V roce 2023 zaměstnanci utrpěli téměř 36 tisíc pracovních úrazů

V roce 2023 zaměstnanci utrpěli téměř 36 tisíc pracovních úrazů

V roce 2023 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Český báňský úřad (ČBÚ) celkem 35 840 pracovních úrazů, což je mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem, kdy došlo k 36 117 pracovním úrazům.
Výrazně se snížil počet smrtelných pracovních úrazů (13 procent), meziročně bylo méně také závažných pracovních úrazů (s hospitalizací nad 5 dnů) a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

Celková úrazovost (bez rozdílu pohlaví úrazem postižené osoby) se snížila o 277 pracovních úrazů. Pracovní úrazovost žen za loňský rok naopak stoupla o 327 úrazů, a to z 11 385 úrazů žen v roce 2022 na 12 162 úrazů v roce 2023.

Z celkového počtu zaznamenal ČBÚ 26 pracovních úrazů žen. Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežli by odpovídalo jejich podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce, kdy ženy, na rozdíl od mužů, vykonávají práce, která svou povahou patří mezi práci méně nebezpečné a rizikové.

Pracovní úrazovost mužů a žen v letech 2012–2023

Statistika úrazů mužů a žen

Potěšitelné je, že počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců loni klesl na 46, oproti 58 těmto úrazům v roce předchozím, ve 2 případech jednalo o závažný pracovní úraz, přičemž příčinou vzniku těchto pracovních úrazů bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko.

V roce 2023 zaznamenal SÚIP 74 smrtelných pracovních úrazů a ČBÚ 3 smrtelné pracovní úrazy, což znamená výrazný pokles o téměř 13 procent oproti roku předchozímu, kdy došlo k 88 takovým úrazům. Nejvíce smrtelných pracovních úrazů se v roce 2023 stalo na území hlavního města Prahy a krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Jihočeském.

V souvislosti s požitím alkoholu byly zaznamenány v roce 2023 dva smrtelné pracovní úrazy, v jednom z těchto případů se jednalo o smrtelný pracovní úraz při dopravní nehodě. Shodně s předchozími lety bylo v roce 2023 nejvíce smrtelných pracovních úrazů zaznamenáno u zaměstnanců v pracovním poměru, případně u osob vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakými jsou dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.
Méně častěji pak docházelo ke smrtelným pracovním úrazům u osob vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (typicky osoby samostatně výdělečně činné). V roce 2023 nebyl nahlášen ani jeden případ smrtelného pracovního úrazů u zaměstnance agentury práce dočasně přiděleného k výkonu práce u uživatele.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů za období 2002–2023

Vzhledem k závažnosti smrtelných pracovních úrazů uvádíme pro srovnání delší časovou řadu. Od roku 2002, kdy jich bylo celkem 206, se jejich počet snižoval až na 152 smrtelných pracovních úrazů v roce 2006. V letech následujících po roce 2006 počet evidovaných smrtelných pracovních úrazů mírně rostl, až v roce 2009 došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů (105 smrtelných úrazů).
V dalším časovém období se počet smrtelných pracovních úrazů pohyboval v rozmezí 95-120 případů. V roce 2021 a 2022 došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů, a to ze 108 takovýchto případů v roce 2020 na 88 případů v roce 2021 a 2022. V roce 2023 je celkový počet smrtelných pracovních úrazů v ČR nejnižší za celé sledované období.

Z dlouhodobého hlediska lze tedy pozorovat pozitivní trend pozvolného snižování počtu smrtelných pracovních úrazů, přičemž největší meziroční pokles byl zaznamenán mezi léty 2008 a 2009, kdy došlo meziročně ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů o 69 případů.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů za období let 2002–2023

Rok SÚIP ČBÚ Celkem
2002 195 11 206
2003 179 20 199
2004 166 21 187
2005 157 7 164
2006 147 5 152
2007 182 6 188
2008 162 12 174
2009 98 7 105
2010 116 5 121
2011 114 11 125
2012 105 8 113
2013 109 4 113
2014 106 11 117
2015 122 9 131
2016 102 2 104
2017 93 2 95
2018 103 20 123
2019 92 3 95
2020 106 2 108
2021 88 0 88
2022 83 5 88
2023 74 3 77

 

Meziročně rovněž poklesl počet závažných pracovních úrazů. V roce 2023 bylo celkem zaznamenáno 732 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, z toho 731 zaznamenal SÚIP a 1 ČBÚ. V roce předchozím to bylo celkem 797 úrazů, počet těchto úrazů tedy meziročně poklesl o 65 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je zaregistrováno ve Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji.

Vývoj počtu závažných pracovních úrazů v letech 2013 až 2023

Rok SÚIP ČBÚ Celkem
2013 1 364 21 1 385
2014 1 393 19 1 412
2015 1 299 16 1 315
2016 1 298 25 1 323
2017 1 123 24 1 147
2018 1 126 23 1 149
2019 988 18 1 006
2020 819 14 833
2021 769 19 788
2022 784 13 797
2023 731 1 732


Vývoj počtu závažných pracovních úrazů podle vztahu k zaměstnavateli

Nejvíce pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, přes 91 procent, utrpěli zaměstnanci v pracovním poměru (667 z celkového počtu 732). Dále se na závažných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (6 %) a osoby vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (2 %). Tzv. agenturní zaměstnanci (zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce) utrpěli závažný pracovní úraz v méně než 1 procentu případů.


Kontrola příčin a okolností vzniku pracovních úrazů

V roce 2023 bylo orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce provedeno celkem 8 406 kontrol. Z tohoto počtu se jednalo o 469 kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, přičemž 38 kontrol v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem, 427 kontrol závažného pracovního úrazu a 4 kontroly příčin a okolností ostatního pracovního úrazu. Při těchto kontrolách inspektoři odhalili celkem 812 porušení právních předpisů.


Program Bezpečný podnik

Jedním z  úkolů inspekce práce v rámci prevence je již řadu let realizace programu Bezpečný podnik, jehož cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmách, aby firmy při řízení dávaly stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví zaměstnanců a ochraně životního prostředí.
Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Aktuálně nese tento čestný titul 67 zaměstnavatelů, což představuje téměř 50 tisíc zaměstnanců.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz
Foto: PhotoMIX Company, Pexels.com

Datum

7. července 2024

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.0885 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál