Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta

Oprava místní komunikace ke hřišti p.č. 1138/1, 1139, Kostelecká Lhota-Koryta

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta, dle projektové dokumentace č.z. 049/2019 „Oprava místní komunikace p.č. 1138/1,1139, Kostelecká Lhota – Koryta“, zpracovanou projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice -Rosice, zodp. Projektant Jan Zvára, Dis., č. zakázky 049/2019. Umístění je dáno stávající trasou MK, šířkou dotčené parcely MK a výškou stávajícího terénu. Podrobně je předmět zakázky popsán ve výkazu výměr a PD, které jsou součástí ZD.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Město Kostelec nad Orlicí

Termín, místo a způsob podání nabídky

1. března 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/645677

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38,
517 41  Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968

Kontaktní osoba

Eva Novotná

Email: enovotna@muko.cz
Tel.: +420 724 329 556

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/645677

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. ledna 2021

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.709 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál