ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou

ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou

Projekt evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC) v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů potvrzuje spuštění v listopadu 2019. Ke čtrnácti již propojeným zemím Evropské unie se tak přidá dalších sedm zemí.

Nominování operátoři trhu s elektřinou (NEMO) a provozovatelé přenosových soustav (PPS) potvrzují cílové datum propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC, dříve také známé pod zkratkou XBID) v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů dne 19. listopadu pro první den dodávky 20. listopadu.
Toto potvrzení následuje po úspěšném dokončení interního testování a po testování s účastníky trhu. Výše zmíněné datum uvedení do provozu v listopadu 2019 je nicméně stále podmíněno úspěšným dokončením požadovaných příprav na spuštění.

Propojením vnitrodenních trhů s elektřinou v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů se rozšíří kontinuální vnitrodenní přeshraniční obchodování s elektřinou v následujících zemích: Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku, což je důležitým krokem směrem k rozšíření jednotného integrovaného evropského vnitrodenního trhu.

Tato skupina zemí se připojuje ke stávajícím zemím, které SIDC již provozují: Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Švédsku.

Třetí vlna rozšíření jednotného integrovaného evropského vnitrodenního trhu se očekává koncem roku 2020.

Společný systém

Řešení SIDC je založeno na společném centrálním IT systému, který je složen ze tří modulů tzv. Shared Order Book (SOB), Capacity Managent Module (CMM) a Shipping Module (SM).
Centrální řešení umožňuje párovat objednávky zadané účastníky trhu v jedné zemi s objednávkami zadanými účastníky trhu v jakékoli jiné propojené zemi, pokud existuje dostupná přeshraniční kapacita pro přenos energie mezi dotčenými zónami.
Řešení SIDC podporuje implicitní kontinuální obchodování a dále i explicitní přeshraniční obchodování (v případě lokálního rozhodnutí příslušných vnitrostátních regulačních orgánů) a je plně v souladu s cílovým modelem EU pro integrovaný vnitrodenní trh s elektřinou.

Celoevropské propojení vnitrodenních trhů je klíčovým prvkem pro dokončení evropského vnitřního trhu s energií. S rostoucím podílem intermitentních zdrojů v evropském výrobním mixu je propojení vnitrodenních trhů přeshraničním obchodováním důležitým nástrojem pro účastníky trhu k udržení rovnováhy. Účelem iniciativy SIDC je zvýšit celkovou účinnost vnitrodenního obchodování.

Zdroj informací

ČEPS a NejBusiness.cz

Datum

11. listopadu 2019

Reklama

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.4294 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál