Cityvizor: Transparentní a srozumitelná prezentace financování obcí pro samosprávy, občany i média

Cityvizor: Transparentní a srozumitelná prezentace financování obcí pro samosprávy, občany i média

Zajímá vás detailní rozpočet a podrobnosti příjmů a výdajů vaší obce? Chtěli byste mít tyto informace k dispozici ve srozumitelné a přehledné formě? Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital ve spolupráci s neziskovou organizací Otevřená města spouští nové webové stránky k aplikaci Cityvizor, která poskytuje informace o transparentním hospodaření obcí.

Aplikaci Cityvizor vyvinulo původně v roce 2016 Ministerstvo financí ČR a jeho provoz a další vývoj nyní zajišťuje spolek Otevřená města. Aplikace získává data přímo z účetních systémů obcí, měst a místní samosprávy a usnadňuje tak jejich zaměstnancům i široké veřejnosti přístup k aktuálním údajům o výdajích a příjmech, investicích i průběžném plnění jednotlivých zakázek. Aplikace rovněž umožňuje zobrazovat historická data a sledovat vývoj obecního rozpočtu v minulých letech. Aplikaci Cityvizor nyní v České republice aktivně využívá 17 obcí a městských částí, které na novou přehlednou webovou stránku www.cityvizor.cz všechny postupně přibydou. Další nové obce a kraje jsou v jednání či v procesu implementace.

Spolupráce Otevřených měst a Česko.Digital začala v roce 2019, Cityvizor tak patří k prvním projektům spuštěným v komunitě Česko.Digital. Jde o transparentní open-source projekt a právě otevřenost je společnou hodnotou obou organizací. „Naším společným cílem bylo vytvořit přehlednou prezentaci a zpřístupnit veřejnosti přehledně a srozumitelně všechny důležité informace o hospodaření obcí v České republice,“ vzpomíná Eva Pavlíková, CEO a spoluzakladatelka Česko.Digital, která na projektu začínala v roli dobrovolnické koordinátorky. Expertní dobrovolníci z Česko.Digital pro projekt postupně vytvořili nové logo, brand manuál, podíleli se na tvorbě nových webových stránek, podpoře vývoje a návrhu marketingové strategie.

„Cityvizor je výjimečný v tom, že vám umí zobrazit výdaje a příjmy dle konkrétní investiční akce. Díky tomu hned jasně uvidíte, za co a komu byly prostředky vyplaceny“, říká Pavla Kadlecová, projektová manažerka ze spolku Otevřená města a doplňuje, že zájemci si budou moci vyhledat všechny dodavatele a zobrazit jednotlivé faktury, které byly v souvislosti s danou investicí vyplaceny. Vše je také možné porovnat s financováním akce v minulých letech.

Kromě dat o rozpočtech obcí a jejich průběžném plnění ukazuje aplikace také informace z úředních desek (edesky) a z Registru smluv. Cílem aplikace je nabídnout městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hospodaření a dát je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širší veřejnost. Jak uvádí Petr Borecký, starosta města Úvaly, „Cityvizor je velmi přehledná a graficky povedená aplikace, která našim občanům umožňuje snadnou orientaci v městském rozpočtu.“

„Každý občan by měl mít možnost se zapojit do dění v místě svého bydliště a nový web mu přístup k informacím usnadní. Obce, které pak chtějí být vůči občanům transparentní, budou moci snadno zveřejňovat schválené rozpočty, jejich čerpání a faktury, které jsou bez kontextu pro veřejnost nesrozumitelné,“ upřesňuje Eva Pavlíková. „Jsme rádi, že jsme se na projektu mohli podílet a podpořit zájem občanů, aby se aktivně zajímali o prosperitu místa, ve kterém žijí. Poslání projektu ‚I vaše obec může být lepším místem pro život‘ je zcela v souladu s vizí Česko.Digital měnit Česko k lepšímu,“ uzavírá Pavlíková.

Mezi obce, které Cityvizor jako nástroj pro transparentní hospodaření využívají, patří i město Kroměříž. „Cityvizor nahradí stávající rozklikávací rozpočet na webových stránkách města a to proto, že je uživatelsky přívětivější. Přehledně zobrazuje větší množství dat a zároveň na jednom místě koncentruje data z centrálních systémů. Tato změna městu přinese úsporu asi 40 % nákladů, které jsme dosud na zobrazení těchto dat platili,“ informoval místostarosta města Kroměříže Vratislav Krejčíř. Doplnil také svůj pohled na zapojení expertních dobrovolníků komunity Česko.Digital do projektu Cityvizor: „Vítám zapojení týmu lidí, kteří pomáhají rozvoji projektů, které slouží občanům. Moc si vážím jejich práce a také jim touto formou chci poděkovat. Je vidět, že jsou mezi námi pořád lidé, kteří jsou ochotní pomáhat ostatním bez nároku na odměnu.“

Cityvizor kromě měst a obcí aktivně používají také některé pražské městské části i samotná Praha: „Pražský Cityvizor používám pravidelně, když potřebuji zjistit, jak je reálně čerpán rozpočet jednotlivých akcí a komu jsou z nich propláceny faktury. Nemusím se tak neustále vyptávat úřadu, aby mi tyto informace poskytl. Cityvizor šetří čas můj i úředníků, protože díky němu můžu rychle zodpovědět dotazy občanů,“ uvedl Adam Zábranský, radní hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města Prahy a městské části Prahy aktuálně data ze Cityvizoru prezentují na webové stránce https://cityvizor.praha.eu, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT), jež se na rozvoji a šíření aplikace Cityvizor také podílí. Aby měli občané všechny informace přehledně, i data Prahy a městských částí se budou postupně zrcadlit na nově vytvořeném webu www.cityvizor.cz

Česko.Digital

Česko.Digital je komunita IT profesionálů, kteří pro-bono pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu dělat Česko lepším místem k životu. Od svého založení v květnu 2019 sdružila přes 3700 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů.

Otevřená města, z. S.

Nezisková organizace, která sdružuje obce zajímající se o digitalizaci a zavádění otevřených řešení a principů do chodu místních samospráv. Cílem Otevřených měst je především pomáhat s řešením společných problémů s digitalizací obcí a prostřednictvím spolupráce šetřit jejich čas i peníze.

Operátor ICT, a.s. (OICT)

Operátor ICT, a. s., je městskou akciovou společností, která pro Prahu zajišťuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi hlavní agendy patří řízení projektů Smart City, odborné poradenství a realizace ICT projektů pro Prahu, její městské části a další městské společnosti.

Zdroj informací

Česko.Digital a NejBusiness.cz

Datum

10. března 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1606 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál