Monitoring návštěvnosti pomocí automatických sčítačů 2021 - 2024

Monitoring návštěvnosti pomocí automatických sčítačů 2021 - 2024

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi vybranými dodavateli.
Předmětem zakázky je dodání dat a ročních zpráv z monitoringu návštěvnosti pomocí automatických sčítačů v lokalitách ve správě AOPK ČR v období 2021-2024. Předpokládaný seznam lokalit je uveden v příloze č. 3 rámcové dohody –předpokládaný seznam profilů.

Na základě rámcové dohody budou následně s dodavateli postupně uzavírány dílčí prováděcí smlouvy, a to postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ, a to způsobem podrobně specifikovaným v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Nebude-li zadavatel schopen vybrat alespoň tři dodavatele, z důvodu, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ či zadavatelem, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit. Zadavatel nesmí uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem.

Evidenční číslo zadavatele

Z2020-040294

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky
Nadlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná cena

7 440 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - dle rámcové dohody, předpoklad od 1. 1. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 31. 12. 2024

Místo plnění:
Česká republika

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)


Zadavatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1,
148 00  Praha 11 - Chodov

IČO: 62933591

Kontaktní osoba

Ing. Jana Gregorová

Email: jana.gregorova@nature.cz
Tel.: 
+420 283 069 184

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu...

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

16. listopadu 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.1164 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál