Evropská komise přijala šestou změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s Covid-19

Evropská komise přijala šestou změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s Covid-19

Změna dočasného rámce spočívá především v prodloužení jeho platnosti do 30. června 2022. Současně Evropská komise zavádí dvě nová opatření, a sice opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství.

Prostřednictvím opatření na podporu investic mohou členské státy pobízet podniky k investicím a využívat tento nástroj k urychlení ekologické a digitální transformace. Toto opatření bude možné aplikovat do 31. 12. 2022. Opatření na podporu solventnosti bylo zavedeno s cílem mobilizovat soukromé finanční prostředky na investice do malých a středních podniků, včetně start-upů a malých společností se střední tržní kapitalizací. Tento nástroj je možné využít do 31. 12. 2023.

Další změnou je navýšení maximální výše limitu podpory poskytované dle bodu 3.1 dočasného rámce. Nový limit je stanoven na 2,3 milionu EUR na podnik (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Nově je stanovena také maximální výše podpory poskytnuté dle bodu 3.12, která nyní činí 12 milionů EUR na podnik.

Došlo rovněž mj. k prodloužení možnosti členských států převést vratné nástroje (např. záruky, úvěry) poskytnuté dle dočasného rámce na jiné formy podpory (např. přímé granty), a to do 30. 6. 2023.

Šestá změna Dočasného rámce

Neformální konsolidovaná verze se zapracovanou šestou změnou je k dispozici zde.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

19. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.6562 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál