Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nález Ústavního soudu č. 181/2012 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platuPlatnost od: 3. května 2012

Nález Ústavního soudu č. 181/2012 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu

Nález Ústavního soudu č. 181/2012 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a...
více »

Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaciPlatnost od: 1. srpna 2012

Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci

Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
více »

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzdušíPlatnost od: 1. září 2012

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
více »

Zákon č. 174/2012 Sb. - změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 174/2012 Sb. - změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 174/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 198/2012 Sb. - změna zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíchPlatnost od: 1. září 2012

Zákon č. 198/2012 Sb. - změna zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 198/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 199/2012 Sb. - změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péčiPlatnost od: 1. června 2012

Zákon č. 199/2012 Sb. - změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Zákon č. 199/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších...
více »

Sdělení č. 146/2012 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcePlatnost od: 27. dubna 2012

Sdělení č. 146/2012 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sdělení č. 146/2012 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
více »

Zákon č. 171/2012 Sb. - změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 171/2012 Sb. - změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 171/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních...
více »

Zákon č. 172/2012 Sb. - změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisechPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 172/2012 Sb. - změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Zákon č. 172/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění...
více »

Zákon č. 173/2012 Sb. - změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcíPlatnost od: 26. května 2012

Zákon č. 173/2012 Sb. - změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Zákon č. 173/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 193/2012 Sb. - změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudnímPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 193/2012 Sb. - změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Zákon č. 193/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
více »

Zákon č. 167/2012 Sb. - změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 167/2012 Sb. - změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 167/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o...
více »

Zákon č. 191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativěPlatnost od: 25. dubna 2012

Zákon č. 191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativě

Zákon č. 191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativě
více »

Sdělení č. 145/2012 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiPlatnost od: 25. dubna 2012

Sdělení č. 145/2012 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Sdělení č. 145/2012 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
více »

Zákon č. 192/2012 Sb. - změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkáchPlatnost od: 25. května 2012

Zákon č. 192/2012 Sb. - změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Zákon č. 192/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Vyhláška č. 144/2012 Sb. - změna vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidelPlatnost od: 25. dubna 2012

Vyhláška č. 144/2012 Sb. - změna vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Vyhláška č. 144/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
více »

Zákon č. 168/2012 Sb. - změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyPlatnost od: 1. července 2012

Zákon č. 168/2012 Sb. - změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Zákon č. 168/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 169/2012 Sb. - změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Platnost od: 30. června 2012

Zákon č. 169/2012 Sb. - změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 169/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
více »

Zákon č. 170/2012 Sb. - změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkPlatnost od: 10. května 2012

Zákon č. 170/2012 Sb. - změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 170/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamuPlatnost od: 10. května 2012

Nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 2.0737 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál