Prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí k aktuální situaci na trhu s energiemi

Prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí k aktuální situaci na trhu s energiemi

Na základě informací a předběžných dat od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nedisponuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) žádným nástrojem, který by mohl řešit vzniklou situaci, kdy v důsledku přechodu stovek tisíc zákazníků k dodavatelům poslední instance (DPI), jsou tyto domácnosti nuceny uhradit v extrémně krátkém termínu několikanásobně vyšší zálohy na energie, v řádech i desítek tisíc korun.

MPSV má za to, že výše záloh je dodavateli institutu poslední instance stanovená nestandardním způsobem a lze očekávat, že situace po vyúčtování reálné spotřeby při ukončení odběru od DPI bude výrazně odlišná. Nastalá situace musí být řešena z úrovně státu vůči dodavatelům energií, který v oblasti trhu s energiemi zastupuje MPO a ERÚ. MPSV se domnívá, že nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele v situaci, kdy odebíraná komodita slouží k zajištění základní životní potřeby, a pokud skutečně „energetická“ legislativa neumožňuje spotřebitele dostatečně ochránit v případě, kdy je možné náhlé ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, měl být k dispozici garanční fond státu a stanovena povinnost dodavatelů vytvářet rezervy jakožto systémový nástroj pomoci.

V tuto chvíli je třeba, aby zákazníci neprodleně požádali o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přešli z režimu DPI do standardního režimu a požadovali neprodleně po DPI vyúčtování reálné spotřeby. Následně na toto vyúčtování lze využít mimořádnou okamžitou pomoc – jednorázovou dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, a to na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti v případě, že na pokrytí nákladů vlastními silami objektivně nebudou mít dostatek prostředků.

Pokud jde o celkové promítnutí růstu cen energií do dávek na bydlení, je MPSV připraveno ve spolupráci s MPO a ERÚ nastavit dávkovou pomoc tak, aby jako jeden z nástrojů veřejné politiky pomohla domácnostem s pokrytím zvýšených nákladů na ceny energií. Tato úprava vyžaduje legislativní změnu a navýšení prostředků v rozpočtové kapitole MPSV. Pro nastavení dávkové pomoci je nezbytná alespoň základní predikce vývoje cen na trhu s energiemi a transparentní chování dodavatelů.

Zdroj informací

Ministerstvo práce a sociálních věcí a NejBusiness.cz

Datum

28. října 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

O platformě Trh firem
Reklama

Page generated in 1.0875 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál