Ani koronavirová pandemie nezabrzdila úspěšně realizovaný program spolupráce se Saskem

Ani koronavirová pandemie nezabrzdila úspěšně realizovaný program spolupráce se Saskem

Přeshraniční program spolupráce se Saskem hlásí úspěšný rok 2020. Veškeré peníze programu ve výši 148,5 mil. EUR jsou již přirazeny jednotlivým projektům a proplaceno je již téměř 74 %, tedy více než 109 mil. EUR. S velkým časovým předstihem program splnil pravidlo n+3 za rok 2020 i 2021 a všechny peníze z EU se tak podaří vyčerpat.

„Rok 2020 byl nepochybně mezníkem v programech přeshraniční spolupráce, česko-saský program nevyjímaje. Program se musel vypořádat s „uzamčením ekonomiky“ i zavřením hranic a omezením svobodného pohybu občanů ČR. V některých případech jsme vyšli vstříc žadatelům a prodloužili jsme dobu realizace či individuálně jsme posuzovali a hledali řešení u projektů, aby nebyla ohrozena realizace projektu. S touto výzvou, která skutečně neznala hranic, se program se ctí vyrovnal. Česká republika tak v tomto programu nepřijde o žádné finanční prostředky, které jí byly ze společného rozpočtu EU určeny,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mezi projekty, které byly ukončeny před koronavirovými omezeními a jejichž výsledky mohou sloužit široké veřejnosti, lze zmínit projekty: 4 města zachraňují přes hranice (je třeba obzvlášť vyzdvihnout novostavbu hasičské zbrojnice SDH Liberec – Krásná Studánka a nasazení techniky, která pomáhala při lokální povodni ve Višňové 2020), Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách (Horský klub Lesná v Krušných horách, z. s. zrealizoval repliku hrázděného domu s dobovým vybavením a pořádá řadu kulturních akcí po celý rok), Slow tourismus v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou (obec Pěnčín zrekonstruovala a zpřístupnila dům dr. Kittla – významného místního léčitele), Informační centrum Fláje (Povodí Ohře, s. p. zrealizovalo velmi zajímavý projekt s novým informačním centrem na hrázi údolní nádrže Fláje, kde se návštěvníci mohou seznámit s tímto vodním dílem a problematikou zásobování pitnou vodou).

V roce 2021 se plánuje ukončení dalších zajímavých projektů v oblasti cestovního ruchu např. projekt „Znovuoživené Krušnohoří“, kde najde využití moderní vizualizační technika a sedmi obcím tak budou natočeny příběhy z minulosti, které si turisté na místě budou moci přes QR kód pustit na svém chytrém mobilu. o tři nebo šest měsíců. Banky podle zjištění České bankovní asociace poskytly odklad splátek přibližně 360 000 žadatelů, přičemž o hypotéky šlo ve 26 procentech případů. Úvěrové moratorium skončilo na konci října letošního roku. Tuzemské banky jsou podle vyjádření České národní banky připraveny zodpovědně a na individuální bázi řešit situaci těch svých klientů, kteří se mohou dostat do finančních problémů po ukončení zákonného úvěrového moratoria.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

3. února 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5935 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál