S výrazným růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR

S výrazným růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nebude se jim dostávat financí na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení. Ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci.

„Náklady na bydlení se v posledních měsících neúměrně zvyšují, rychlý růst cen energií je další velká rána do mnohdy velmi napjatých rodinných rozpočtů. Těm domácnostem, kterých se zdražování nejvíce dotkne, jsme připraveni velmi rychle pomoci,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že se dá předpokládat zvýšený počet žádostí. „Mnozí lidé dávek nevyužívají přesto, že na ně mají nárok. Je to z důvodu, že se obávají o dávky požádat nebo se o tuto možnost nezajímají. Podpora je tu ale od toho, aby pomáhala v tíživé situaci. Pořád je to lepší řešení, než se dávat všanc lichvářům nebo se vystavovat riziku exekucí,“ varuje ministryně.

„Naši zaměstnanci jsou připraveni podat zájemcům potřebné informace a v maximální možné míře urychlit zpracování podaných žádostí. I s ohledem na současnou epidemickou situaci doporučujeme k podání žádostí využít elektronickou cestu,“ dodává generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Příspěvek na bydlení – dávka ze systému státní sociální podpory

Příspěvek slouží jako primární pomoc státu lidem, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 1/3 jeho příjmu a příjmu všech společně posuzovaných osob nedostačuje na pokrytí nákladů na bydlení. Jednodušeji řečeno – pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

Jedná se např. o náklady za úhradu záloh za plyn a elektřinu, za dodávku tepla, teplé vody, osvětlení společných prostor v domě, doplatky či přeplatky z vyúčtování služeb atd. U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy o nájemné a u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou to náklady spojené s fondem oprav.

Společně posuzovanými osobami jsou v tomto případě všichni, kteří s žadatelem o příspěvek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti. Příjem u nezaopatřených dětí ze závislé činnosti, jako je zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, Úřad práce ČR pro účely příspěvku na bydlení nezapočítává.

Žádost o příspěvek na bydlení je možné u Úřadu práce ČR uplatnit až 3 měsíce zpětně. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob ze společné domácnosti, je možné přiznat příspěvek na bydlení jen jednou.

Další informace, včetně videa jsou k dispozici zde.

Doplatek na bydlení – dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi

Nárok na dávku má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného právního titulu. Dále, po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení, i vlastník stavby určené pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud tyto stavby užívá k trvalému bydlení. Podmínkou je, že příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí.

Společně posuzovanými osobami jsou všichni, kteří s žadatelem o doplatek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti.

Odůvodněné náklady na bydlení tvoří nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení či náklady při užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu (např. plyn, elektrika). Nájem i úhrady se započítávají až do výše v místě obvyklé. Dále se jedná o pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (např. teplo a teplá voda, úklid a osvětlení společných prostor) a úhradu prokazatelně nezbytné spotřeby energií. Ty se započítají také maximálně do výše v místě obvyklé. Další podrobnosti a návodný videospot zájemci najdou zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázová dávka je určena lidem, kteří nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného výdaje.

Dávka může být v tomto případě poskytnuta například na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje spojeného s vyúčtováním energií.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. V případě potřeby osobního jednání je možné objednat se na určitý termín online. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici zde.

Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou uvedeny i další praktické rady a zájemcům je k dispozici i „virtuální asistent“ (chatbot).

V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra ÚP ČR
(tel.: 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Zdroj informací

Úřad práce České republiky a NejBusiness.cz

Datum

24. října 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.3984 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál