Státní úřad inspekce práce v loňském roce uskutečnil téměř 19 tisíc kontrol

Státní úřad inspekce práce v loňském roce uskutečnil téměř 19 tisíc kontrol

Za prvních jedenáct měsíců loňského roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 18 952 kontrol. Z tohoto počtu se 7 993 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 820 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 229 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 840 kontrol.
Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce ještě 449 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 1 785 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, účastnily se v 981 případech kolaudačních řízení staveb a 274 případech provedly dílčí prověrky Bezpečných podniků.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 31 778 nedostatků, přičemž 19 309 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 6 480 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 4 243 nedostatků spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 746.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 došlo k nárůstu zjištěných porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti pracovních vztahů a podmínek, i v počtu zjištění nelegálně pracujících osob a odhalených zastřených agentur práce.

Kontroly nelegálního zaměstnávání

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce za prvních jedenáct měsíců letošního roku 2 615 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 492 občanů České republiky, 2 082 cizinců a 41 občanů členských států EU (mimo ČR). Nejčastěji bylo nelegální zaměstnávání osob odhaleno Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (celkem 677 osob).

Všemi oblastními inspektoráty práce bylo provedeno celkem 404 kontrol přímo zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnání. Nedostatky byly zjištěny při 339 kontrolách, které konstatovaly 1 240 porušení pracovněprávních předpisů v této oblasti.
Celkem bylo odhaleno 290 subjektů, které zastřeně zprostředkovávaly zaměstnání. Kontrolami bylo současně odhaleno 172 subjektů, které výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožnily.

Oblastní inspektoráty práce i v letošním roce dohlížely na pracovní podmínky držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, přičemž provedly 453 takto zaměřených kontrol, při kterých zkontrolovaly pracovní podmínky celkem 2 865 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny.

V průběhu loňského roku přijaly orgány inspekce práce celkem 5 592 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 3 064 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek (nejčastěji se jednalo o odměňování zaměstnanců a oblast pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), v 1 584 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a na jiná možná porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, a 680 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

Za období od 1. ledna do 30 listopadu 2023 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 237 pokut v souhrnné výši 351 431 500 Kč.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz
Foto: fauxels, Pexels.com

Datum

2. ledna 2024

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.5464 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál