Veřejná konzultace EK - návrh nařízení k zahraničním subvencím narušujícím vnitřní trh

Veřejná konzultace EK - návrh nařízení k zahraničním subvencím narušujícím vnitřní trh

Na základě proběhlých analýz a následně schválené Bílé knihy o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi, byl vytvořen návrh nařízení, který má zajistit rovné podmínky na jednotném trhu. Vychází ze skutečnosti, že zatímco subvence poskytované ČS EU jsou regulovány pravidly veřejné podpory, subvence ze třetích států této regulaci nepodléhají a jejich aktivity tak mohou mít negativní dopad na jednotný trh.

Dle návrhu bude mít Komise pravomoc vyšetřovat finanční příspěvky poskytnuté orgány třetích zemí společnostem působícím v Evropské unii. Pokud Komise zjistí, že zahraniční dotace narušují hospodářskou soutěž, může přijmout opatření, která napraví tyto nežádoucí dopady. Zároveň návrh stanoví, že zahraniční subvence, jejíž celková výše nepřekročí pět milionů eur během tří po sobě jdoucích fiskálních let, pravděpodobně nezpůsobí narušení vnitřního trhu.

Návrh nařízení obsahuje tří nástroje. Dva založené na oznamování ex ante a jeden - obecnou pravomoc pro šetření trhu ex post:

1. nástroj založený na oznámení spojování podniků, ve kterých byl orgány nečlenské země poskytnut finanční příspěvek a kdy je obrat nabývané společnosti v Evropské unii (nebo alespoň jedné z fúzujících stran) 500 milionů eur nebo vyšší a zahraniční finanční příspěvek činí alespoň 50 milionů eur;

2. nástroj založený na oznámení účasti na veřejné zakázce, kde byl orgány nečlenské země poskytnut finanční příspěvek a kdy je odhadovaná hodnota veřejné zakázky 250 milionů eur nebo vyšší;

3. nástroj k prošetření všech ostatních situací na trhu a menších spojování podniků a postupů zadávání veřejných zakázek, které může Komise zahájit z vlastního podnětu (ex-officio) a v rámci kterého smí požadovat oznámení ad hoc.

V případě nástrojů založených na oznamování nabyvatel podniku nebo uchazeč o veřejnou zakázku nemůže před rozhodnutím Komise dokončit svůj záměr. Pro rozhodnutí Komise jsou v takových případech stanoveny závazné lhůty.

Pravomoci přezkumu a rozhodování dle návrhu nařízení náležejí Komisi, která může také rozhodnout, že pozitivní dopady subvence převažují negativní a akci může i přes přítomnost zahraniční subvence povolit.

K předloženému návrhu nařízení zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci, v jejímž rámci je možno podávat připomínky. Připomínky za veřejný sektor připraví ÚOHS ve spolupráci se spolugestorem MPO a dalšími resorty a tyto připomínky předá Komisi.

Subjekty mimo veřejný sektor, které si přejí vyjádřit se ve veřejné konzultaci, tak mohou učinit prostřednictvím stránek Evropské komise do 19. 7. 2021.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

1. června 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

O platformě Trh firem
Reklama

Page generated in 1.9336 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál