V SAP Services snížili fluktuaci na úroveň roku 2013

V SAP Services snížili fluktuaci na úroveň roku 2013

Dlouhodobý nedostatek uchazečů na pracovním trhu vedl mnohé společnosti k přetahování pracovníků zaměstnaných jinde, a způsobil tak výrazný růst fluktuace napříč obory. To přispělo k celé řadě problémů, například růstu personálních nákladů či postupnému vytrácení know-how.
S cílem předejít těmto scénářům se společnost SAP Services, poskytující personální a finanční služby všem světovým pobočkám firmy SAP, zaměřila na možnosti kariérního růstu svých lidí a další změny vedoucí k omezení fluktuace. Tu se jí podařilo snížit na úroveň roku 2013.

Různé zdroje uvádí, že fluktuace na českém pracovním trhu se v současné době pohybuje kolem 15 %, u některých firem však dosahuje až 25 %. Jako běžné rozmezí se přitom považuje 5 -10 %. Obecně bývá fluktuace nejvyšší u mladých lidí do 30 let, nejnižší pak u zaměstnanců nad 50 let. Zvýšená fluktuace vede k růstu personálních nákladů, především na nábor a zaškolování nových pracovníků, a negativně tak ovlivňuje hospodářský výsledek. Mezi další důsledky patří například problém s udržením know-how a nízká motivace stávajících pracovníků.

Průzkum personální agentury Randstad ukázal, že vloni firmy v České republice nejčastěji nabíraly nové zaměstnance právě kvůli rostoucí fluktuaci - tento důvod zmiňovalo dvakrát tolik respondentů než v roce předešlém.
I proto se zaměstnavatelé z různých oborů začali intenzivněji věnovat projektům vedoucím k posílení loajality zaměstnanců, v sektoru podnikových služeb například firmy investovaly do celé řady vzdělávacích programů a profesního růstu pracovníků. Podle oborové asociace ABSL díky tomu fluktuace v roce 2019 klesla v celém sektoru, a to o 3 procentní body.


Novinky pro zaměstnance

Ještě významněji, na úroveň roku 2013, se podařilo redukovat fluktuaci zaměstnanců společnosti SAP Services, která patří s více než 1200 lidmi mezi největší organizace svého druhu v celé ČR. Zároveň firma vloni navýšila počet pracovníků o 14 %.

„Kvůli turbulencím na pracovním trhu došlo v předcházejících letech i u nás ke zvýšení fluktuace zaměstnanců. To s sebou neslo vyšší nároky na operativu a rostoucí zátěž stávajících pracovníků, kteří museli vykrývat neobsazená pracovní místa a navíc zaučovat nováčky,“ komentuje Lenka Pospíšilová, HR Business Partner ve společnosti SAP Services, a vysvětluje, jakým způsobem se firmě podařilo fluktuaci snížit: „Díky rozhovorům s odcházejícími kolegy jsme zjistili, jaký je nejčastější důvod jejich rozhodnutí.
Většina z nich u nás neviděla příležitosti pro kariérní růst, a to i přesto, že různé možnosti nabízíme. Začali jsme proto interně více propagovat volné pracovní pozice v rámci skupiny SAP v České republice. Zaměstnancům jsme také nabídli široké možnosti vzdělávání, aby se na případné nové role a kariérní růst mohli dobře připravit.“


Další změnou, kterou firma zrealizovala, byla aktualizace systému benefitů tak, aby více vycházel vstříc přáním zaměstnanců. Každý zaměstnanec SAP Services navíc nově dostává i tzv. Total Reward Statement, což je roční souhrn obdržených výplat, bonusů, peněžních i nepeněžních benefitů a zaměstnaneckých akcií. Ukázalo se totiž, že lidé často při posuzování svých podmínek opomíjeli jednorázové finanční odměny a nejrůznější benefity. .

Zdroj informací

SAP Services a NejBusiness.cz

Datum

29. ledna 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8444 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál