KOVOS CZECH se znovu vrátil na trh

KOVOS CZECH se znovu vrátil na trh

Pod vedením Ing. Milana Šmída se firma KovoS Czech z původně bankrotující firmy znovu úspěšně vrátila na trh, získala důvěru klientů a získává další zakázky. Ředitel firmy vyzdvihuje dobré vztahy se svým obchodním partnerem, nebo také skvělý tým spolupracovníků. Doufá i v pozitivní vývoj trhu a v pokračování úspěšného růstu firmy.

V rozhovoru magazínu NejBusiness.cz si můžete přečíst více o rozvíjející se firmě a jejím vedení.

Jak vnímáte loňský rok, co Vám a Vaší organizaci přinesl, co Vás oslovilo?

Rok 2017 vnímám osobně jako velmi úspěšný. Společnost KovoS Czech jsme s mým partnerem převzali od původního majitele v roce 2013 uprostřed hospodářské krize v katastrofálním stavu na pokraji bankrotu. Dva roky nám trvalo, než jsme firmu stabilizovali, převedli do nových prostor v Jindřichově Hradci a uhradili veškeré staré závazky a dostali ji z „červených čísel“. Rok 2017 považuji za první rok, kdy můžeme tvrdit, že jsme se dostali opět na trh, jedou nám zakázky, u našich klientů máme zpět důvěru a firmě se daří. A daří se i mé druhé firmě – projektovému ateliéru Bazény a wellness v Praze. Obě společnosti máme provázané tak, že jedna provádí projektovou přípravu zakázek, druhá ji realizuje. Obě ale mají i své nezávislé zakázky.

Co považujete za úspěch v osobním životě, co Vám udělalo radost?

Přibyly nám radosti v osobním životě – šťastně jsme se s manželkou přestěhovali do pěkného pohodlného rodinného domu a stal jsem se podruhé dědečkem. A mám velkou radost i z úspěchů svých dětí a jejich partnerů a růstu našich vnoučat.

Jak pohlížíte na firmu s pohledu kolegů a zaměstnavatele?

I z vlastních zkušeností vím, že když jednu firmu vlastní více lidí – i na začátku v kamarádském vztahu, tak dochází k rozkolu, dost často končí kamarádské vztahy a firmy se trhají. Možná, že je ještě na hodnocení brzy – máme s partnerem za sebou teprve 4 roky společného podnikání, ale naše vztahy to nijak negativně nepoznamenalo, i když to bylo opravdu velmi složité. Je pravdou, že většina váhy chodu společnosti je nyní na mém partnerovi, protože mám i další aktivity jak v druhé společnosti, tak i v pedagogické činnosti na vysoké škole, ale o důležitých okamžicích pro chod firmy se radíme a zatím se vždy dohodli.

Za doby naší „vlády“ se nám komplet vyměnil pracovní tým. Přestože bych se nechtěl hanlivě vyjadřovat o bývalých zaměstnancích, protože jsme měli přátelské vztahy, tak mi jejich odchod připomínal pověstné pořekadlo o krysách opouštějících první potápějící loď. Je pravda, že tenkrát viděli neutěšený stav firmy, sledovali naší zoufalou snahu záplatovat ty největší díry v rozpočtu a tím možná i znejistěli obavou o svou budoucnost. A nechtěli riskovat. Nedivím se a nezlobím na ně, možná bych jako zaměstnanec reagoval stejně.
Teď ale opět máme ve firmě skvělé lidi, co umí vzít za práci a hlavně je ta práce baví. Ještě by se nám nějaký další montér do týmu hodil, ale každý zaměstnavatel dneska ví, že dobří zaměstnanci nejsou na trhu práce volní. A u nás jako v každé malé firmě, musí být každý tak trochu „Ferda Mravenec“, tedy poradit si a dělat vše, co je potřeba. A těší mě, že to ti naši kluci umí.

Jaké máte plány do tohoto roku?

Byl bych rád a zatím nám to i ekonomově slibují, aby hospodářský rozkvět vydržel. Až dosud byla naše činnost zaměřena spíše do oblasti zdravotnictví – naše „na míru“ dělané medicinální vany v nerezovém i laminátovém provedení dobře slouží v rehabilitačních zařízeních nemocnic a lázních. To bude vždy naše dominantní činnost. Rádi bychom ale rozšířili svou působnost i do oblasti stále se rozvíjejícího wellness – naše celonerezové vany jsou ideální pro velmi oblíbené pivní koupele nebo bylinkové koupele a až se moravští vinaři budou rozhlížet po nějakých dalších aktivitách, tak máme namyšlené i vinné koupele.

Uplatní se určitě i náš nový produkt – celonerezová Kneippova lázeň, kde se nám povedlo v loňském roce úspěšně instalovat náš prototyp nejmenší „chodící vany“ s neřízenou masáží chodidla a zaznamenáváme další poptávky do letošního roku. Velmi zajímavý kontrakt nyní uzavíráme s naším polským partnerem na speciální vyhřívané vany pro aplikaci minerálních vod.
Zájem je i o naše systémy vícenásobného použití vod pro vanová hospodářství, které dokáží nejen šetřit čím dál vzácnější a dražší zdrojové vody, ale i teplo potřebné k ohřevu vanové lázně. I tento systém čištění vody se vyvíjel v partnerském projektovém ateliéru, máme za sebou úspěšné realizace a další jsou v projektové přípravě s pravděpodobnou instalací v letošním roce. Takže se opíráme jak o tradiční oblíbené výrobky, tak reagujeme na nové směry rehabilitačních a relaxačních koupelí a trendy v šetření provozních nákladů

Moje plány jsou profesně zaměřeny i do druhé – projektové firmy. V současné době zpracováváme velmi zajímavé projekty rekonstrukcí plaveckých areálů po celé republice. Už i městská zařízení pochopila, že v konkurenci komunálních bazénů musí přinášet něco nového, co je vyzvedne nad konkurenci. A my projektanti musíme stále sledovat, kam celý vývoj směřuje, abychom byli připraveni včas reagovat. A nový náhled je i na další obor našeho zájmu – saunování.
I zde jde vývoj mílovými kroky kupředu a nové sauny se staví dispozičně již zcela jinak než v předchozích desetiletích. A já tyto myšlenky a poznatky přenáším jak do našich projektů, tak i do svých přednášek pro studenty na škole, aby nastupující odborníci měli přehled o těchto nových trendech.

A osobně v novém roce? Rád bych si i letos našel volnou chvíli na setkání s přáteli Občas vyrážíme za výborným moravským vínem, které je snad nejlepší na světě – alespoň od „našich“ vinařů. Rádi cestujeme i jinam po krásách naší vlasti. Často se setkáváme v sauně v rámci saunových akcí. Jako každý rok mě čeká příprava jarní a podzimní konference pro provozovatele bazénů a koupališť a účast v mezinárodní porotě soutěže saunových mistrů v saunových ceremoniálech.

 

Děkujeme za rozhovor

za NejBusiness.cz:
Petr Poloczek

Zdroj informací

NejBusiness.cz a KOVOS CZECH s.r.o. 

Datum

19. února 2018

O autorovi

 • Milan Šmíd
  • Narozen 10. 4. 1958
  • Bydliště: Nad Šutkou 41 e, Praha 8 - 182 00
  • Rodinný stav: ženatý / 2 děti 

 • Dosažené vzdělání
  • 1964 – 1973 ZŠ Praha Kobylisy
  • 1973 – 1977 Gymnázium Praha Vysočany
  • 1977 – 1983 ČVUT Fak. stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství
  • Titul : Ing. , držitel autorizace pro vodohospodářské stavby

 • Praxe v oboru: 33 let
  • Zaměstnání: 1983 – 1988 Hutní projekt Praha - projektant vodohospodář
  • 1988 – 1995 Sportovní stavby – projektant bazénových technologií a vodních staveb
  • 1995 – dosud OSVČ – projektant bazénových technologií
  • 1996 – 2010 jednatel společnosti Bazenservis s.r.o.
  • 2008 – dosud majitel a jednatel společnosti Bazény a wellness s.r.o. v Praze 8, Nad Šutkou 41 e, Praha 8 – projektová příprava pro bazény, koupaliště, aquaparky a welless
  • 2013 – dosud – spolumajitel a jednatel společnosti KovoS Czech s.r.o. vyrábějící zdravotnickou a wellness techniku vanových systémů a hyperbaroxie

 • Další odborné aktivity
  • 1997 – dosud místopředseda profesní organizace Asociace pracovníků v regeneraci (APR) – příprava, odborná garance a přednášení na desítkách odborných konferencích bazénářů a saunařů
  • 1997 – dosud člen ČKAIT
  • 2005 – 2009 pro ČKAIT seriál každoročních seminářů o problematice bazénů a wellness v rámci vzdělávacího systému autorizovaných osob
  • 2005 – 2010 hostující člen Komory stavebných inžinierov Slovenskej republiky
  • 2000, 2004, 2009, 2011 a 2014 – účast v připomínkových řízení při tvorbách hygienických vyhlášek 464/2000Sb., 135/2004 Sb. a 238/2011 Sb. pro bazény a sauny, příprava normy „Bezpečnost na bazénech, koupalištích a aquaparcích (TNV 94 09 20)“
  • 1997 – 2009 externí výuka v rekvalifikačních kurzech ATVS Palestra a VŠTVS Palestra – „mokré zóny a wellness“
  • 2004 – dosud externí výuka předmětu „Výstavba a provozování tělovýchovných zařízení“ na ATVS Palestra
  • 2016 – dosud externí výuka předmětů „Materiálové vybavení wellness“ a „Výstavba saun“ a Specifika saunování na ATVS Palestra
  • 2008 - dosud externí výuka předmětu „Výstavba a provoz sportovních zařízení“ na VŠTVS Palestra
  • 2015 - dosud externí výuka předmětu „Současné trendy ve wellness“ na VŠTVS Palestra v magisterském studiu
  • 2016 – dosud externí výuka předmětu „Trendy ve wellness“ na VŠTVS Palestra v bakalářském studiu
  • 1997 – 2001 články do odborného časopisu Bazén a sauna
  • 2004 – 2006 články do časopisu Bazény a sauny
  • 2007 – 2012 články do odborného časopisu Sport & wellness management vydavatelství Ekonomia

 • Dosažené odbornosti
  • 1983 - vysokoškolský diplom v oboru vodní hospodářství a vodní stavby vydán Fak.stavební ČVUT
  • 1990 – průkaz zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě – pro projektování inženýrských vodohospodářských staveb– vydán Ministerstvem výstavby a stavebnictví ČR
  • 1997 – autorizace - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č.0002017 vydán Českou komorou stavebních inženýrů a techniků
  • 2004 – osvědčení – Provozovatel bazénů a koupališť - vydala Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra
  • 2004 – osvědčení – Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení - vydala Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra
  • 2005 - Autorizačné osvedčenie pre Slovenskou republiku v kategorii „Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb“

 • Stávající profesní činnost
  • projektování bazénových a wellness technologií
  • posudky a expertízy pro výstavbu v oblasti bazénů a koupališť, technická pomoc investorovi nebo zhotoviteli při realizaci, autorské a technické dozory
  • zpracování provozních a návštěvních řádů pro bazény, koupaliště, sauny, masérny a wellness provozy včetně projednání a vyřízení stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví
  • provádění kontrol vodních skluzavek nezávislým expertem třetí strany v souladu s ČSN EN 1069, zpracování „posouzení rizik provozu skluzavky“
  • publikační a vzdělávací činnost
  • příprava odborných konferencí, seminářů a exkurzí v oblasti bazénů, saun a wellness
  • člen organizačního týmu a mezinárodní jury Mistrovství ČR a Velké ceny ČR Saunafest v saunových ceremoniálech

 

Fotogalerie

Page generated in 2.2019 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál