Passerinvest Group představila svou ESG strategii

Passerinvest Group představila svou ESG strategii

Společnost Passerinvest Group představila svou ESG strategii i konkrétní cíle, kterých chce v budoucnosti dosáhnout. Passerinvest aktivně a dlouhodobě podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje přijatých všemi členskými státy rady OSN v roce 2015.
Prostřednictvím řady opatření si ve své ESG strategii stanovila soubor cílů týkajících se snížení uhlíkové stopy, spotřeby energie, snížení množství spotřebované vody i produkovaného nerecyklovatelného odpadu, rozvíjení nadstandardních partnerských vztahů v rámci místních komunit či vytváření vstřícného prostředí pro zaměstnance, nájemce a sousedy.

„Naše firma se vždy chovala zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, stejně tak v sociálních otázkách a problematice vztahů uvnitř dodavatelských řetězců. V rámci environmentálních otázek kromě tlaku na snižování uhlíkové stopy, energií a zdrojů obecně klademe dlouhodobě velký důraz na modrozelenou infrastrukturu (zelené střechy, parky, vodní prvky, dlážděné komunikace, poldry) a rozvoj biodiverzity.
V sociálních otázkách je pro nás prioritou vytváření příjemného, bezpečného a funkčního zázemí a prostředí jak pro zaměstnance, tak nájemce i rezidenty z blízkého či širokého okolí. V řízení se snažíme klást vysoké morální nároky na vlastní společnost, ale stejně tak očekáváme obdobný přístup i od našich klientů a dodavatelů. Nyní se však dostáváme do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty.
Proto jsme již za rok 2022 připravili nefinanční report (legislativní povinnost až od roku 2025), ve kterém jsou všechny oblasti spadající do ESG agendy detailně popsány,“ uvedl Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest, který je zodpovědný za agendu ESG.

V rámci implementace ESG strategie byly definovány jednotlivé politiky a cíle, ke kterým hodlá společnost Passerinvest do budoucna směřovat.

E (environmental)

Respekt k životnímu prostředí
Cílem společnosti je zavést v oblasti životního prostředí udržitelný a šetrný přístup při výstavbě i provozu veškerých administrativních a rezidenčních budov. Nadále přispívat k ochraně přírodních zdrojů a aktivně vyhledávat možnosti vedoucí ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Očekávaným výsledkem bude snížení uhlíkové stopy společně s energetickou náročností, stejně tak významné snížení množství produkovaného nerecyklovaného odpadu a spotřebu pitné vody.

S (social)

Péče o nájemce a zaměstnance i Formování a podpora místního rozvoje
V sociální oblasti se bude společnost i nadále zaměřovat na poskytování nadstandardní kvality služeb pro své zaměstnance i nájemce. Jejich spokojenost je pro Passerinvest naprostou prioritou. Trvalou snahou je být zodpovědným stavitelem, správcem, sousedem a partnerem, který svým přístupem podporuje společenský rozvoj a vytváří dlouhodobé hodnoty pro společnost.

Cílem je dosáhnout dlouhodobé spokojenosti nájemců i klientů a udržet fluktuaci zaměstnanců na nízké úrovni. Záměrem je rovněž nadále rozvíjet nadstandardní partnerské vztahy v rámci místních komunit a vyhodnocovat a maximalizovat sociální hodnotu realizovaných projektů.

G (governance)

Etické a transparentní řízení
Společnost Passerinvest si zakládá na morálních a etických hodnotách zakotvených v biblickém Desateru. Prioritou je ctít tyto hodnoty jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i obchodním partnerům. Všichni zaměstnanci splní školení Etického kodexu v oblasti udržitelnosti a bude nastavena efektivní ochrana oznamovatelů. Zavedena byla také politika udržitelného nákupu a uskuteční se proškolení klíčových dodavatelů v oblasti udržitelnosti.

 

Veškeré informace k agendě ESG, strategii, aktivitám i kompletní nefinanční report jsou k dispozici na stránkách společnosti Passerinvest.

Zdroj informací

Passerinvest Group a NejBusiness.cz

Datum

13. prosince 2023

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.6291 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál