Veřejné zakázky a poptávky - Stavebnictví, architektura a řemesla

Aktuální veřejné zakázky a poptávky v oboru stavebnictví, architektura a TZB


Stavební úpravy budovy čp. 43 JeseniceZveřejnění: 16.4.2021, Nabídky do: 6.5.2021, Zadavatel: Obec Jesenice

Stavební úpravy budovy čp. 43 Jesenice

Záměrem stavebníka je rekonstrukce a stavební úpravy objektu čp. 43, který sloužil jako občanská vybavenost, v současnosti již cca 10 let nepoužívaný. Nově bude objekt sloužit jako bytový dům s 5 bytovými jednotkami a zázemím. Objekt je rozdělen...
více »

Veřejné WC – Panská zahradaZveřejnění: 16.4.2021, Nabídky do: 28.4.2021, Zadavatel: Město Vsetín

Veřejné WC – Panská zahrada

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „Veřejné WC – Panská zahrada“. Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Veřejné WC – Panská zahrada“ skládající se z vlastního objektu WC, zpevněné plochy, elektrické...
více »

Rekonstrukce domu č.p.91, HerálecZveřejnění: 16.4.2021, Nabídky do: 7.5.2021, Zadavatel: Obec Herálec

Rekonstrukce domu č.p.91, Herálec

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce obecního domu – dvoupodlažní objekt s podkrovím, valbovou střechou a přilehlým objektem garáží.
více »

Byty SnovídkyZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 4.5.2021, Zadavatel: Obec Snovídky

Byty Snovídky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Byty Snovídky“. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy a výstavba nových krovů. .Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci...
více »

Gynekologie – úprava ambulance a zřízení rodinných pokojůZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 29.4.2021, Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Gynekologie – úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních a dispozičních úprav v prostoru aseptického zákrokového sálku v části 1.NP ambulantního traktu v pavilonu H1. Současně budou v prostoru stávajícího skladu a denní místnosti sester na...
více »

Nové zelené střechy na objektech ZŠZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 4.5.2021, Zadavatel: Městská část Praha 14

Nové zelené střechy na objektech ZŠ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci zelených střech. Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části: Část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 Část 2: Nové zelené střechy...
více »

D1 Oprava mostů a odvodnění mostů v km 296,3-341,5Zveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 4.5.2021, Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 Oprava mostů a odvodnění mostů v km 296,3-341,5

Stavba řeší návrh a odstranění nejčastějších závad mostů dle BPM. Jedná se o závady jako jsou: odstranění vegetace, odstranění nánosů v odvodňovacích prvcích, rozpadlé zádlažby odvodňovacích prvků (skluzy, dopadiště) a jejich erozi, degradace...
více »

Udržovací práce na mostě přes Milevský potokZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 5.5.2021, Zadavatel: Město Milevsko

Udržovací práce na mostě přes Milevský potok

Jedna část projektu spočívá v obnově komunikace vedoucí přes most, jelikož stávající situace je taková, že na mostě není vymezen pruh pro pěší a šířka mostu neumožňuje vedení obousměrné dvoupruhové komunikace. Dochází tedy ke střetu pěší dopravy...
více »

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – SkateparkZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 3.6.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – Skatepark

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – skatepark“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a poskytnutí souvisejících projektových činností. Pro zadání této...
více »

Zastávka PrůtahZveřejnění: 14.4.2021, Nabídky do: 27.4.2021, Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zastávka Průtah

Předmětem zakázky je výměna obrusné vrstvy na dvou úsecích silnice II/395 v obci Zastávka. 1.úsek – km 14,920-15,922 - frézování povrchu 50 mm a následné vyrovnání ložné vrstvy ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. 2.úsek – km...
více »

Mytí a oprava fasády budovy sídla SÚJBZveřejnění: 13.4.2021, Nabídky do: 23.4.2021, Zadavatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Mytí a oprava fasády budovy sídla SÚJB

Jedná se o mytí, opravu poškozené omítky a nátěr, vč. souvisejících prací, úklidu a dopravy. Podrobnosti ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
více »

Vestavba výslechových místností OAMP v objektu MV LetnáZveřejnění: 13.4.2021, Nabídky do: 27.4.2021, Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Vestavba výslechových místností OAMP v objektu MV Letná

Předmětem veřejné zakázky je vybudování vestavby dvou výslechových místností pro zajištění potřeb MV ČR v místě vstupní haly budovy Milady Horákové 1498/85, Praha 7.
více »

Rapotice - oprava střechyZveřejnění: 13.4.2021, Nabídky do: 27.4.2021, Zadavatel: Vězeňská služba České republiky

Rapotice - oprava střechy

Předmětem plnění je provedení opravy střechy na objektu SO 012 - Sklad v areálu Věznice Rapotice dle specifikace.
více »

Rekonstrukce Žižkovy ulice, PrachaticeZveřejnění: 12.4.2021, Nabídky do: 30.4.2021, Zadavatel: Město Prachatice

Rekonstrukce Žižkovy ulice, Prachatice

Jedná se o zpracování kompletní projektové přípravy a související inženýrské činnosti na akci Rekonstrukce Žižkovy ulice, Prachatice, za předpokladu dodržení všech obecně závazných právních předpisů v souladu architektonickým návrhem, který je...
více »

Cyklostezka Kojetín-Tovačov, k. ú. KojetínZveřejnění: 9.4.2021, Nabídky do: 10.5.2021, Zadavatel: Město Kojetín

Cyklostezka Kojetín-Tovačov, k. ú. Kojetín

Předmětem plnění je novostavba cyklistické stezky podél řeky Moravy na zpevněné hrázi mezi městem Kojetín a městem Tovačov v celkové délce 1327 m. Navrhovaná komunikace pro cyklisty je umístěna v souběhu s řekou Moravou v trase stávající hráze...
více »

II/128 křiž. I/19 - ČernoviceZveřejnění: 9.4.2021, Nabídky do: 30.4.2021, Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

II/128 křiž. I/19 - Černovice

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II/128 v okresu Pelhřimov, kraj Vysočina, v úseku od km 0,000 v místě napojení na silnici I/19, přes obec Věžná až po křížení silnice II/128 - ul. Svatavská s tratí Obrataň-Jindřichův Hradec-Nová...
více »

Hodonice - Oprava účelové komunikace Zveřejnění: 8.4.2021, Nabídky do: 22.4.2021, Zadavatel: Obec Hodonice

Hodonice - Oprava účelové komunikace "Nad pískovnou"

Technické řešení Současný povrch asfaltové komunikace se ve stávající šířce odfrézuje v narušených místech. Na mechanicky a tlakovou vodou vyčištěný podklad – stávající asfaltobeton se nanese spojovací postřik z asfaltové emulze a nová obrusná...
více »

Rekonstrukce vestibulu školyZveřejnění: 8.4.2021, Nabídky do: 23.4.2021, Zadavatel: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Rekonstrukce vestibulu školy

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající rekonstrukce vstupu do budovy školy. Ve vstupní hale se upraví stávající vrátnice. Bude z ní větší výhled po vstupní hale, nainstalují se nové dveře. Vymění se stávající dlažby a podhledy.
více »

Krásný Les - rekonstrukce fasády základní a mateřské školyZveřejnění: 8.4.2021, Nabídky do: 23.4.2021, Zadavatel: Obec Krásný Les

Krásný Les - rekonstrukce fasády základní a mateřské školy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Základní a Mateřské školy Krásný Les na adrese Krásný les č.p. 258, 464 01 Frýdlant v okrese Liberec. Cílem je snížení jeho energetické náročnosti a renovace ozdobné fasády objektu. V rámci...
více »

Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizaceZveřejnění: 8.4.2021, Nabídky do: 23.4.2021, Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je celková rekonstrukce učebny autoškoly a přilehlých prostor v administrativní budově Přípotoční 300, Praha 10. Práce budou prováděny na základě zpracované projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Doba...
více »

MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektuZveřejnění: 6.4.2021, Nabídky do: 27.4.2021, Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k realizaci novostavby modulárního objektu občanské vybavenosti MENDEL DESIGN LAB. Jedná se o dodávku...
více »

VD Kostomlátky, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práceZveřejnění: 6.4.2021, Nabídky do: 22.4.2021, Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik,

VD Kostomlátky, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Kostomlátky.
více »

Komunikace v rodinné zástavbě v obci TasovZveřejnění: 6.4.2021, Nabídky do: 23.4.2021, Zadavatel: Obec Tasov

Komunikace v rodinné zástavbě v obci Tasov

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby místní komunikace, odstavné plochy a sjezdů k rodinným domům v lokalitě rodinné zástavby v obci Tasov. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, vypracovanou projekční...
více »

Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u KarvinéZveřejnění: 5.4.2021, Nabídky do: 21.4.2021, Zadavatel: Obec Petrovice u Karviné

Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u Karviné

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově v Petrovicích u Karviné.
více »

Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Zádveřice – Raková – gastro vybaveníZveřejnění: 4.4.2021, Nabídky do: 26.4.2021, Zadavatel: Obec Zádveřice-Raková

Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Zádveřice – Raková – gastro vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž gastro vybavení kuchyně mateřské školy.
více »

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.0401 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál