Úřad práce ČR pomáhá pečujícím osobám v Moravskoslezském kraji

Úřad práce ČR pomáhá pečujícím osobám v Moravskoslezském kraji

Už více než tisícovce uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby, pomohl projekt Úřadu práce ČR s názvem „Rodina i práce v Moravskoslezském kraji“. Přes 750 klientů získalo díky němu novou práci. Na celkem 334 pracovních míst pak ÚP ČR poskytl zaměstnavatelům finanční podporu a 168 lidí zařadil do některého z rekvalifikačních kurzů. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Úřad práce ČR realizuje projekt do 30. 6. 2022. V jeho rámci klientům poskytuje poradenské služby, přispívá na rekvalifikace, a především jim pomáhá s pracovním uplatněním. Zaměstnavatelům poskytuje příspěvky na vytvořená pracovní místa. V neposlední řadě projekt hraje důležitou roli i v podpoře zapojení klientů do společenského života.

„Téměř 70 % účastníků zařazených do projektu se podařilo zajistit stálou práci a zabránit tak jejich opětovnému návratu do evidence ÚP ČR. Více než 80 % klientů navíc uvádí, že jim pomohl získat sebevědomí a vylepšit jejich životní situaci. Velkou část tvoří matky pečující o malé děti, často se jedná o samoživitelky. Díky této aktivitě se jim daří skloubit práci i rodinu. Mimo jiné prostřednictvím podpory zkrácených pracovních úvazků,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR motivuje v tomto ohledu zaměstnavatele v podobě finanční bonifikace. To v praxi znamená, že pokud firma přijme uchazeče o zaměstnání na podporované místo na zkrácený pracovní úvazek, zohlední to ÚP ČR ve výši poskytnutého příspěvku. Např. - maximální částka příspěvku na poloviční úvazek není stanovena pouze jako 50 % příspěvku na celý úvazek, ale je výrazně bonifikována, až 75 %.

„Pokud jde o pracovní uplatnění klientů pečujících o děti či jiné osoby, velmi často jej omezuje řada bariér. Mimo jiné se jedná o délku a rozvržení pracovní doby, práce na směny apod. V současné době se přidávají ještě další komplikace z důvodu uzavřených škol a mateřských školek. Dochází tak ještě k větší kumulaci různých handicapů. Naší snahou je poskytovat klientům služby „šité na míru“, které zohlední jejich konkrétní situaci, upřesňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Úřad práce ČR v rámci projektu reaguje i na aktuální epidemickou situaci a s tím spojená omezení osobní komunikace. Řadu aktivit proto řeší distanční formou (on-line, e-mailem). Poskytuje takto finanční poradenství, poradenství orientované na získání měkkých dovedností nebo třeba nabízí služby psychologa zaměřené na pracovní diagnostiku či individuální konzultace dle aktuálních potřeb klientů.

„Díky tomuto projektu se mi změnil celý život. Odvážila jsem se do čistě mužského zaměstnání a daří se mi. Specialistkám z projektu jsem neskutečně vděčná a děkuji, že mi pomohly zase ožít,“ doplňuje Lenka, které se podařilo nastartovat zcela novou profesní kariéru, poté co získala kvalifikaci svářeče. Před získáním nového pracovního uplatnění (bez dotace) byla 43letá samoživitelka v evidenci uchazečů o zaměstnání tři a půl roku. Původně se vyučila v oboru zemědělství, kde ale nikdy nepracovala. V minulosti vystřídala různé profese, pracovala například jako prodavačka, pekařka, pomocná síla ve zdravotnictví nebo jako manipulantka ve výrobě.

Úřad práce ČR v projektu pamatuje i na zaměstnavatele. Pokud přijmou na vytvořené pracovní místo uchazeče o zaměstnání, mohou získat příspěvky na jeho mzdu až 15 tisíc korun měsíčně po dobu 12 měsíců.

„Spolupráce s Úřadem práce ČR se nám jeví jako oboustranně výhodná, protože se nám daří zaměstnávat uchazeče o zaměstnání. Příspěvky nám pomáhají úspěšně zapojit zařazené účastníky projektu do odborných profesí. Tito pracovníci pak u nás zůstávají,“ říká předseda představenstva stavební firmy EKOBAU INVEST a.s. Zbyněk Rybka.

Jeho slova potvrzuje také Oldřich Jašek, jednatel firmy RS ŇAMKA s.r.o., která podniká v oblasti pohostinství a u níž zaměstnání na pozici servírky našla další z účastnic projektu. Nejprve na plný pracovní úvazek, který, na základě žádosti z její strany, zaměstnavatel po dvou měsících zkrátil na 25 hodin týdně.

„Vše proběhlo velmi rychle a bylo přizpůsobeno potřebám zaměstnance,“ popisuje Oldřich Jašek spolupráci s ÚP ČR. Klientce se tak podařilo sladit rodinný život s tím pracovním a ve firmě zůstala zaměstnaná i po skončení poskytování finančního příspěvku.

„Během naší práce se potkáváme s opravdu velmi rozmanitým spektrem účastníků, mnohdy až s dramatickými životními osudy. Někdy je proto potřeba delší doba, třeba i více než rok, než se nám společně s klientem podaří jeho situaci změnit či posunout žádoucím směrem. Řešením může být kupříkladu získání nové kvalifikace nebo třeba posílení komunikačních dovedností a sebevědomí,“ uzavírá projektový manažer z Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Jan Havlena.

Zdroj informací

Úřad práce ČR a NejBusiness.cz

Datum

7. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.5203 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál