Program COVID Veletrhy získal souhlasné rozhodnutí Bruselu

Program COVID Veletrhy získal souhlasné rozhodnutí Bruselu

Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povoluje České republice podpůrný program COVID Veletrhy o objemu až 600 milionů korun. Podle Komise je notifikované opatření v souladu s tzv. dočasným rámcem. Jedná se o první program podpory v České republice schválený Komisí dle bodu 3.12 dočasného rámce.

Účelem programu COVID Veletrhy je podpořit podniky působící v oblasti veletrhů, výstav, konferencí a business eventů, které byly zasaženy probíhající pandemií a souvisejícími opatřeními. Veřejná podpora bude poskytována ve formě přímých grantů na kompenzaci nepokrytých fixních nákladů za období od března do října 2020. Pro přijetí podpory jsou způsobilé podniky, jejichž obrat v uvedeném období klesl nejméně o 30 % v porovnání se situací před pandemií. Podporu až do výše 60 % fixních nákladů budou moci získat společnosti se soukromými vlastníky. Pokud je příjemce ve vlastnictví státu nebo územní samosprávy, je výše podpory omezena 40 % fixních nákladů.

Podle bodu 3.12 dočasného rámce nesmí celková výše podpory přesáhnout 10 mil. eur/podnik. Podpora bude v rámci opatření poskytnuta nejpozději 31. prosince 2021.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

5. dubna 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

O platformě Trh firem
Reklama

Page generated in 1.7433 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál