Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nález Ústavního soudu č. 279/2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republikyPlatnost od: 19. července 2022

Nález Ústavního soudu č. 279/2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Nález Ústavního soudu č. 279/2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nález Ústavního soudu č. 274/2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnostíPlatnost od: 19. července 2022

Nález Ústavního soudu č. 274/2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Nález Ústavního soudu č. 274/2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.
více »

Sdělení č. 218/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněPlatnost od: 14. července 2022

Sdělení č. 218/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sdělení č. 218/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
více »

Vyhláška č. 211/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péčePlatnost od: 26. července 2022

Vyhláška č. 211/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Vyhláška č. 211/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
více »

Zákon č. 217/2022 Sb. - změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěPlatnost od: 1. srpna 2022

Zákon č. 217/2022 Sb. - změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zákon č. 217/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Vyhláška č. 213/2022 Sb. o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovuPlatnost od: 1. srpna 2022

Vyhláška č. 213/2022 Sb. o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Vyhláška č. 213/2022 Sb. o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
více »

Vyhláška č. 208/2022 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna MendelaPlatnost od: 20. července 2022

Vyhláška č. 208/2022 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

Vyhláška č. 208/2022 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela
více »

Sdělení č. 209/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022Platnost od: 30. června 2022

Sdělení č. 209/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Sdělení č. 209/2022 Sb. o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
více »

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřešíPlatnost od: 29. června 2022

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
více »

Vyhláška č. 219/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravkůPlatnost od: 14. července 2022

Vyhláška č. 219/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků

Vyhláška č. 219/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění...
více »

Zákon č. 215/2022 Sb. - změna zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označeníPlatnost od: 14. července 2022

Zákon č. 215/2022 Sb. - změna zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 215/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
více »

Zákon č. 216/2022 Sb. - změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiPlatnost od: 1. ledna 2023

Zákon č. 216/2022 Sb. - změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 216/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

Zákon č. 203/2022 Sb. - změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořePlatnost od: 1. července 2022

Zákon č. 203/2022 Sb. - změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 203/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nařízení vlády č. 210/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do školPlatnost od: 1. září 2022

Nařízení vlády č. 210/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Nařízení vlády č. 210/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve...
více »

Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaPlatnost od: 1. července 2022

Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
více »

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022Platnost od: 1. července 2022

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
více »

Nález Ústavního soudu č. 254/2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeníPlatnost od: 14. června 2022

Nález Ústavního soudu č. 254/2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Nález Ústavního soudu č. 254/2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
více »

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2022 Sb. o vyhlášení volby prezidenta republikyPlatnost od: 27. června 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2022 Sb. o vyhlášení volby prezidenta republiky

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2022 Sb. o vyhlášení volby prezidenta republiky
více »

Zákon č. 196/2022 Sb. o jednorázovém příspěvku na dítěPlatnost od: 25. června 2022

Zákon č. 196/2022 Sb. o jednorázovém příspěvku na dítě

Zákon č. 196/2022 Sb. o jednorázovém příspěvku na dítě
více »

Vyhláška č. 182/2022 Sb. o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetuPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 182/2022 Sb. o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu

Vyhláška č. 182/2022 Sb. o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2064 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál