Inspekce práce pomáhá hygieně s trasováním

Inspekce práce pomáhá hygieně s trasováním

Desítky inspektorů Státního úřadu inspekce práce od poloviny prosince loňského roku posílily řady krajských hygienických stanic a pomáhají s trasováním lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými nemocí COVID-19. Současnou náplní práce inspektorů je telefonicky obvolávat všechny osoby, které nakažení nahlásili, protože s nimi byli v kontaktu, nařídit jim karanténu a objednat je na testy.

Celkový počet takto vypomáhajících inspektorů se průběžně navyšuje, momentálně se jedná už o 81 lidí. Nejvíce jich posílilo řady krajských hygienických stanic v Ostravě (11 osob) a v Praze (10 osob).

„Vnímáme současnou epidemiologickou situaci jako velmi vážnou a proto jsme se rozhodli vypomoci hygienickým stanicím s trasováním,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. „Naši lidé vypomáhají hygienickým stanicím samozřejmě dočasně, jakmile se kritická situace dostane opět k normálu, vrátí se ke své obvyklé práci.“

V době vyhlášeného nouzového stavu se Státní úřad inspekce práce při vědomí složitého situace řady zaměstnavatelů zaměřuje především na poskytování poradenství, zřídil bezplatné informační linky v sídle každého oblastního inspektorátu, které denně dohromady průměrně zodpoví cca 1000 dotazů. Poradenství využívají jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Kontroly byly zahajovány pouze na základě podnětů a v případech jasných indicií svědčících o závažném porušování pracovněprávních předpisů anebo v situacích, kdy šlo o ohrožení životů zaměstnanců na pracovištích. Už na začátku dubna celkem 215 zaměstnanců inspektorátů práce dočasně personálně posílilo stavy Úřadu práce ČR, kde pomáhali s administrací programu Antivirus za účelem zajištění rychlejšího vyplacení peněz firmám postihnutých pandemií COVID-19.

Státním úřad inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz

Datum

12. ledna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.2897 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál