Česká spořitelna zaznamenala v roce 2023 růst obchodních výsledků a přispěla ke stabilizaci trhu

Česká spořitelna zaznamenala v roce 2023 růst obchodních výsledků a přispěla ke stabilizaci trhu

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 18,6 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 25,2 mld. Kč.

„Finanční ukazatele České spořitelny za rok 2023 jsou velmi dobré, ať už z pohledu zisku, obchodních výsledků, a také díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Avšak ještě podstatnější je, že se nám podařilo ve velmi obtížné době provázené vysokou inflací naplňovat očekávání našich zákazníků, což se promítlo do růstu ukazatele NPS. Také jsme výrazně přispěli ke stabilizaci domácího bankovního trhu poté, co se Sberbank CZ ocitla v insolvenci a Spořitelna dokázala velmi rychle přebrat její úvěrové portfolio.
Jako banka jsme v loňském roce formulovali konkrétní závazky vůči klientům v oblasti podpory tvorby finanční rezervy, spoření na důchod, zpřístupnění finančního vzdělání dětem, anebo podpory pracovních míst a konkurenceschopnosti firem. Přestože bychom se chtěli k jejich naplnění dopracovat v roce 2025, kdy Česká spořitelna oslaví 200 let své existence, již v loňském roce jsme zaznamenali pokroky ve zlepšování finanční kondice našich zákazníků.
Zásadní pro individualizované poradenství je neustálý vývoj digitálních řešení začleněných do naší platformy George. Za zmínku proto stojí i skutečnost, že mobilní aplikace George ve 4. čtvrtletí téměř dosáhla hranice dvou milionů aktivních uživatelů a potvrdila tak své postavení vedoucí bankovní aplikace na trhu,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za rok 2023.

Hlavní ukazatele

V roce 2023 poklesla česká ekonomika o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižší spotřebou domácností, která byla odrazem vysoké inflace a nižším spotřebitelským sentimentem, stejně jako výrazným poklesem zásob. Od roku 2024 se však očekává postupné zlepšování ekonomického vývoje, a to díky oživení domácí i zahraniční poptávky.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2023 výše 1 797,8 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2022 vzrostla o 9,6 %. Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem klientských úvěrů. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicemi Sberbank CZ a Hello bank a meziročně vzrostl o 10,4 % na 1 031,8 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 9,7 % na 648,3 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám (+9,5 %), spotřebitelským úvěrům (+17,9 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+5,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 11,6 % na 379,1 mld. Kč, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací (+15,2 %), malých a středních podniků (+7,2 %), financování komerčních nemovitostí (+16,5 %) a úvěrů poskytnutých korporátními dceřinými společnostmi (+13,0 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 8,7 % na 1 366,0 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 934,4 mld. Kč (+2,4 % meziročně), vkladů korporátní klientely na 318,9 mld. Kč (+21,8 % meziročně) a vkladů klientů veřejného sektoru na 112,7 mld. Kč (+37,1 % meziročně). Podílové fondy vzrostly o 60 mld. Kč (+31,9 % meziročně) na 247 mld. Kč, což odráží poptávku klientů.

K 31. prosinci 2023 byl celkový počet klientů Finanční skupiny ČS 4,5 milionu, z nichž digitální bankovnictví využívalo téměř 2,3 milionu.

Celkový vlastní kapitál k 31. prosinci 2023 vzrostl na 144,5 mld. Kč, což bylo o 4,9 % více než na konci roku 2022. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 31. prosinci 2023 dosáhl 19,6 %, což bylo značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (16,4 %).

Provozní zisk České spořitelny klesl v roce 2023 meziročně o 11,6 % na 25,2 mld. Kč, vlivem kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 3,0 % v důsledku vyšších úrokových nákladů vyplacených za vklady a ztrátou z odúčtování finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, což bylo částečně kompenzováno nárůstem čistého výnosu z poplatků a provizí.

Čistý úrokový výnos se ve srovnání s rokem 2022 snížil o 5,8 % a dosáhl 34,6 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb, které vedlo k přecenění úroků za vklady a vyústilo v nárůst objemů vkladů a ve změnu jejich struktury ve prospěch vkladů s vyššími úrokovými sazbami. V důsledku těchto vlivů došlo k výraznému zvýšení úrokových nákladů. Nárůst úrokových nákladů byl částečně kompenzován růstem úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům za rok 2023 dosáhla 1,95 % a byla ovlivněna nárůstem úrokových sazeb na vkladech a strukturou bilance.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 14,6 % na 10,9 mld. Kč, což bylo způsobeno poplatky za zprostředkování produktů životního pojištění a pojištění úvěrů. Růst poplatků z úvěrových činností reflektoval obchodní vývoj. Nárůst výnosu z platebních transakcí odrážel vyšší mezibankovní poplatky a byl také jednorázově ovlivněn vyššími náklady na poplatky v souvislosti s programem Moneyback a pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v roce 2022. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn poplatky z transakcí s cennými papíry vlivem investic do podílových fondů a penzijního připojištění.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v roce 2023 o 11,7 % na 4,2 mld. Kč, k čemuž přispělo především přecenění derivátů.

Celkové provozní náklady se meziročně zvýšily o 8,5 % na 23,1 mld. Kč v roce 2023, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů. Růst nákladů na zaměstnance (+10,7 % meziročně) byl tažen převážně navýšením mezd, tvorbou restrukturalizační rezervy a zaměstnaneckým akciovým programem. Vyšší náklady na IT a provoz vedly spolu s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů k růstu ostatních správních nákladů (+7,3 % meziročně). V porovnání s rokem 2022 vzrostly odpisy o 2,3 % vlivem vyšších odpisů v kategorii budov. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zvýšil na 47,9 % z 42,8 % v roce 2022.

Výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) v roce 2023 představoval tvorbu opravných položek ve výši -0,8 mld. Kč, odrážející výbornou kvalitu úvěrového portfolia a jednorázovou tvorbu opravných položek k převzatým úvěrům Sberbanky CZ a Hello banky.

Ostatní provozní výsledek ve výši -1,7 mld. Kč zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. Zhoršení provozního výsledku v meziročním srovnání o 2,2 % bylo zapříčiněno především vyšším znehodnocením v oblasti softwaru.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 8,3 % a dosáhl 3,7 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 222,5 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během roku 2023 u obchodníků se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 12,9 % na 425,0 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 56 na 1 680 kusů.

Česká spořitelna úspěšně dokončila migraci portfolia spotřebitelských úvěrů Hello bank. Celkem bylo převedeno více než 200 000 úvěrů v objemu 7,5 miliard korun. Spořitelna mezitím úspěšně dokončila převzetí úvěrového portfolia Sberbank CZ čímž přispěla k posílení stability domácího bankovního trhu.

Zdroj informací

Česká spořitelna a NejBusiness.cz
Foto: NejBusiness.cz

Datum

1. března 2024

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

O platformě Trh firem
Reklama

Page generated in 1.6427 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál