Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce

Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce

Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice:

a) mimořádné odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž

b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-022110. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace. Jedná se pouze o region Otrokovice B a C.

Evidenční číslo zadavatele

Z2020-022110

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Nadlimitní

Předpokládaná cena

10 800 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 48 měsíců od podpisu smlouvy

Místo plnění:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera,
370 01  České Budějovice

IČO: 28085400

Kontaktní osoba

Lenka Popelková

Email: lenka.popelkova@eon.cz
Tel.:
+420 735 144 718

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://ezak.eon.cz/contract_display_150.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

1. prosince 2020

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7153 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál