API loni v dotačních programech OP PIK zprostředkovala podnikatelům přes 18 miliard korun

API loni v dotačních programech OP PIK zprostředkovala podnikatelům přes 18 miliard korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), vyřídila v roce 2023 přes tři tisíce žádostí o platbu ve schválených dotačních projektech. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, řídící orgán OP PIK, tak předala k proplacení na účty českých firem přes 18 miliard korun.
Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Úspory energie, Aplikace a Inovace. Od konce roku 2022 je možné žádat o dotace v navazujícím Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). API v něm loni přijala přes tři tisíce žádostí o dotace. Podnikatelé měli největší zájem o výzvy Úspory energie, Aplikace a Marketing.

U skončeného OP PIK firmy aktuálně dočerpávají zbývajících 1,5 miliardy korun u projektů s prodlouženou dobou realizace. Navazující OP TAK už má svou první tisícovku schválených projektů. API u projektů zajišťuje aktivity spojené s jejich administrací v průběhu celého projektového cyklu, a to zejména hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti MSP, kontrolu výběrových řízení podle pravidel pro výběr dodavatele, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů v době realizace a udržitelnosti.
Nedílnou součástí dalších aktivit je komunikace s žadateli a příjemci, jejich podpora a konzultační servis. „Jsem velmi rád, že i v roce 2023 se nám podařilo splnit ambiciózně nastavené cíle a ukázat tak, že dokážeme podávat dobré výkony i v náročných podmínkách. Chtěl bych proto poděkovat zaměstnancům API za jejich pracovní nasazení a žadatelům za jejich důvěru a spolupráci,“ komentuje loňské výsledky Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „V navazujícím OP TAK je pro podnikatele připraveno 3,2 miliard EUR, které mohou použít pro další rozvoj svého podnikání. Je to pro všechny obrovská příležitost, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu.“

V roce 2023 čerpali podnikatelé největší objem dotační podpory v programu Úspory energie, a to 4,2 miliard korun na snížení energetické náročnosti provozu. Na druhém místě s čerpáním 4,1 miliard korun skončil program Aplikace, který cílí na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Třetí se umístil program Inovace se zaměřením na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci a na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Firmy v něm čerpaly 1,8 miliardy korun.

Program OP TAK, který byl spuštěn koncem roku 2022, navázal svým zaměřením na program OP PIK. Je nyní stěžejním programem pro podporu českého podnikání s financováním z fondů EU. V roce 2023 v něm API přijala přes tři tisíce žádostí o dotační podporu.
Podnikatelé měli největší zájem o výzvu Úspory energie (856 žádostí v hodnotě téměř 5 miliard korun), výzvu Aplikace (757 žádostí v hodnotě téměř 15 miliard korun) a výzvu Marketing (436 žádostí v hodnotě přes půl miliardy korun). Otevřené výzvy OP TAK jsou k dispozici zde: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz
Foto: API

Datum

13. ledna 2024

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.6504 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál