Hybridní způsob práce mění fungování i řízení firem ukázala studie - přináší obavy i výhody

Hybridní způsob práce mění fungování i řízení firem ukázala studie - přináší obavy i výhody

Firmy v současné době přecházejí na nové modely uspořádání pracovišť, které umožňují bezpečný návrat zaměstnanců. Kritickou složku, která zajistí jejich dlouhodobou udržitelnost, přitom představuje silná firemní kultura. Podle výsledků výzkumu společnosti Cisco „Pracovní síla budoucnosti“ považují zaměstnanci za nejdůležitější součásti kultury takové aspekty, jako jsou častá a efektivní komunikace, větší uznání a profesionální rozvoj. Hybridní organizace práce tedy vyžaduje nejen technologické vybavení, ale i úsilí podnikových leadrů, aby u zaměstnanců v domácnostech udrželi pocity sounáležitosti a zapojení do dění ve firmě.

V řadě vyspělých zemí tráví lidé v průměru polovinu bdělé doby prací, což zvyšuje důležitost nejen optimalizace kancelářských a virtuálních pracovních prostředí, ale také budování silných a inkluzivních firemních kultur. Průzkum Cisca u více než 10 000 pracovníků z 11 evropských zemí a Spojených arabských emirátů totiž ukázal, že homeoffice může u některých lidí vzbuzovat i obavy z ocenění jejich práce. Pracovníci sice jednoznačně preferují možnost volby mezi prací doma či v kanceláři a obecně zvýšení variability umístění pracovní stanice, na druhé straně v zaměstnání doma vidí i úskalí. Mnoho zaměstnanců, kteří pracují na dálku, cítí důvěru svých manažerů a týmů, avšak existuje i významná menšina, která se obává vyloučenosti.

Například každý šestý dotázaný nemá pocit, že je mu při práci z domova důvěřováno bez rozsáhlého dohledu. A zatímco polovina zaměstnanců vnímá uznání, druhá má dojem, že jsou výsledky její práce přehlíženy. Dalším vážným důvodem ke znepokojení jsou příležitosti ke služebnímu postupu. Na 35 % zaměstnanců totiž obává, že práce na home office bude mít negativní dopad na jejich karierní cíle.

Komunikativní vedení přitom bude mít zásadní význam pro překonání problémů spojených se vzdáleností a pro zachování pocitu stability a autonomie. Na 84 % zaměstnanců se shoduje, že čím déle trvá práce na dálku, tím více musí manažeři komunikovat.

„Hybridní způsob práce nabízí řadu výhod. Po manažerech ale vyžaduje, aby dokázali do toho formátu spolupráce zapojit více neformální komunikace. Ta je v režimu neustálé práce v kanceláři přirozená. V případě menší intenzity fyzických setkání je ale potřeba být v tomto ohledu proaktivní. Pokud to manažer dokáže, vrátí se mu to na výkonnosti i náladě v týmu. V Ciscu jsme nemuseli dělat žádné změny v souvislosti s režimem hybridní práce, na to jsme dlouhodobě zvyklí, ale i tak ta intenzita práce na dálku byla větší, a proto jsme zavedli online piva a virtuální kuchyňku. To jsou formáty neformálních videokonferencí, kam člověk může přijít a jen tak si s kolegy popovídat. Tím se nám podařilo udržet potřebnou míru neformální komunikace a vyhnuli jsme se tak možným negativním dopadům dlouhého odloučení, které odhalila studie,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco pro Českou republiku a Slovensko.

Pandemie navždy změnila způsob, jakým pracujeme. Zaměstnanci by si přáli mít větší svobodu rozhodovat o tom, jak a kde budou pracovat a jak zkombinují práci na pracovišti s prací na dálku. Firmy při přechodu na hybridní modely řeší zavádění dlouhodobých, na míru přizpůsobených řešení, která zásadně změní zaměstnaneckou zkušenost bez ohledu na místo výkonu práce a podpoří produktivitu. Školení a osobní rozvoj zůstávají vysokou prioritou pro ty, kdo musí do větší míry než dříve při své každodenní práci ovládat techniku. Čtyři z pěti (81 %) zaměstnanců chtějí, aby manažeři kladli větší důraz na školení v oblasti informačních technologií a digitálních dovedností.

I když 54 % respondentů má pocit, že jsou plně technicky vybaveni pro práci z domova, existuje stále velké procento těch, kteří takový dojem nemají. Vybavení zaměstnanců správnými nástroji pro připojení a spolupráci je proto zásadní součástí nového směru. Cloudové platformy pro spolupráci podporované umělou inteligencí a pokročilou analýzou, které umožňují funkce jako rozpoznání obličeje, přepis mluveného slova nebo překlad do jiných jazyků, hrají významnou roli při propojování rozptýlených týmů i z hlediska zvyšování angažovanosti a podpory inovací ve virtuálním prostředí.

Zdroj informací

Cisco Systems (Czech Republic) S.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

25. září 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 0.933 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál