Zákony a vyhlášky - Sbírka zákonů ČR

Mějte přehled o novinkách v legislativě


Nařízení vlády č. 201/2022 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzacíPlatnost od: 1. července 2022

Nařízení vlády č. 201/2022 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací

Nařízení vlády č. 201/2022 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s...
více »

Nařízení vlády č. 202/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíkuPlatnost od: 1. července 2022

Nařízení vlády č. 202/2022 Sb. - změna nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku

Nařízení vlády č. 202/2022 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi...
více »

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiPlatnost od: 1. července 2022

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
více »

Vyhláška č. 167/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvkuPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 167/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku

Vyhláška č. 167/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení...
více »

Vyhláška č. 174/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkáchPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 174/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Vyhláška č. 174/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
více »

Vyhláška č. 166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojůPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Vyhláška č. 166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů
více »

Sdělení č. 169/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)Platnost od: 16. června 2022

Sdělení č. 169/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Sdělení č. 169/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
více »

Sdělení č. 170/2022 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)Platnost od: 16. června 2022

Sdělení č. 170/2022 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Sdělení č. 170/2022 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
více »

Zákon č. 180/2022 Sb. - změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůPlatnost od: 1. července 2022

Zákon č. 180/2022 Sb. - změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 180/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 165/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejůPlatnost od: 16. června 2022

Vyhláška č. 165/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Vyhláška č. 165/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č....
více »

Nařízení vlády č. 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022Platnost od: 20. června 2022

Nařízení vlády č. 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

Nařízení vlády č. 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
více »

Zákon č. 175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federacePlatnost od: 19. května 2022

Zákon č. 175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské...
více »

Zákon č. 176/2022 Sb. - změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvíchPlatnost od: 15. června 2022

Zákon č. 176/2022 Sb. - změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Zákon č. 176/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se...
více »

Vyhláška č. 161/2022 Sb. o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatřeníPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 161/2022 Sb. o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Vyhláška č. 161/2022 Sb. o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
více »

Zákon č. 177/2022 Sb. - změna zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluvPlatnost od: 15. června 2022

Zákon č. 177/2022 Sb. - změna zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon č. 177/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších...
více »

Zákon č. 178/2022 Sb. - změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchPlatnost od: 1. července 2022

Zákon č. 178/2022 Sb. - změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 178/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění...
více »

Zákon č. 179/2022 Sb. - změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daníchPlatnost od: 13. února 2023

Zákon č. 179/2022 Sb. - změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Zákon č. 179/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
více »

Vyhláška č. 164/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územíPlatnost od: 15. června 2022

Vyhláška č. 164/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 164/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
více »

Nález Ústavního soudu č. 183/2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areáluPlatnost od: 14. června 2022

Nález Ústavního soudu č. 183/2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu

Nález Ústavního soudu č. 183/2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně...
více »

Vyhláška č. 160/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondůPlatnost od: 1. července 2022

Vyhláška č. 160/2022 Sb. - změna vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů

Vyhláška č. 160/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných...
více »

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 0.9926 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál