Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Sdělení Ministerstva vnitra č. 2/2024 Sb. o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obceSchválení: 4. ledna 2024, Vyhlášení: 4. ledna 2024, Účinnost: 4. ledna 2024

Sdělení Ministerstva vnitra č. 2/2024 Sb. o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
více »

Zákon č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Platnost od: 20. ledna 2024

Zákon č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
více »

Zákon č. 471/2022 Sb. - změna zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službyPlatnost od: 1. dubna 2023

Zákon č. 471/2022 Sb. - změna zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Zákon č. 471/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Vyhláška č. 468/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním obdobíPlatnost od: 23. prosince 2022

Vyhláška č. 468/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Vyhláška č. 468/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
více »

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzděPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve...
více »

Nařízení vlády č. 466/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částkyPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 466/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky

Nařízení vlády č. 466/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná...
více »

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynuPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
více »

Nařízení vlády č. 447/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné služběPlatnost od: 26. prosince 2022

Nařízení vlády č. 447/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě

Nařízení vlády č. 447/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany...
více »

Vyhláška č. 460/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářůPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 460/2022 Sb. - změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů

Vyhláška č. 460/2022 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
více »

Sdělení č. 448/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíPlatnost od: 21. prosince 2022

Sdělení č. 448/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sdělení č. 448/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
více »

Vyhláška č. 461/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkouškyPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 461/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Vyhláška č. 461/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 462/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentůPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 462/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 462/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
více »

Nařízení vlády č. 2/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fonduPlatnost od: 15. ledna 2023

Nařízení vlády č. 2/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu

Nařízení vlády č. 2/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
více »

Nařízení vlády č. 470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podporPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor

Nařízení vlády č. 470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
více »

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatněníPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č....
více »

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních...
více »

Rozhodnutí č. 446/2022 Sb. o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023Platnost od: 20. prosince 2022

Rozhodnutí č. 446/2022 Sb. o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Rozhodnutí č. 446/2022 Sb. o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
více »

Vyhláška č. 3/2023 Sb. - změna vyhlášky č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zónPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 3/2023 Sb. - změna vyhlášky č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Vyhláška č. 3/2023 Sb. kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
více »

Sdělení č. 469/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023Platnost od: 20. prosince 2022

Sdělení č. 469/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023

Sdělení č. 469/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023
více »

Vyhláška č. 452/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.Platnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 452/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Vyhláška č. 452/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění...
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.226 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál