Stavební firmy se v boji proti rostoucím nákladům a problémům s dodávkami obracejí na technologie

Stavební firmy se v boji proti rostoucím nákladům a problémům s dodávkami obracejí na technologie

Stavebnictví hledá nové možnosti, jak bojovat s inflací a geopolitickými faktory, náklady však zůstávají bezprostředním problémem každého projektu. Podle nejnovějšího reportu globální advokátní kanceláře DLA Piper „Stavebnictví budoucnosti: Snaha a prosperita v éře rozvratu“ (v angličtině: Constructing the Future: Striving and thriving in the era of disruption) více než čtyři z pěti (85 %) vedoucích pracovníků ve stavebnictví v Evropě očekávají v příštích 18 měsících růst cen materiálů.

Report analyzuje odpovědi vedoucích pracovníků ve stavebnictví v Evropě, Asii, Tichomoří a také na Blízkém východě. Vyplývá z něj, že stavebnictví, zejména v Evropě, nasazuje technologie, aby kompenzovalo inflaci a problémy s dodávkami materiálu. Téměř čtyři z pěti (79 %) vedoucích evropských pracovníků ve stavebnictví zavedli technologie umělé inteligence k automatizaci objednávek, plateb, fakturace a sledování dodávek.

Podle průzkumu společnosti DLA Piper investují vedoucí pracovníci ve stavebnictví v Evropě do technologií častěji než jejich kolegové v Asii a na Blízkém východě. 47 % evropských vedoucích pracovníků očekává, že jejich investice do digitálních technologií v příštích dvou letech výrazně vzrostou, ve srovnání s 21 % vedoucích pracovníků v Asii a Tichomoří a 12 % na Blízkém východě. Vedoucí pracovníci ve stavebnictví v Evropě rovněž vedou mezi ostatními regiony v oblasti zavádění nových technologií, např. internetu věcí. Více než čtyři z pěti (85 %) vedoucích pracovníků v Evropě začlenili umělou inteligenci, robotiku a analytický software do procesů přípravy projektů, zatímco v Asii a Tichomoří je to 64 % a na Blízkém východě jen 45 %.

David Padyšák, vedoucí pražské nemovitostní praxe DLA Piper, řekl: „Poslední dva roky byly pro stavebnictví náročné, jak v České republice tak i celosvětově. Pandemická omezení, kolísavé ceny komodit a ruská invaze na Ukrajinu - to vše vytvořilo nepříznivé podmínky, především ve střední Evropě. Investice do technologií sice nejsou komplexním řešením všech problémů, kterým současné stavebnictví čelí. Ale mnoho vedoucích pracovníků ve stavebnictví zavádí technologie, které pomáhají řídit a zefektivňovat složité nákupní a dodavatelské řetězce. Technologie také poskytují více nástrojů potřebných ke splnění požadavků udržitelnosti. Díky aplikacím internetu věcí, technologiím umělé inteligence a analytice se zlepšuje stavebním firmám orientace v logistice, zmírňuje se tlak na náklady a zajišťuje soulad s ESG.“

DLA Piper také zjistila, že inflace rychle mění přístup vedoucích pracovníků ve stavebnictví k rizikům spojeným s cenou zakázek. Více než polovina (54 %) vedoucích pracovníků ve stavebnictví uvádí, že zajištění zakázek bez pevně stanovených cen v nadcházejících měsících je nyní jednou z jejich hlavních priorit. Vedoucí pracovníci v Evropě očekávají, že volatilita bude pokračovat, přičemž 56 % z nich považuje inflaci cen energií za významnou výzvu pro jejich investiční strategii. Mezi další výzvy patří geopolitická rizika (51 %), makroekonomická nejistota (36 %) a napjatá situace na trhu práce (33 %), k čemuž přispívá i COVID-19 a brexit.

Vedle inflace je přechod na udržitelné stavebnictví velkou výzvou zejména v Evropě. Více než čtyři z pěti vedoucích stavebních firem (82 %) uvádějí, že jsou odhodláni snížit uhlíkovou stopu v rámci svých provozů a dodavatelských řetězců. Navzdory síle tohoto závazku se však jen 32 % respondentů v Evropě domnívá, že jejich vlastní firma je dobře připravena na dosažení Net Zero do roku 2050. V ostatních regionech je důvěra ještě nižší: 18 % vedoucích pracovníků v Asii a Tichomoří a pouze 9 % na Blízkém východě se cítí být na dosažení Net Zero v tomto časovém horizontu dobře připraveno.

Paul Giles, partner DLA Piper, řekl: „Tento report ilustruje míru tlaku, který je pociťován po celém světě, včetně dopadu na životní prostředí a snižování emisí uhlíku. Stavební průmysl si uvědomuje, jakou roli může hrát v boji proti změně klimatu. V Evropě se drtivá většina vedoucích pracovníků zavázala k dekarbonizaci. Narušení dodavatelského řetězce a rychlá inflace cen však vytvořily další nákladový tlak na již tak zatížené stavební firmy, které už nyní pociťují dodatečné náklady spojené s přechodem na Net Zero. V době, kdy se stavební firmy soustředí na udržení konkurenceschopnosti, by normy udržitelnosti platné v celém odvětví podpořily dlouhodobě osvědčené postupy.“

Zdroj informací

DLA Piper a NejBusiness.cz

Datum

26. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

O platformě Trh firem
Reklama

Page generated in 1.1605 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál