Veřejné zakázky a poptávky - Stavebnictví, architektura a řemesla

Aktuální veřejné zakázky a poptávky v oboru stavebnictví, architektura a TZB


Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-KorytaZveřejnění: 15.1.2021, Nabídky do: 1.3.2021, Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí

Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta, dle projektové dokumentace č.z. 049/2019 „Oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta“, zpracovanou projekční...
více »

Realizace nového zadláždění dolejšího hospodářského dvora v CSD PlasyZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 4.2.2021, Zadavatel: Národní technické muzeum

Realizace nového zadláždění dolejšího hospodářského dvora v CSD Plasy

Dodavatel zajistí ve stanoveném termínu provedení stavebních prací spojených s novým zadlážděním dolejšího hospodářského dvora v areálu Národního technického muzea (NTM), Centrum stavitelského dědictví (CSD) Plasy spočívajících zejména v...
více »

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - DubinaZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 11.5.2021, Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina

Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižo­vatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se sil­nicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
více »

Odstavná plocha v obci BudiměřiceZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 25.1.2021, Zadavatel: Obec Budiměřice

Odstavná plocha v obci Budiměřice

Jedná se o novou dopravní stavbu obslužné komunikace a odstavných plocha u hřiště na pozemcích par. č. 11/15 a 102/2 v k. ú. Budiměřice.
více »

Zákupy - Výstavba hasičské zbrojniceZveřejnění: 14.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Město Zákupy

Zákupy - Výstavba hasičské zbrojnice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba hasičské zbrojnice v obci Zákupy. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci stavby "Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 184, Zákupy se změnou užívání na požární...
více »

Brzkov – Obytná zóna JIHZveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 30.11.2021, Zadavatel: Obec Brzkov

Brzkov – Obytná zóna JIH

Předmětem veřejné zakázky je realizace nových inženýrských sítí a stavební příprava pozemků pro novou výstavbu rodinných domků v lokalitě u fotbalového hřiště v k. ú. Brzkov, přístupů a příjezdů k nim, včetně zásobování lokality kvalitní pitnou...
více »

Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytkuZveřejnění: 12.1.2021, Nabídky do: 15.2.2021, Zadavatel: MĚSTO HRONOV

Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytku

Předmětem plnění je dodávka nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“.
více »

SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhéZveřejnění: 7.1.2021, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Pardubický kraj

SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhé

Předmětem realizace je rekonstrukce a vybavení učeben pro celoživotní vzdělávání dospělých. Projekt bude realizován v místě stávajícího objektu truhlárny. Tento objekt bude částečně zbourán. V 1.NP bude umístěna svařovna, laboratoř defektoskopie...
více »

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školyZveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Zlínský kraj

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících budov – tělocvičny a jejich šaten, šaten odborného výcviku.
více »

ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektůZveřejnění: 6.1.2021, Nabídky do: 3.2.2021, Zadavatel: Úřad práce České republiky

ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektů

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavby nového úřadu práce v Pardubicích dle stavebního povolení ze dne 31.7.2014 ve znění pozdější změn,...
více »

Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův BrodZveřejnění: 5.1.2021, Nabídky do: 28.1.2021, Zadavatel: Město Havlíčkův Brod

Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův Brod

Předmětem je rekonstrukce stávajících balkonů bytového domu, kde bude odstraněno stávající zábradlí, nášlapná i spádová vrstva podlahy balkonů včetně hydroizolace a oplechování. Podlahy balkonů budou opraveny hydroizolací z asfaltových pásů,...
více »

Vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11Zveřejnění: 5.1.2021, Nabídky do: 4.2.2021, Zadavatel: Město Hostinné

Vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení vnitřních stavebních úprav v pavilonu č. 3 v areálu 91. mateřské školy Plzeň, Jesenická 11. Jedná se o dvoupodlažní panelový objekt, který je zateplen kontaktním zateplením a je opatřen nově...
více »

Revitalizace zeleně 3. a 4. etapa - sídliště v HostinnémZveřejnění: 4.1.2021, Nabídky do: 22.1.2021, Zadavatel: Město Hostinné

Revitalizace zeleně 3. a 4. etapa - sídliště v Hostinném

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provádění sadové úpravy veřejné zeleně za účelem revitalizace a úpravy zeleně v prostoru sídliště, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
více »

Rekonstrukce a modernizace učebny 2021Zveřejnění: 4.1.2021, Nabídky do: 18.1.2021, Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787

Rekonstrukce a modernizace učebny 2021

Zajištění stavebních prací za účelem modernizace učebny a její přeměny na digitální/mediální učebnu.
více »

Přístavba nového výtahu ve dvorní části objektu Západočeského muzea v Plzni - Zborovská 40, PlzeňZveřejnění: 22.12.2020, Nabídky do: 15.1.2021, Zadavatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Přístavba nového výtahu ve dvorní části objektu Západočeského muzea v Plzni - Zborovská 40, Plzeň

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového výtahu ve dvorní části objektu Západočeského muzea v Plzni - Zborovská 40, Plzeň. Předmět plnění přesně specifikuje Smlouva o dílo (příloha Výzvy k podání nabídek) a projektová dokumentace zpracovaná...
více »

PD – přístavba budovy XZveřejnění: 21.12.2020, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

PD – přístavba budovy X

Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Přístavba budovy X“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
více »

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: „Kulturně společenský sál Brno – Slatina“Zveřejnění: 21.12.2020, Nabídky do: 19.1.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: „Kulturně společenský sál Brno – Slatina“

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dále uvedené projektové dokumentace včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb při projednání projektové dokumentace a získání...
více »

Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve VernířovicíchZveřejnění: 17.12.2020, Nabídky do: 28.1.2021, Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik

Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zařízení pro vytápění objektu střediska Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích včetně změny paliva s přechodem z neekologického paliva (spalování hnědého uhlí) na ekologické (dřevní pelety) s kotlem...
více »

Výběr dodavatele na provádění kontrol, údržby a oprav prvků městského mobiliáře v MO Plzeň 2 – Slovany v období od 1.4.2021 do 31.3.2023Zveřejnění: 17.12.2020, Nabídky do: 27.1.2021, Zadavatel: Statutární město Plzeň

Výběr dodavatele na provádění kontrol, údržby a oprav prvků městského mobiliáře v MO Plzeň 2 – Slovany v období od 1.4.2021 do 31.3.2023

Předmětem je výběr dodavatele na zajištění kontroly, dodávky, údržby a oprav (vč. likvidace) všech prvků městského mobiliáře v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany. Mezi prvky městského mobiliáře patří mobilní i pevné lavičky s kovovými nebo...
více »

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České BudějoviceZveřejnění: 17.12.2020, Nabídky do: 25.1.2021, Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek. Součástí řešení je zřízení nového přístřešku pro cestující linkovou dopravou, nové umístění přístřešku pro cestující MHD, 2 nové přístřešky...
více »

Cyklostezka Bohumín-PudlovZveřejnění: 17.12.2020, Nabídky do: 18.1.2021, Zadavatel: Město Bohumín

Cyklostezka Bohumín-Pudlov

Předmětem stavby je vybudování cyklostezky podél řeky Odry mezi Antošovickou lávkou a Vrbickou (Orlovskou) stružkou. Cyklostezka je navržena z asfaltobetonu (vrchní vrstva jemnozrnná ACO 8) v jednotné šířce 3 m a s krajnicí 2 x 0,25 m z asf....
více »

Rekonstrukce II. nadzemního podlažíZveřejnění: 16.12.2020, Nabídky do: 20.1.2021, Zadavatel: Česká obchodní inspekce

Rekonstrukce II. nadzemního podlaží

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce II. nadzemního podlaží budovy tř. Kpt. Jaroše 1924/5, Brno včetně kompletní opravy dřevěné pavlače. Celková rekonstrukce II. nadzemního podlaží včetně pavlače je nezbytná z důvodu odstranění...
více »

D6 Krupá, přeložkaZveřejnění: 1.12.2020, Nabídky do: 10.2.2021, Zadavatel: ŘSD

D6 Krupá, přeložka

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a...
více »

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8229 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál