993, Stav: platný

Listina základních práv a svobod - Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
více »

Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb.Platnost od: 1. ledna 1993, Stav: platný

Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb.

Zákon č. 1/1993 - Ústava České republiky
více »

Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb.Platnost od: 31. prosince 1992, Stav: platný

Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb.

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
více »

Zákon o živnostenském podnikání - zákon č. 455/1991 Sb.Platnost od: 1. ledna 1992, Stav: platný

Zákon o živnostenském podnikání - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
více »

Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb.Platnost od: 1. ledna 1992, Stav: platný

Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
více »

Trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb.Platnost od: 1. ledna 1962, Stav: platný

Trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb.

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád),trestní řád
více »

Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.Platnost od: 1. dubna 1964, Stav: platný

Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.

Zákon č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.4006 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál