Přeshraniční spolupráce s Rakouskem má schválené projekty za 91,7 mil. EUR a úspěšně finišuje

Přeshraniční spolupráce s Rakouskem má schválené projekty za 91,7 mil. EUR a úspěšně finišuje

Program přeshraniční spolupráce s Rakouskem má nyní schváleny projekty za 91,7 mil. EUR z celkového rozpočtu programu, který činí 97,8 mil. EUR. Další projekty jsou připravovány. I přes pandemii koronaviru program splnil pravidlo n+3 a Česká republika tak nepřijde o žádné peníze.

„Rok 2020 byl plný výzev a reakcí na nové, dynamicky se měnící podmínky a z nich vznikající situace, kterým bylo nutné se přizpůsobovat. Jsem ráda, že jsme v těchto složitých podmínkách obstáli a realizace projektů se nezastavily. Byť to hlavně pro příjemce dotací nebylo a není jednoduché, protože se jedná o projekty přeshraniční a oni se museli vypořádávat často s rozdílnými opatřeními ve dvou zemích a museli hledat nové způsoby, jak pokračovat dál.“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika pokrývá široké spektrum možností realizace projektů od vědecko-výzkumných, přes projekty na ochranu životního prostředí a kulturních památek, projekty vzdělávací až po projekty zaměřené na získávání nových kontaktů, předávání zkušeností a vytváření přeshraničních sítí.

Jedním z těchto příkladů a zároveň největší investiční projekt česko-rakouského programu je „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben“, který zpřístupnil kulturní a přírodní dědictví na obou stranách hranice v nepříliš prostupné oblasti Šumavy. Společnému dědictví se věnoval i projekt „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ zaměřený na propagaci okolí dálkové cyklotrasy EuroVelo13. Železná opona rozdělila česko-rakouské pohraničí přibližně na 40 let. Mezi hraničními přechody Gmünd / České Velenice a Hohenau / Moravský Svätý Ján vede úsek označený EuroVelo 13 o délce 329 km.

I v letošním roce bude ukončena řada zajímavých projektů, například „Centrum obnovy společného kulturního dědictví ve Znojmě“. Dále bude možné i v letošním roce předkládat nové projektové žádosti. Současně s dobíháním aktuálního programového období (2014-2020) se ve spolupráci se zahraničními partnery a s českými regionálními subjekty intenzivně připravuje program pro nové programové období 2021-2027 tak, aby mohl být schválen Evropskou komisí a poté vyhlášen.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

13. února 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.618 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál