Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nařízení vlády č. 364/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporouPlatnost od: 17. listopadu 2022

Nařízení vlády č. 364/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Nařízení vlády č. 364/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
více »

Vyhláška č. 353/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozemPlatnost od: 1. prosince 2022

Vyhláška č. 353/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Vyhláška č. 353/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 361/2022 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidelPlatnost od: 1. prosince 2022

Nařízení vlády č. 361/2022 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Nařízení vlády č. 361/2022 Sb. kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
více »

Vyhláška č. 354/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmelePlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 354/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Vyhláška č. 354/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
více »

Vyhláška č. 348/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péčePlatnost od: 1. prosince 2022

Vyhláška č. 348/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška č. 348/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
více »

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 345/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022Platnost od: 15. listopadu 2022

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 345/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 345/2022 Sb. k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Parlamentem dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022
více »

Vyhláška č. 346/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Platnost od: 1. prosince 2022

Vyhláška č. 346/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Vyhláška č. 346/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
více »

Sdělení č. 347/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíPlatnost od: 14. listopadu 2022

Sdělení č. 347/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sdělení č. 347/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
více »

Vyhláška č. 338/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republikyPlatnost od: 14. listopadu 2022

Vyhláška č. 338/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky

Vyhláška č. 338/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění...
více »

Sdělení č. 341/2022 Sb. o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obcePlatnost od: 11. listopadu 2022

Sdělení č. 341/2022 Sb. o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

Sdělení č. 341/2022 Sb. o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
více »

Sdělení č. 342/2022 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obcePlatnost od: 11. listopadu 2022

Sdělení č. 342/2022 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Sdělení č. 342/2022 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
více »

Zákon č. 359/2022 Sb. - změna zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitíPlatnost od: 1. ledna 2023

Zákon č. 359/2022 Sb. - změna zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Zákon č. 359/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 377/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitroPlatnost od: 25. listopadu 2022

Vyhláška č. 377/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Vyhláška č. 377/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
více »

Vyhláška č. 378/2022 Sb. o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčivPlatnost od: 25. listopadu 2022

Vyhláška č. 378/2022 Sb. o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vyhláška č. 378/2022 Sb. o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
více »

Vyhláška č. 379/2022 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčivPlatnost od: 25. listopadu 2022

Vyhláška č. 379/2022 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv

Vyhláška č. 379/2022 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
více »

Nařízení vlády č. 350/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trhPlatnost od: 1. prosince 2022

Nařízení vlády č. 350/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 350/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
více »

Vyhláška č. 337/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetkuPlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 337/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

Vyhláška č. 337/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciPlatnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
více »

Zákon č. 363/2022 Sb. - změna zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporouPlatnost od: 4. listopadu 2022

Zákon č. 363/2022 Sb. - změna zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Zákon č. 363/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 339/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péčePlatnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 339/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 339/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1024 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál