Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání

Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 provést u zaměstnavatelů nejméně 19 200 kontrol. Z tohoto počtu bude 8 700 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 800 kontrol na dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání a na oblast zaměstnanosti se zaměří 6 700 kontrol.
Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení budou oblastní inspektoráty práce provádět rovněž kontroly příčin a okolností pracovních úrazů.

S ohledem na nedostatek pracovních sil, zaměstnávání cizinců a vzdělanostní strukturu pracovní síly, která ne vždy odpovídá poptávce po určitých profesích, se na trhu práce stále více projevují negativní dopady na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovněprávních vztahů. Některé z těchto dopadů zahrnují zastřené zprostředkování zaměstnávání a ústup od tradičních forem pracovněprávních vztahů.

„Tato situace vede k nedostatečné odpovědnosti jednotlivých aktérů v řetězci dodávky pracovní síly a negativně ovlivňuje stav BOZP na pracovištích, pracovní úrazovost a vytváří prekérní pracovní podmínky pro zaměstnané osoby.
Hlavním cílem kontrolní činnosti inspekce práce v roce 2024 tak bude zejména odhalování a předcházení porušování předpisů v oblasti zaměstnanosti včetně problematiky pracovněprávních právních předpisů a problematiky bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatelů. Je důležité zajistit, aby pracovníci byli zaměstnáni legálně, měli bezpečné pracovní podmínky a aby byla dodržována jejich práva,“
říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký.

Stěžejní kontrolní činností v oblasti zaměstnanosti jsou kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Výstupy z kontrol ukazují, že se zastřené zprostředkování zaměstnání dotýká zejména cizinců, kteří jsou takto protizákonně přidělováni k uživatelům.
Lze očekávat, že převis poptávky po pracovní síle bude pokračovat i v roce 2024 a řada subjektů využije služeb zastřených agentur práce či se uchýlí k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. V oblasti odhalování nelegální práce bylo od roku 2012 provedeno více než 156 tisíc kontrol a zjištěno téměř 38 tisíc nelegálních zaměstnanců.

Hlavní priority činnosti inspekce práce pro rok 2024:

  • Zvýšená aktivita v kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování.
  • Kontroly pracovních podmínek cizinců, včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny.
  • Kontroly zaměřené na plnění zákonných podmínek agenturního zaměstnávání.
  • Cílené kontroly zaměřené na oblast pracovní doby a odměňování zaměstnanců.
  • Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů a kontroly zaměřené na pracoviště se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu.
  • Monitorování problematiky zaměstnavateli nehlášených úrazů, o kterých se inspektoráty práce dozví od jiných subjektů (PČR, média, dotazy z poradenství) s následným důsledným komplexním postupem při inspekci.
  • Zapojení do společných kontrol a aktivit Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).
  • Orgány inspekce práce budou v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost rovněž prevenci a osvětě zejména prostřednictvím poskytování poradenství, mediální prezentací výsledků kontrol a aktivní účastí na odborných seminářích a akcích pořádaných především sociálními partnery.

O ročním programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce každoročně sestavuje roční program kontrolních akcí, kterým se řídí při plánování svých kontrol jednotlivé oblastní inspektoráty práce. Při sestavování tohoto programu se zohledňuje aktuální situace na trhu práce, příslušné strategie a doporučení Evropské unie a priority Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V programu jsou rovněž promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, je reflektována struktura přijatých podnětů k provedení kontroly a dále jsou využity praktické poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Materiál je vždy rozeslán k připomínkám členům Rady vlády pro BOZP a sociálním partnerům, a to jak z řad zástupců zaměstnanců (Českomoravská konfederace odborových svazů, Odborový svaz UNIOS, OS pracovníků hornictví, Asociace samostatných odborů ČR), tak zástupcům zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Zemědělský svaz ČR). Poté je předložen Ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení, které jej následně schválilo.

Kompletní program kontrolní činnosti na rok 2024 je možné nalézt na webu Státního úřadu inspekce práce.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz
Foto: ThisIsEngineering, Pexels.com

Datum

8. března 2024

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

11. března 2024

Dell inovuje modely notebooků Latitude pro práci s umělou inteligencí

Společnost Dell uvádí na trh zcela novou řadu Latitude s podporou umělé inteligence. Notebooky vybavené...

8. března 2024

Kancelářská budova AFI City 1 dosáhla s příchodem nových nájemců plné obsazenosti

Mozaika nájemců ve vysočanském věžáku AFI City 1 je již kompletně dokončená. Mezi nové přírůstky mimo jiné...

8. března 2024

Na Slovensku uvedli do provozu největší smart bateriové úložiště nahrazující fosilní zdroje

V průmyslovém parku v Banské Bystrici bylo úspěšně uvedeno do provozu největší smart bateriové úložiště na...

3. března 2024

Zaměstnanci Penny si znovu přilepší

Obchodní řetězec PENNY pokračuje ve zvyšování mezd, ty od 1. března stouply bezmála sedmi tisícovkám...

Reklama

Page generated in 1.4166 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál