Prohloubení spolupráce ÚOHS s kriminalisty

Prohloubení spolupráce ÚOHS s kriminalisty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal v minulém týdnu v rámci probíhající dlouhodobé spolupráce seminář pro příslušníky Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a dalších složek Policie České republiky.

Seminář, který vedli zástupci ze Sekce hospodářské soutěže, byl zaměřen zejména na kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky (dohody typu bid rigging), jejich detekci a způsoby odhalování a vyšetřování.

Proběhla rovněž diskuze o způsobu, jímž bude docházet ze strany orgánů činných v trestním řízení k předávání záznamů z odposlechů telekomunikačního provozu, které může Úřad nově využívat ve svých řízeních o kartelových dohodách (§ 21ga zákona č. 143/2001 Sb.).

Obě instituce tak pokračují v prohlubování oboustranně prospěšné spolupráce, která je zaměřena na poskytování vzájemné součinnosti v oblasti odhalování protiprávních jednání v oblasti hospodářské soutěže (kartelů), zejména pak na výměnu relevantních informací, zkušeností a poznatků souvisejících se zakázanými protisoutěžními dohodami.

Kooperace se odehrává rovněž v oblasti zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, zejména ve formě pořádání společných workshopů, školení, porad či jiných obdobných akcí a na poli vzájemného poskytování odborných konzultací potřebných k plnění úkolů stanovených příslušnými právními předpisy.

Zdroj informací

ÚOHS a NejBusiness.cz
Foto: Savvas Stavrinos, Pexels

Datum

30. října 2023

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.236 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál