Pro PR a marketingové agentury

Možnosti spolupráce s reklamními a komunikačními agenturami

Pro PR a marketingové agentury

Portál NejBusiness.cz přináší pravidelný přehled o dění v bezmála 50 oborech průmyslu a služeb. Denně informuje o novinkách a zajímavostech souvisejících s mnoha obory. Přidává tipy na nové nebo inovované výrobky či technologie, inspirující životní příběhy a zkušenosti nebo například zajímavé rozhovory. Pravidelně prezentuje tipy na zajímavé nabídky práce, možnosti profesního vzdělávání, informace související s legislativou, aktuální veřejné zakázky, zajímavé nabídky a poptávky komerčních nemovitostí nebo například informace o dotacích a grantech.
Velmi významnou částí portálu je obchodní platforma Trh firem, která pomáhá s prodejem firem, investicemi, akvizicemi, obchodní spolupráci nebo část věnující se nákupu a prodeji technologií, strojů, či dopravních prostředků. Dává také prostor odborníkům svobodně vyjádřit svůj názor na aktuální, profesní nebo společenská témata.

Odborným PR, komunikačním a marketingovým agenturám nabízí zajímavé možnosti spolupráce. Pomáhá podpořit klienty agentur se zaměřením na vybrané cílové skupiny a preferované obory.

 

Profil portálu

Portál NejBusiness.cz je on-line titul se zaměřením na podnikání, business a vybrané obory průmyslu a služeb. Denně přináší zajímavé informace pro širokou skupinu čtenářů z celé České a Slovenské republiky. 
Kompletní profil, včetně preferovaných oborů, naleznete na www.nejbusiness.cz/profil-portalu

 

S čím můžeme pomoci

 • můžeme pomoci podpořit Vaše klienty
 • můžeme pomoci zvýšit prodej nebo podíl na trhu Vašich klientů

 • můžeme pomoci oslovit nové zákazníky
 • se zacílením na konkrétní skupinu

 • můžeme pomoci posílit značku na trhu
 • nebo pomoci s uvedením novinky na trh

 • celá Česká republika a Slovensko
 • ve vybraných případech také Polsko a další země

 • s naplněním potřeb, přání a cílů Vaší firmy a Vašich klientů
 • z pohledu obchodu a dalšího strategického rozvoje

 

Cílové skupiny

 • míříme na bezmála 100 000 firem v České republice a na Slovensku
  • výrobci, obchodnící, servisní a montážní firmy, dodavatelé, lékaři, právníci, apod.

 • míříme také na cca 500 000 manažerů a odborníků
  • manažeři, technici, konstruktéři, obchodníci, operátoři výroby, apod.
  • automotive, IT, stavebnictví, zdravotnictví, strojírenství, řemesla, apod.

 • míříme i na cca 500 000 mladých lidí
  • žáci a studenti základních, středních a vysokých škol
  • celá Česká a Slovenská republika


Zasílejte nám novinky a tiskovky
Vaše i Vašich klientů

Nově nás informujte:

 • Co nového ve Vaší agentuře
  • zasílejte nám novinky, tiskové zprávy, zajímavosti
  • z Vaší agentury
   • nové kampaně, obchodní úspěch, personálie, apod.
  • vše můžeme nově zveřejnit na portálu NejBusiness.cz
  • můžete tak oslovit Vaše nové - potenciální klienty...

 • Co nového u Vašich klientů
  • zasílejte také novinky, tiskové zprávy, zajímavosti
  • od Vašich klientů
   • nové výrobky nebo služby, obchodní úspěchy
   • rozhovory, komentáře, názory
   • a mnoho dalšího...
  • i tyto zprávy můžeme zveřejnit na NejBusiness.cz
  • podpořte tak Vaše klienty
  • viz. okruhy - níže "Naše projekty a aktivity"

 • zasílejte na press@nejbusiness.cz

 

Naše projekty a aktivity

K podpoře Vašich klientů můžete využít různé formy a aktivity portálu NejBusiness.cz:

 • Novinky a zajímavosti - formou hlavních zpráv nebo zajímavostí či tiskových zpráv
  • pravidelně přinášíme zajímavosti a novinky z firem, institucí, škol nebo vědy a výzkumu
  • nové výrobky nebo služby, 
  • trendy, nové technologie, inovace, rekonstrukce
  • obchodní výsledky nebo úspěchy, zajímavé zakázky, získaná ocenění
  • výročí a jubilea, charitativní činnost, zajímavé akce...
  • novinky a zajímavosti Vašich klientů zasílejte kdykoliv na press@nejbusiness.cz
  • můžeme zveřejnit zcela zdarma
  • velmi efektivní způsob komunikace a propagace Vašich klientů
 • Trh firem
  • pomáháme firmám v oblastech, které souvisí s provozem firmy
  • nové obchodní příležitosti, kooperace a různé formy spolupráce u nás i v zahraničí
  • prodej a nákup firem, investice a investiční příležitosti
  • nákup a prodej technologií (výrobní linky, výrobní technologie, stroje, atd.)
  • nákup a prodej komerčních nemovitostí
  • rozložení rizik v podnikání, apod....
  • Vaší klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít pro své potřeby


 • Nabídky práce
  • aktuální prémiové nabídky práce pro odborníky
  • spojujeme firmy s odborníky
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci
 • Názory a komentáře
  • pravidelný pohled na aktuální dění v businessu očima zástupců firem
  • majitelé, manažeři, významní zaměstnanci českých a slovenských firem
  • názory a komentáře Vašich klientů zasílejte kdykoliv na nazory@nejbusiness.cz
  • můžeme zveřejnit zcela zdarma
  • velmi efektivní způsob komunikace a propagace Vašich klientů
 • Česko - země inovací
  • cyklus, který přibližuje nové technologie, inovace, patenty nebo vynálezy
  • z českých firem, institucí nebo například vysokých škol
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci
 • Příběhy financování
  • zajímavé projekty a firmy financované prostřednictvím externích zdrojů
  • úvěry, investice, dotace, granty nebo pobídky
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 

 • Kurzy, školení, semináře, konference nebo výstavy
  • aktuální možnosti profesního vzdělávání pro odborníky i širokou veřejnost
  • se zaměřením na mnoho oborů průmyslu a služeb
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 • Veřejné zakázky a poptávky
  • přehled vybraných veřejných zakázek a poptávek
  • zakázky měst, obcí, krajů, veřejných institucí a samozřejmě firem
  • z mnoha oborů a regionů České republiky
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 • Dotace, granty a fondy EU
  • široký přehled dotačních titulů pro firmy, města, obce, školy nebo neziskový sektor
  • z mnoha zdrojů - fondy EU, státní dotace, Norské fondy, Visegrád, apod...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 • Zákony a vyhlášky
  • aktuální přehled české legislativy
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci


 • Personálie
  • aktuální personální změny ve vybraných firmách
  • na kličových pozicích
  • zdarma můžeme zveřejnit personální změny u Vašich klientů
  • tiskové zprávy zasílejte na press@nejbusiness.cz
 • Příběhy firem
  • cyklus rozhorovů a reportáží s představiteli český a slovenských firem
  • zajímavé životní příběhy, zkušenosti, specifický pohled na obor
  • články a videa
  • své tipy na zajímavou firmu zasílejte na press@nejbusiness.cz
  • příběh můžeme zveřejnit zcela zdarma
  • velmi efektivní způsob komunikace a propagace Vašeho klienta
 • Reality
  • přehled nabídky komerčních nemovitostí
  • prodej, pronájem, dražba
  • kanceláře, sklady, výrobní areály, pozemky, restaurace, ubytování, zemědělské objekty...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 • Technologie
  • prodej a nákup technologií, techniky, strojů a zařízení
  • výrobní, zpracovatelské a balící linky...
  • stavební, textilní, dřevoobráběcí nebo kovoobráběcí stroje...
  • stavební mechanizace, zemědělská a dopravní technika
  • manipulační technika, vybavení dílen, skladů a provozoven...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci

 

 • Osobnosti v businessu
  • cyklus medailonků přibližujících významné osobnosti českého a slovenského businessu
  • majitelé, manažeři, významní zaměstnanci českých a slovenských firem
  • životní příběh, zkušenosti, zájmy, koníčky, vize, plány
  • své tipy na zajímavé osobnosti mezi Vašimi klienty zasílejte na press@nejbusiness.cz
  • společně můžeme připravit medailonky zajímavých osobností z řad Vašich klientů
  • medailonek zveřejňujeme zcela zdarma
  • velmi efektivní způsob komunikace a propagace Vašeho klienta
 • Zajímavé projekty
  • cyklus přibližující zajímavé zakázky, projekty nebo případové studie
  • stavebnictví, strojírenství, architektura, právo, grafika, marketing...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem sekce nebo využít ke své propagaci
 • Ze života firem
  • unikátní cyklus určený pro české a slovenské firmy
  • cyklus zahrnuje dvě základní oblasti:
   • tématické ankety na aktuální témata související s chodem firem...
   • odborné informace, články, praktická pomoc, rozhovory, komentáře...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem projektu
  • můžete nám zaslat tipy na zajímavá témata, která můžeme s klienty připravit

 

Podílíme se na zajímavých projektech

Portál NejBusiness.cz se také podílí na několika zajímavých projektech:

 • Business Point
  • cyklus regionálních setkávání představitelů firem, manažerů a podnikatelů
  • v jednotlivých regionech České a Slovenské republiky
  • životní příběhy a zkušenosti, zajímavé informace, vzdělávání...
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem projektu
  • velmi zajímavý způsob propagace Vašeho klienta
 • Studuj techniku
  • podporuje zájem mladých lidí o technické obory, řemesla a technologie
  • míří na bezmála 500 000 mladých lidí z celé České a Slovenské republiky
  • žáci a studenti základních, středních a vysokých škol
  • pomáhá naplňovat potřeby firem v oblasti personalistiky
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem projektu
  • a oslovit zejména mladou generaci, ale také představitele firem
  • velmi zajímavý a efektivní způsob propagace klienta
 • Uč s a vyhraj!
  • pomáhá rozvíjet a oceňovat talenty a píli mezi dětmi a mladými
  • míří na bezmála 500 000 mladých lidí z celé České a Slovenské republiky
  • žáci a studenti základních, středních a vysokých škol
  • zajímavý prostor pro propagaci firem zaměřujících se na mladé
  • Vaši klienti se mohou stát partnerem projektu
  • mohou oslovit zejména mladou generaci velmi efektivní formou
K podpoře Vašich klientů můžete využít i naše partnerské projekty:

 • ProfiBusiness.eu
  • evropská obchodní platforma
  • pomáháme s rozvojem firem v zahraničí, zejména v regionu Evropy
  • obchodní spolupráce, kooperace, výrobní technologie, investice...

 • ProfiBusiness.world
  • mezinárodní obchodní platforma
  • pomáháme s rozvojem firem v zahraničí
  • obchodní spolupráce, kooperace, výrobní technologie, investice...

 •  

 

Zdarma nebo formou placené propagace

 • můžete využít několik forem spolupráce
  • Vaše klienty můžeme podpořit zcela zdarma 
   • zasílejte nám tiskovky, informace, tipy na osobnosti, komentáře...
   • vše můžeme zveřejnit zcela zdarma

  • můžete využít také placené formy přímé propagace
   • a zvýšit efektivitu komunikace a podpory Vašich klientů
   • široké možnosti přímé nebo nepřímé propagace
   • s ohledem na potřeby, cíle a přání Vašeho klienta

  • možnost stát se partnerem vybraných projektů a aktivit
   • a využití různé možnosti zajímavých forem propagace


 • v případě dlouhodobé spolupráce - zajímavé slevy pro PR agentury i samotné klienty
  provize, marže, slevy, výhodnější podmínky

 • možnost provázání s jinými našimi projekty

 

Jiné formy spolupráce

Pokud se Vám projekt NejBusiness.cz nebo naše další projekty líbí a napadají Vás i jiné formy spolupráce, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi s Vámi probereme různé možnosti spolupráce při podpoře a propagaci Vašich klientů...


Newsletter pro partnery

Zadejte Vaší e-mailovou adresu do naší databáze. Budeme Vás pravidelně informovat o novinkách a zajímavostech na kterých pracujeme a které pro naše partnery připravujeme. Získáte tak přehled o zajímavých možnostech spolupráce...

 


Kontaktujte nás

 • Veškeré tiskové zprávy, novinky a zajímavosti Vašich klientů zasílejte na:

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1666 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál