Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Sdělení č. 292/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupněPlatnost od: 30. července 2021

Sdělení č. 292/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
více »

Vyhláška č. 287/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenciPlatnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška č. 287/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

Vyhláška č. 287/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
více »

Nález Ústavního soudu č. 305/2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonůPlatnost od: 27. července 2021

Nález Ústavního soudu č. 305/2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

Nález Ústavního soudu č. 305/2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
více »

Nález Ústavního soudu č. 306/2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojůPlatnost od: 27. července 2021

Nález Ústavního soudu č. 306/2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů

Nález Ústavního soudu č. 306/2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
více »

Nařízení vlády č. 304/2021 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená dataPlatnost od: 27. července 2021

Nařízení vlády č. 304/2021 Sb. - zrušení nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Nařízení vlády č. 304/2021 Sb. kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
více »

Sdělení č. 290/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcePlatnost od: 23. července 2021

Sdělení č. 290/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
více »

Zákon č. 298/2021 Sb. - změna zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhuPlatnost od: 23. července 2021

Zákon č. 298/2021 Sb. - změna zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Zákon č. 298/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Zákon č. 300/2021 Sb. - změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchPlatnost od: 1. září 2021

Zákon č. 300/2021 Sb. - změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 300/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
více »

Ústavní Zákon č. 295/2021 Sb. - změna Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.Platnost od: 1. srpna 2021

Ústavní Zákon č. 295/2021 Sb. - změna Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Ústavní Zákon č. 295/2021 Sb. kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
více »

Zákon č. 296/2021 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonůPlatnost od: 22. července 2021

Zákon č. 296/2021 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

Zákon č. 296/2021 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
více »

Zákon č. 299/2021 Sb. - změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půdPlatnost od: 1. srpna 2021

Zákon č. 299/2021 Sb. - změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Zákon č. 299/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a...
více »

Vyhláška č. 277/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynemPlatnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška č. 277/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Vyhláška č. 277/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrechPlatnost od: 2. srpna 2021

Vyhláška č. 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Vyhláška č. 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
více »

Nařízení vlády č. 276/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromoPlatnost od: 20. července 2021

Nařízení vlády č. 276/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromo

Nařízení vlády č. 276/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
více »

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb. o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturouPlatnost od: 1. září 2021

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb. o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb. o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
více »

Sdělení č. 282/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněPlatnost od: 12. července 2021

Sdělení č. 282/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
více »

Nařízení vlády č. 303/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyPlatnost od: 1. září 2021

Nařízení vlády č. 303/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nařízení vlády č. 303/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 291/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířatPlatnost od: 1. září 2021

Vyhláška č. 291/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 291/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
více »

Sdělení č. 278/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizacíPlatnost od: 14. července 2021

Sdělení č. 278/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
více »

Vyhláška č. 271/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzděláváníPlatnost od: 1. září 2021

Vyhláška č. 271/2021 Sb. - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Vyhláška č. 271/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění...
více »

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8432 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál