Nově vyvinuté typy kol turbodmychadel míří na světové trhy

Nově vyvinuté typy kol turbodmychadel míří na světové trhy

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky a přední evropská slévárna přesného lití, získala díky inovativnímu řešení pokročilou technologii přesného lití a zavedla sériovou výrobu nově vyvinutých typů kol turbodmychadel.

Nová technologie je v České republice zcela inovativní a unikátní a odpovídá na výzkumné a vývojové trendy ve světě. Vzešla z úzké spolupráce výrobního podniku a Akademie věd České republiky s využitím její špičkové Výzkumné infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (IPMinfra). Celý pokrok pak vedl k podstatnému navýšení produkce, exportu a ziskovosti výroby PBS. Dotace společnost čerpala v programu Aplikace, zaměřeném na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt se zaměřil na vývoj řešení, které za použití pokročilejších technologií přesného lití niklových superslitin umožnilo cíleně měnit jejich strukturu a tím i mechanické vlastnosti. Zvýšila se tedy užitná hodnota odlitku bez nutnosti měnit základní materiál. Projekt tak komplexně vyřešil interakci mezi technologickým procesem přesného lití niklových superslitin a výslednou strukturou a mechanickými vlastnostmi odlitku.

„Během řešení projektu jsme vyvinuli 38 nových typů odlitků, které se na základě úspěšných výsledků vývoje podařilo uvést do sériové výroby. Jednalo se o odlitky pro zahraniční firmy z Německa, Švýcarska, Indie, Ruska a USA. Nové technologie jsme využili také pro zefektivnění a zkvalitnění stávající výroby radiálních kol turbodmychadel a lopatek turbodmychadel. Zároveň jsme získali další významné poznatky o materiálových vlastnostech jednotlivých použitých superslitin. To vše přineslo další zvýšení prestiže našeho podniku a jednodušší průnik na nové trhy“ říká profesor Karel Hrbáček, manažer výzkumného projektu PBS, a doplňuje: „Celkovým výsledkem projektu pak bylo podstatné navýšení produkce, zvýšení ziskovosti výroby, exportu a zaměstnanosti.“

PBS čerpala dotace z programů podpory OP PIK Aplikace. „V programech Aplikace, zaměřených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, získalo podporu 781 projektů v celkové hodnotě přes devět a půl miliardy korun. A proplaceno v nich již bylo téměř čtyři miliardy korun. Nová příležitost pro firmy získat v této oblasti podporu bude v září, kdy je v tomto programu plánovaná nová výzva,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API), která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

PBS Velká Bíteš

PBS Velká Bíteš se zabývá vývojem, výrobou a testováním turbínových pohonných jednotek pro letectví a energetiku. Je také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodavatelem galvanických povrchových úprav a vysoce přesného obrábění. Nabízí výrobky a služby špičkové technické kvality s vysokou spolehlivostí a přidanou hodnotou zohledňující potřeby a specifika konkrétních zákazníků. Společnost většinu své produkce exportuje do více než 40 zemí světa. S více než 700 zaměstnanci patří v regionu Vysočiny mezi nejvýznamnější zaměstnavatele.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz

Datum

9. července 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

O platformě Trh firem
Reklama

Facebook

Page generated in 1.745 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál