Veřejné zakázky a poptávky

Aktuální veřejné zakázky a poptávky z celé České republiky


Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-KorytaZveřejnění: 15.1.2021, Nabídky do: 1.3.2021, Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí

Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta, dle projektové dokumentace č.z. 049/2019 „Oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta“, zpracovanou projekční...
více »

„Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“(druhé vyhlášení)Zveřejnění: 15.1.2021, Nabídky do: 2.2.2021, Zadavatel: Mikroregion Sokolov-východ

„Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“(druhé vyhlášení)

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové“, tak jak je to stanoveno v...
více »

Obsluha tepelně energetických zařízeníZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Obsluha tepelně energetických zařízení

Předmětem veřejné zakázky je obsluha tepelně energetických zařízení (výměníkové stanice, ústředního topení, teplé užitkové vody, minerální vody, bazénu, peloidu a zařízení VZT vč. tepelného čerpadla) v rozsahu: denní kontrola a servis zařízení...
více »

Realizace nového zadláždění dolejšího hospodářského dvora v CSD PlasyZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 4.2.2021, Zadavatel: Národní technické muzeum

Realizace nového zadláždění dolejšího hospodářského dvora v CSD Plasy

Dodavatel zajistí ve stanoveném termínu provedení stavebních prací spojených s novým zadlážděním dolejšího hospodářského dvora v areálu Národního technického muzea (NTM), Centrum stavitelského dědictví (CSD) Plasy spočívajících zejména v...
více »

FN Motol – Spotřební materiál k automatickému injektoru kontrastní látky CT Expres™ 3DZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 9.2.2021, Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol – Spotřební materiál k automatickému injektoru kontrastní látky CT Expres™ 3D

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k automatickému injektoru kontrastní látky CT Expres™ 3D do Fakultní nemocnice v Motole, a to v předpokládaném množství uvedeném v informační a cenové tabulce na dobu 36 měsíců v...
více »

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - DubinaZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 11.5.2021, Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina

Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižo­vatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se sil­nicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
více »

EES Licence Microsoft 2021Zveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Masarykova univerzita

EES Licence Microsoft 2021

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro uzavření smlouvy Enrollment for Education Solutions (EES) na zajištění licencí Microsoft 365 Education A3 a doplňkové služby.
více »

Odstavná plocha v obci BudiměřiceZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 25.1.2021, Zadavatel: Obec Budiměřice

Odstavná plocha v obci Budiměřice

Jedná se o novou dopravní stavbu obslužné komunikace a odstavných plocha u hřiště na pozemcích par. č. 11/15 a 102/2 v k. ú. Budiměřice.
více »

Pořízení nových strojů a software pro X-Kabel, s.r.o.Zveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 1.2.2021, Zadavatel: X-Kabel, s.r.o.

Pořízení nových strojů a software pro X-Kabel, s.r.o.

Zadavatel rozdělil výběrové řízení na následující části: Dílčí část a) Pořízení automatického krimpovacího stroje – stroj, který umožní zpracování vodičů o průřezu 0.0123 mm²/AWG36 do 2.5 mm²/AWG14. Dílčí část Pořízení programovatelného...
více »

Elektronická časová razítkaZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 28.1.2021, Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Elektronická časová razítka

Dodávka (kvalifikovaných) elektronických časových razítek od kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru v souladu s nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na...
více »

Zákupy - Výstavba hasičské zbrojniceZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Město Zákupy

Zákupy - Výstavba hasičské zbrojnice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba hasičské zbrojnice v obci Zákupy. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci stavby "Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 184, Zákupy se změnou užívání na požární...
více »

Mikroskopy II.Zveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 29.1.2021, Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

Mikroskopy II.

Předmětem zakázky je dodávka 4 kusů světelných mikroskopů pro pracoviště Oddělení výzkumu moderní imunoterapie, Oddělení výzkumu genové imunoterapie, Oddělení imunologie a Oddělení imunohematologie ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy,...
více »

Brzkov – Obytná zóna JIHZveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 30.11.2021, Zadavatel: Obec Brzkov

Brzkov – Obytná zóna JIH

Předmětem veřejné zakázky je realizace nových inženýrských sítí a stavební příprava pozemků pro novou výstavbu rodinných domků v lokalitě u fotbalového hřiště v k. ú. Brzkov, přístupů a příjezdů k nim, včetně zásobování lokality kvalitní pitnou...
více »

Plovací vestaZveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 25.1.2021, Zadavatel: Ministerstvo obrany

Plovací vesta

Jedná se o nákup 120 ks plovacích vest. Z důvodu objektivního hodnocení POŽADUJEME DOLOŽIT platný odkaz na www.stránky, popis, produktový list atd. vámi nabízeného sortimentu. Řádně vyplněný a PODEPSANÝ NÁVRH smlouvy je nedílnou součástí této VZ....
více »

Nákup úklidových a hygienických potřeb (1/21)Zveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Centrum sociálních služeb Tloskov

Nákup úklidových a hygienických potřeb (1/21)

Nákup úklidových a hygienických potřeb viz rozpis v příloze.
více »

Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytkuZveřejnění: 12.1.2021, Nabídky do: 15.2.2021, Zadavatel: MĚSTO HRONOV

Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytku

Předmětem plnění je dodávka nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“.
více »

Antigenní testy SARS-CoV-2Zveřejnění: 11.1.2021, Nabídky do: 27.1.2021, Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Antigenní testy SARS-CoV-2

Předmětem zakázky jsou postupné dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro průkaz antigenu koronaviru SARS-CoV-2 dle potřeb zadavatele.
více »

Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a HercegoviněZveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Česká rozvojová agentura

Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině

Předmětem plnění veřejné zakázky je konzultační a odborná činnost v rámcinprojektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem “European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina:...
více »

Dodávka chlazené stravy do ZZC Balková březen - červen 2021Zveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 21.1.2021, Zadavatel: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Dodávka chlazené stravy do ZZC Balková březen - červen 2021

Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování dodávky šokově chlazené stravy včetně nápojů a zamraženého pečiva, zamražených jednotlivých porcí, celodenních balíčků a zajištění mimořádných dodávek ohřáté stravy (v případě mimořádných událostí) do...
více »

Pravidelný odvoz a zneškodňování odpadů v Klementinu a CDHZveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Pravidelný odvoz a zneškodňování odpadů v Klementinu a CDH

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném odvozu a zneškodňování odpadu prováděném pro zadavatele od objektu nebo prostor, které zadavatel vlastní nebo spravuje nebo má v nájmu, a to speciálním zařízením dodavatele.
více »

SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhéZveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Pardubický kraj

SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhé

Předmětem realizace je rekonstrukce a vybavení učeben pro celoživotní vzdělávání dospělých. Projekt bude realizován v místě stávajícího objektu truhlárny. Tento objekt bude částečně zbourán. V 1.NP bude umístěna svařovna, laboratoř defektoskopie...
více »

FN Motol - Krytí na rány s povidone jodemZveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 28.1.2021, Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol - Krytí na rány s povidone jodem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky krytí na rány s povidone jodem do Fakultní nemocnice v Motole, a to v předpokládaném množství uvedeném v informační a cenové tabulce, a to na 24 měsíců, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
více »

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školyZveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Zlínský kraj

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících budov – tělocvičny a jejich šaten, šaten odborného výcviku.
více »

Nákup 45 ks notebooků pro SUZ MVZveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Nákup 45 ks notebooků pro SUZ MV

Předmětem této veřejné zakázky je nákup 45 ks notebooků pro Správu uprchlických zařízení MV.
více »

ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektůZveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Úřad práce České republiky

ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektů

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavby nového úřadu práce v Pardubicích dle stavebního povolení ze dne 31.7.2014 ve znění pozdější změn,...
více »

RD - opravy a servis vozidel s podovzkem T-815Zveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 19.1.2021, Zadavatel: Ministerstvo obrany

RD - opravy a servis vozidel s podovzkem T-815

Předmětem díla se pro účely této dohody rozumí provedení servisních prací, údržby a opravy podle technických podmínek výrobce vozidla v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů na základě výzev k...
více »

Periferní intervence I.Zveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 10.2.2021, Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Periferní intervence I.

Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...
více »

Fyzická ostraha a recepční služba areálu Zimního stadionu města PlzněZveřejnění: 5.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Statutární město Plzeň

Fyzická ostraha a recepční služba areálu Zimního stadionu města Plzně

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy a recepční služby areálu Zimního stadionu města Plzně.
více »

Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – CNC soustruhZveřejnění: 5.1.2021, Nabídky do: 5.2.2021, Zadavatel: OK Hydraulik s.r.o.

Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – CNC soustruh

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – CNC soustruh“. Konkrétně se jedná o pořízení 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve...
více »

Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův BrodZveřejnění: 5.1.2021, Nabídky do: 28.1.2021, Zadavatel: Město Havlíčkův Brod

Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův Brod

Předmětem je rekonstrukce stávajících balkonů bytového domu, kde bude odstraněno stávající zábradlí, nášlapná i spádová vrstva podlahy balkonů včetně hydroizolace a oplechování. Podlahy balkonů budou opraveny hydroizolací z asfaltových pásů,...
více »

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.6088 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál