Zástupci přezkumných orgánů pro veřejné zakázky jednali v Praze o aplikaci sankcí i vylučování dodavatelů

Zástupci přezkumných orgánů pro veřejné zakázky jednali v Praze o aplikaci sankcí i vylučování dodavatelů

V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se 23. září 2022 uskutečnilo v Praze 11. zasedání sítě prvoinstančních přezkumných orgánů pro veřejné zakázky. Jednání organizovalo DG Grow Evropské komise společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na programu jednání byla aktuální témata z oblasti veřejného zadávání.

Téměř 50 zástupců úřadů, jež jsou v jednotlivých členských státech zodpovědné za přezkum veřejného zadávání, se zúčastnilo dnešního zasedání platformy, která je určena pro spolupráci a výměnu zkušeností těchto dozorových orgánů.

Jednání zahájil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který ve svém úvodním slově zdůraznil výzvy, jimž v poslední době čelí veřejní zadavatelé ve všech členských státech. „Veřejní zadavatelé se ještě nestačili vypořádat s dozvuky covidové krize a už čelí krizi nové. V minulém roce jsme zažili prudké zdražení stavebních materiálů, letos přišel nezvladatelný nárůst cen energií a související všeobecná inflace. To vše klade na zadavatele vysoké nároky, jak u zakázek již realizovaných, tak připravovaných,“ uvedl předseda ÚOHS.

Na programu jednání bylo několik aktuálních témat, která v současné době dozorové orgány řeší. Zástupci Evropské komise a Rakouska nejprve informovali o některých probíhajících případech i recentní judikatuře Soudního dvora Evropské unie, například rozsudky týkající se jednacího řízení bez uveřejnění. Představitelé DG Grow vysvětlili také svůj pohled na přímé zadání.

Předsedkyně chorvatské komise pro dozor nad veřejným zadáváním Maja Kuhar prezentovala praktické zkušenosti s aplikací nařízení zavádějícího sankce proti Rusku, na jehož základě nesmí veřejní zadavatelé přidělovat zakázky dodavatelům spjatým s Ruskou federací.

Iveta Pospíšilíková z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže následně podrobně rozebrala otázku vylučování nezpůsobilého dodavatele ze zadávacího řízení. O této problematice se následně rozvinula široká diskuze, v jejímž rámci byly zmíněny rozsudky Soudního dvora Evropské unie i konkrétní případy z rozhodovací praxe zúčastněných úřadů.

Závěr jednání sítě dozorových úřadů zajistila Zuzana Krajčovičová ze slovenského Úradu pre veřejné obstaravanie, která představila striktní slovenskou právní úpravu tzv. šikanozních podání. Zneužívání práva na obranu proti postupu zadavatele je pro mnohé přezkumné orgány zásadním problémem, ale vhodně nastavená legislativa je může značně redukovat.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

25. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3493 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál