Nejbohatší Praha si udržuje velmi nízkou nezaměstnanost

Nejbohatší Praha si udržuje velmi nízkou nezaměstnanost

V lednu 2024 celkový počet uchazečů o zaměstnání v Praze stoupl o 2,1 % na 28.013, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 2,2 % na 77.837 a podíl nezaměstnaných osob stoupl na 2,9 %. 
K 31. 1. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v hl. m. Praze celkem 28.013 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 588 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 186 osob. Z tohoto počtu bylo 25.291 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 531 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 303 osob.

„Co se týká trhu práce, tak se Praha jako středoevropská metropole naprosto vymyká poměrům v dalších krajích, je to zcela jiný svět. V hlavním městě máme dlouhodobě výrazně více volných pracovních míst, které nabízejí zaměstnavatelé, než uchazečů o zaměstnání. O co je zde méně výroby, o to máme v Praze více služeb.
I v Praze jsou ale skupiny lidí, které potřebují pomoci, podpořit a třeba i zvýšit kvalifikaci, jako jsou hendikepovaní nebo starší pracovníci. Právě v tomto ohledu je role Úřadu práce nezastupitelná,“ vysvětluje Vítězslav Kaliba, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu.

V průběhu měsíce ledna bylo nově zaevidováno 4 744 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 1 800 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 250 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 130 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 338 osob více než v předchozím měsíci a o 85 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 831, tj. o 1 038 více než v předchozím měsíci a o 208 více než ve stejném měsíci minulého roku, 1 973 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce, tj. o 699 více než v předchozím měsíci a o 834 více než ve stejném období minulého roku, 658 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v hl. m. Praze 15 719 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 56,1 %. V evidenci bylo 1 829 osob se zdravotním postižením, což představovalo 6,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Více jak 77 000 volný pracovních míst

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 844 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 39 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku stoupl o 81 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 188 uchazečů o zaměstnání, tj. 29,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2024 vzrostl na 2,9 %. Podíl nezaměstnaných žen zůstal na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,5 %.

Kraj evidoval k 31. 1. 2024 celkem 77 837 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 732 nižší, než v předchozím měsíci a o 3 260 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,4 uchazeče. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 704 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 1,1 OZP.
Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 507, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 6.435 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 71 402 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 243 osob, z toho bylo zařazeno 179 osob do rekvalifikačních kurzů.

Zdroj informací

Úřad práce v Praze a NejBusiness.cz
Foto: Úřad práce v Praze

Datum

11. února 2024

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.987 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál