Ze života firem

Cyklus s představiteli a zaměstnanci firem napříč obory

Ze života firem

Portál NejBusiness.cz nabízí zajímavý cyklus, který míří na zástupce a zaměstnance českých a slovenských firem působících v různých oborech průmyslu a služeb. Mnoho firem trápí běžné provozní problémy (odborné zkušenosti, finance, personalistika, legislativa a mnoho dalšího), se kterými jim ovšem nikdo moc nepomáhá.
Majitelů, představitelů a běžných zaměstnanců odborných firem se tak postupně ptáme na to, co je trápí a tíží v jejich firmě, s jakými problémy se děnně potýkají a s čím by potřebovali pomoci. Tématické ankety dávají prostor i  zaměstnancům firem vyjádřit svůj pohled na firmu a na obor, ve kterém firma působí...

Druhá část cyklu nabízí zajímavé rozhovory, komentáře, pohledy odborníků, tématické články, informace a také konkrétní formy pomoci jednotlivým odborným firmám. Celý cyklus je dlouhodobý a má pomoci zlepšit prostředí ve vybraných firmách...

 

Profil portálu

Portál NejBusiness.cz je on-line titul se zaměřením na podnikání, business a vybrané obory průmyslu a služeb. Denně přináší zajímavé informace pro širokou skupinu čtenářů z celé České a Slovenské republiky. 
Kompletní profil, včetně preferovaných oborů, naleznete na www.nejbusiness.cz/profil

 

Základní záměr

 • zeptat se zástupců a zaměstnanců firem na to, co je trápí a s čím bojují
 • získat unikátní pohled na život českých a slovenských firem
 • klademe důraz na pohled vedení i běžných zaměstnanců

 • připravit zajímavé rozhovory, komentáře nebo pohledy odborníků na vybraná témata
 • připravit dlouhodé výstupy, které budou přínosem jednotlivým firmám

 • připravit kvalitní materiál -  tématické články, informace...
  • naplňující potřeby odborných firem z pohledu
   • běžného provozu, odbornosti zaměstnanců...
   • personalistiky, obchodu, legislativy...

 • u vybraných témat nabídnout praktickou pomoc
  • např. odborné a tématické rady a informace

 

Staňte se partnerem projektu

Celý cyklus můžete samozřejmě využít k efektivní propagaci Vaší firmy, Vašich výrobků nebo služeb mezi odborníky či potencionálními zákazníky:

 • velmi zajímavá a efektivní forma propagace
 • velmi široké možnosti spolupráce

 • finančně velmi výhodná
 • finanční náklady závislé na rozsahu spolupráce - přizpůsobení Vaším možnostem

 • cena: 30 000,- Kč bez DPH / měsíc

 

Co získáte

V rámci cyklu získáte několik forem přímé a nepřímé propagace Vaší firmy:

 • umístění loga Vaší firmy do propagační kampaně ankety
  • výzvy, se kterou postupně oslovíme téměř všechny firmy v ČR a SR

 • umístění loga Vaší firmy do samotné ankety
  • místo, ve kterém budou zástupci firem odpovídat

 • umístění loga Vaší firmy do tématických informací a jednotlivých článků
  • rozhovory, komentáře, pohledy odborníků 
  • tématické články, odborné informace
  • díky tomu bude Vaše firma propagována dlouhodobě
  • bez žádných dodatečných finančních nákladů 

 • uvedení informací o Vaší firmě, jakožto partnera projektu
 • a další formy propagace v rámci tohoto projektuNa koho se zaměřujeme

Postupně oslovujeme různé cílové skupiny odborníků v jednotlivých oborech:

 • cca 100 000 odborných firem z celé ČR a SR
  výrobci, firmy v dodavatelském řetězci...

 • cca 500 000 odborníků v různých oborech
  manažeři a vedoucí pracovníci, vývojoví pracovnící, konstruktéři, řemeslníci
  obchodníci, nákupčí, představitelé jakosti, personalisté, 
  operátoři výroby - dělnické profese a mnozí další...

 

Kontaktujte nás

 

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5017 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál