Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nařízení vlády č. 198/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.Platnost od: 18. května 2021

Nařízení vlády č. 198/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 198/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
více »

Nařízení vlády č. 203/2021 Sb. o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemiPlatnost od: 18. května 2021

Nařízení vlády č. 203/2021 Sb. o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

Nařízení vlády č. 203/2021 Sb. o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
více »

Nařízení vlády č. 214/2021 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzacíPlatnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády č. 214/2021 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací

Nařízení vlády č. 214/2021 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s...
více »

Vyhláška č. 200/2021 Sb. kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškouPlatnost od: 1. září 2021

Vyhláška č. 200/2021 Sb. kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vyhláška č. 200/2021 Sb. kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
více »

Sdělení č. 201/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupněPlatnost od: 12. května 2021

Sdělení č. 201/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
více »

Nařízení vlády č. 251/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitraPlatnost od: 1. července 2020

Nařízení vlády č. 251/2020 Sb. - změna nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Nařízení vlády č. 251/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
více »

Vyhláška č. 205/2021 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“Platnost od: 9. června 2021

Vyhláška č. 205/2021 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

Vyhláška č. 205/2021 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“
více »

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnostíPlatnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciPlatnost od: 20. května 2021

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021Platnost od: 7. května 2021

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
více »

Sdělení č. 194/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíPlatnost od: 6. května 2021

Sdělení č. 194/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
více »

Nařízení vlády č. 197/2021 Sb. o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžePlatnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády č. 197/2021 Sb. o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Nařízení vlády č. 197/2021 Sb. o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
více »

Zákon č. 189/2021 Sb. - změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonůPlatnost od: 1. července 2021

Zákon č. 189/2021 Sb. - změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Zákon č. 189/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 182/2021 Sb. - změna zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténěPlatnost od: 28. dubna 2021

Zákon č. 182/2021 Sb. - změna zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Zákon č. 182/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
více »

Zákon č. 183/2021 Sb. - změna zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemiiPlatnost od: 28. dubna 2021

Zákon č. 183/2021 Sb. - změna zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Zákon č. 183/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 187/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcíchPlatnost od: 26. května 2021

Vyhláška č. 187/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 187/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
více »

Zákon č. 191/2021 Sb. - změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonůPlatnost od: 1. července 2021

Zákon č. 191/2021 Sb. - změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Zákon č. 191/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 192/2021 Sb. - změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchPlatnost od: 1. července 2021

Zákon č. 192/2021 Sb. - změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 192/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění...
více »

Vyhláška č. 179/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.Platnost od: 28. dubna 2021

Vyhláška č. 179/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Vyhláška č. 179/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
více »

Nařízení vlády č. 217/2020 Sb. - změna některých nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020Platnost od: 1. května 2020

Nařízení vlády č. 217/2020 Sb. - změna některých nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Nařízení vlády č. 217/2020 Sb. kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
více »

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.0461 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál