Zákony, vyhlášky, normy - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


22. března 2012

Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
více »

22. března 2012

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb.

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
více »

9. února 2009

Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník
více »

7. června 2006

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce,Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.,pracovní právo
více »

7. června 2006

Pracovní právo - zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
více »

11. května 2006

Zákon o územním plánování a stavebním řádu - zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
více »

11. května 2006

Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
více »

29. listopadu 2004

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování - zákon č. 585/2004 Sb.

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
více »

29. listopadu 2004

Branný zákon - zákon č. 585/2004 Sb.

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
více »

24. září 2004

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
více »

3. dubna 2001

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

3. dubna 2001

Exekuční řád - zákon č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
více »

19. října 2000

Zákon o provozu na pozemních komunikacích - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

19. října 2000

Silniční zákon - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

19. října 2000

Zákon o silničním provozu - zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
více »

15. května 2000

Zákon o krajích - zákon č. 129/2000 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
více »

15. května 2000

Zákon o obcích - zákon č. 128/2000 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
více »

12. května 2000

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
více »

25. dubna 2000

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
více »

28. března 1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
více »

Page generated in 1.4606 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál