Byly předány Ceny za Průmysl 4.0

Byly předány Ceny za Průmysl 4.0

Konference Průmysl 4.0 v praxi se konala ve spolupráci s našimi partnery: Česká spořitelna, Škoda Auto a Svaz Průmyslu České republiky. Na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT měli naši hosté možnost seznámit se se špičkovými projekty implementace Průmyslu 4.0 ve firmách.

Konferenci zahájili ředitel Národního centra Průmyslu 4.0, Robert Keil, a člen představenstva a předseda odborné poroty za Průmysl 4.0 ze Svazu Průmyslu ČR, Jiří Holoubek, předáním cen za Průmysl 4.0. Jiří Holoubek zmínil, že v letošním roce kvalita projektů stoupla. Rovněž projevil radost z toho, že projekty byly ze všech oblastí českého průmyslového prostředí - od těžkého strojírenství až po výrobu radiofarmak.

Ceny za Průmysl 4.0 byly udělovány ve dvou kategoriích Implementace ve vlastní firmě a Integrátor.

Po předání cen pokračoval Jiří Holoubek představením výsledků průzkumu implementace konceptu Průmyslu 4.0 SP ČR 2023. Holoubek dodal, že je pro ně (SP ČR) "potěšením, že jsou v průzkumu zastoupena všechna průmyslová odvětví, z nichž se rekrutují další členové SP ČR".

Po Jiřím Holoubkovi představila ve svém vstupu výsledky analýzy digitální zralosti malých a středních podniků, Alena Burešová, senior manažerka pro průmysl z NCP 4.0.

Automatická výrobní linka keramických komínových vložek

Po Aleně Burešové převzal štafetu vedoucí svitavského provozu P-D Refractories, Jiří Kyncl, jr. Společnost P-D Refractories byla celkovým vítězem projektu Ceny za Průmysl 4.0. Robert Keil při představování společnosti dodal, že "doporučuje věnovat pozornost této prezentaci, protože celá implementace prvků Průmyslu 4.0 vedla ke kompletní změně výrobního taktu a velkým úsporám".
Jiří Kyncl, jr. představil projekt automatické výrobní linky keramických komínových vložek, které jsou vyráběny z přírodních materiálů, na níž spolupracovali s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Výsledkem této spolupráce bylo zkrácení taktu výroby, snížení zmetkovitosti výroby, snížení energetické a materiálové náročnosti a tím i CO2 stopy při výrobě žáromateriálů. Díky robotické lince mohla firma přesunout na jinou práci dvanáct lidí a projekt pomohl také zvýšit kvalitu. V minulosti se totiž zmetkovitost způsobená lidskou manipulací a stavem techniky pohybovala na hranici 10 %. Díky robotické lince se ji podařilo snížit na 2 %. Doba návratnosti celého projektu je proto kratší než tři roky.

Mezi prezentacemi pak vystoupila i Olga Dvořáčková z korporátního centra České spořitelny, jež je hlavním partnerem Ceny za Průmysl 4.0 a rovněž podporovatelem digitální transformace malých a středních podniků. Dvořáčková představila projekt transformace české ekonomiky, prostřednictvím vedení klientů k prosperitě a zvyšování konkurenceschopnosti.

Přechod do digitální evidence a visual managementu

Česká spořitelna udělila speciální ocenění - ocenění hlavního partnera Ceny za Průmysl 4.0 - společnosti Isolit-Bravo. Projekt společnosti představil Miloslav Žemlička, vedoucí personálního oddělení. Jejich projekt znamená přechod do digitální evidence a visual managementu. Společnost dokázala optimalizovat výrobní procesy a zrušit či snížit papírovou dokumentaci. Systém sbírá veškerá dostupná data z výroby a o výrobě, všechny vstupy, časy, kusy a výstupy, včetně počtu zmetků a vyhodnocení druhů těchto vad.
To vše následně vyhodnocuje v grafech a tabulkách a dle zadání ukazuje systémově rychlý přehled o výrobě, kvalitě a produktivitě. Dále dokáže on-line vyhodnotit počet potřebných pracovníků, včetně prostojů způsobených běžným výrobním provozem, a vedoucí pracovník tak může přesunout pracovníka na jinou práci. Tento projekt přinesl zvýšení produktivity práce o cca 20 %, čímž firma mohla převést volné pracovní kapacity do nově zřízeného výrobního střediska, kde poté meziročně narostl obrat o 20 až 30 %.

Další zajímavé projekty

Po přestávce následovala panelová diskuze konkrétních projektů. Jako první svůj projekt s názvem Vývoj a implementace online systému přenosu dat od zákazníka až po vlastní proces výroby PET radiofarmak představil Ondřej Komžák, zástupce ředitele a vedoucí skupiny Řízení projektů divize radiofarmaka ze společnosti ÚJV Řež. Projekt této středočeské společnosti zahrnuje téměř všechny nástroje Průmyslu 4.0 a zaměřuje se na ekonomické výsledky společnosti a zvýšení kvality produkce a zaměstnanci oceňují jeho přínosy v oblasti jednodušší kontroly systémů napříč všemi odděleními.
Zabývá se totiž řešením velmi specifického výrobního procesu s cílem maximalizovat efektivitu a spolehlivost jak vlastní výroby, tak i distribuce radiofarmak. Systém rovněž umožňuje agregovat požadavky zákazníků, kapacity technologických výrobních zařízení i distribučních kanálů, čímž odpadá veškerá e-mailová komunikace se zákazníky i řidiči, kteří radiofarmaka distribuují. Systém také umožňuje vzdálený monitoring celého procesu od přijetí objednávky přes plánování, lze přes něj sledovat přepravní doklady apod.

Jako další představil Matěj Heczko, manažer investic, ze společnosti Bonatrans projekt Výstavba automatické linky mechanického obrábění železničních kol. Projekt je unikátní způsobem digitalizace výrobní dokumentace strojů v přepojení na operátory využitím AiO PC na strojích a zavedení MDC a DNC sítí. Toto přepojení pak zlepšuje celý výrobní tok optimalizací výrobního času a minimalizací ztrátových časů a snižuje poruchovost výrobních strojů. Dále také redukuje poměrně zásadním způsobem lidskou práci - ať už v oblasti manipulace s dokončovaným produktem, tak i v oblasti rozměrové kontroly.
Hodnota celkové efektivity výroby se zvýšila na více než 90 %, což je významný posun. Projekt rovněž respektuje celkovou digitální strategii firmy, a tak umožňuje budoucí integraci dalších technologických zařízení do jednotného operačního prostředí firmy.

Jako další představili projekt společnosti Linet dva zástupci - COO, Jaroslav Chvojka a Industrial Engineer, Renáta Pokorná. Projekt Realizace pracoviště "Robotický ořez vyfukovaných dílů" řeší náhradu lidské práce, ale zároveň její další zakomponování do dalších procesů. Společnost chtěla docílit kontinuálního provozu stroje, ale hlavně ušetřit lidskou práci. Výsledkem projektu je redukce počtu pracovníků na 75 %.

Poslední prezentací prvního bloku panelových diskuzí byla prezentace společnosti OEZ, již představil vedoucí výroby jističů, Jan Smejkal. Společnost OEZ se zabývá výrobou jističů 3 VA a 3 WA, jichž vyrobí okolo 1 000 000 kusů ročně. Projekt společnosti OEZ se zabývá plnou univerzálností výrobních linek.
Společnost implementovala systém SOPI, který dokáže příchozí objednávku rozložit podle MLFP kódu - následně je vytvořen kusovník a z něj poté návodka. Každý kus z linky je pak spojen s návodkou, která je přímo spojena s danou zakázkou. Společnost OEZ tak dokáže zpětně dohledat, u kterého zákazníka a kde byl implementován.

5G v logistických centrech

Druhý blok panelových diskuzí začal CEO a generální ředitel společnosti Kvados, prezentací projektu společnosti Kvados, Miroslav Hampel. Oceněný projekt s názvem Implementace 5G SA privátní mobilní sítě se zabývá významem implementace privátní SA sítě 5G pro využití v logistických centrech.
Společnosti Kvados přinesla výměna WiFi sítě za síť 5G skutečně online řízení mobilních autonomních robotických zařízení. Vytvořením privátní vnitřní i venkovní 5G SA sítě, je možné ověřovat veškeré parametry spolupráce s řadou pokročilých technologických zařízení. Implementace 5G sítě proběhla v Showroomu logistických inovací, díky kterému KVADOS pravidelně předvádí možnosti robotiky v reálném prostředí skladu.

Projekt 5G kampusová síť pro společnost BD Sensors zaměřený rovněž na privátní 5G sítě představil segment manager 5G MPN & IoT ze společnosti O2 ve spojení se společností BD Sensors. Hlavním produktem společnosti BD Sensors je tlakový senzor na měření tlaku či kapalin, který vyrábí za rozumné ceny do 5 dnů. Tento projekt přinesl společnosti BD Sensors kompletně bezdrátovou komunikaci - celý provoz je řízen pomocí tabletů, propojení zařízení, zabezpečení i plynulost provozu a úsporu pro IT.

Jako poslední svůj projekt představil ředitel pro výzkum a vývoj a člen představenstva, Jan Džugan, ze společnosti Comtes FHT, která se dlouhá léta zabývá testováním kovových materiálů pomocí mikrovzorků, projekt s názvem Vývoj standardů v oblasti zkoušek na miniaturních zkušebních vzorcích - projekt se zabývá vznikem norem pro charakterizaci 3D tištěných kovových komponent.
Potřeba nové norma poukazovala na omezenou použitelnost standardních zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností 3D tištěných materiálů podle současných norem s tím, že mnohdy je nutné využít mikrovzorky. ISO/ASTM 52909-22 je součástí portfolia norem, podle kterých probíhá testování mechanických vlastností kovových 3D výtisků, a přispívá tak výrazně k rozšíření aplikací aditivních technologií.

Cena za Průmysl 4.0 je tradiční ocenění udělované Svazem průmyslu a dopravy ČR. O umístění rozhoduje odborná porota, která letos vybírala vítěze z celkem 15 projektů. Cílem ocenění je ukázat úspěšné příklady digitalizace v oblasti výroby a podnikových procesů, aby mohly posloužit jako inspirace hlavně pro malé a střední firmy.

Zdroj informací

Náradní centurm Průmyslu 4.0 a NejBusiness.cz
Foto: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Datum

25. prosince 2023

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.5632 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál