Navzdory kampaním na podporu recyklace je až 90 % všech materiálů v Evropě neobnovitelných

Navzdory kampaním na podporu recyklace je až 90 % všech materiálů v Evropě neobnovitelných

Takzvaný cirkulární deficit (circularity gap), tedy procento neobnovitelných zdrojů zůstávajících mimo uzavřený cyklus recyklace, činí celosvětově 92,8 %. Současně spotřebováváme 1,6krát více zdrojů, než kolik umožňují regenerační schopnosti naší planety. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila organizace ThinkCo ve spolupráci s partnery včetně Skanska, JW+A a Revive. 
Naprostá většina budov v Evropské unii nesplňuje kritéria udržitelného stavebnictví, celkově jsou zodpovědné za téměř 40 % veškeré energetické spotřeby. Odpovědí pro udržitelný development je cirkulární ekonomika. V České republice k ní můžeme zařadit projekt Mercury společnosti Skanska v pražských Holešovicích. Na něm právě probíhají demoliční práce podle principů cirkulární ekonomiky.

Nová zpráva, zveřejněná výzkumnou laboratoří ThinkCo ve spolupráci se společnostmi Skanska, JW+A, Revive, System 3E, Syrena Real Estate a Torus, představuje klíčové přínosy cirkulární ekonomiky pro realitní sektor.
Svět v současnosti produkuje a spotřebovává zboží lineárním způsobem: těžíme suroviny, vyrábíme z nich produkty, které pak prodáváme a používáme, dokud většinu z nich nevyhodíme. Cílem ekonomiky s uzavřeným cyklem, známé také jako cirkulární ekonomika (CE), je zachovat hodnotu produktů, součástek a materiálů po co nejdelší dobu a omezit tak množství odpadů a znečištění. Projekt Mercury je v současnosti první vlaštovkou cirkulární ekonomiky v českém realitním developmentu.

Celosvětově je stavebnictví zodpovědné za 35 % celkové spotřeby energií, za produkci 38 % emisí CO2 spojených s energií a za 50 % spotřeby přírodních zdrojů. Jen v EU tvoří suť ze staveb a demolic přibližně 30 % veškerého odpadu.
Proto jsou nemovitosti jednou z nejdůležitějších oblastí cirkulární ekonomiky. Ze stejného důvodu je také tak nesmírně důležité dávat produktům nový život. Příkladem tohoto přístupu je projekt Mercury společnosti Skanska v pražských Holešovicích, v rámci kterého vzniknou moderní kancelářské prostory.

„Projekt Mercury je obzvláště významný, neboť se jedná o první investici takového rozsahu do developerského projektu v ČR, který je realizován v souladu s principy cirkulární ekonomiky," říká Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska pro střední a východní Evropu.
Mercury nahradí budovu Merkuria z roku 1971, která již neodpovídala současným standardům bezpečnosti, zdraví a vlivu na životní prostředí. Rozhodnutí o demolici původní budovy předcházely hloubkové analýzy její konstrukce, použitých materiálů a instalovaných systémů, které umožnili opětovné využití mnoha jejích součástí.

Podle průzkumu společnosti ThinkCo lze opětovně využít přibližně 25 % materiálů v tradiční budově, recyklovat se jich dá dokonce 70 %. Projekt Mercury cílí na 80% recyklaci nebo znovupoužití z přibližně 14 000 demoličního materiálu.

Udržitelný development může být ziskový

Zavedení cirkulární ekonomiky v Evropě do roku 2030 by podle odhadů mohlo zvýšit HDP kontinentu o 7 %. Zvýšení cirkularity ekonomiky však nelze dosáhnout bez zavedení radikálních změn v realitním sektoru. Jednání v souladu s principy CE může snížit emise skleníkových plynů během celého životního cyklu budov téměř o 60 %. Už jen využití ocelových konstrukcí, které lze rozebrat a znovu použít, může vést k 70% úspoře energie a snížení emisí skleníkových plynů o 80 % během celého životního cyklu budovy.
Nicméně přeorientovat ekonomiku a oblast nemovitostí na cirkularitu je velice dlouhý a komplikovaný proces. To dokazuje i případ projektu Mercury a jeho probíhající demolice. Ta se setkala s komplikacemi například v podobě neúplné stavební dokumentace a evidence materiálů, což si vyžádovalo dodatečné specializované testy, nebo problém se smíšeným složením některých prvků. Například části fasády obsahovaly sklo, ale také ocel, izolační materiály a další komponenty.

„Nedomnívám se, že za současného stavu našeho odvětví je možné zajistit rychlé provádění demolic s přihlédnutím k principům cirkulární ekonomiky. Jde o nový postup, který se všichni musíme naučit. Je to ovšem zásadní, pokud to s ochranou zdrojů a životního prostředí myslíme vážně. Proto jsme ve společnosti Skanska rádi, že můžeme být v čele tohoto úsilí,“ vysvětluje Eva Nykodymová.

Nový směr: profesionalizace renovace budov

Zpráva rovněž poukazuje na nový posun v oblasti renovací a úprav budov. Vysvětluje tři hlavní strategie, které budou v následujících letech dominovat trhu. Adaptační strategie spočívá ve změně funkce budovy na jinou, což zahrnuje přeměnu její konstrukce a vybavení. To může například znamenat přeměnu starších či zastaralých kancelářských budov na byty nebo transformaci postindustriálních budov na nákupní či kulturní centra nebo na kancelářské prostory.
Expanzivní strategie představuje rozšíření využití budovy promyšleným přidáním nových prostor, ať již vedle, nad nebo pod původní stavbu. Pomocí proaktivní strategie je budova nadále využívána a zároveň probíhají preventivní opatření, jako je modernizace, implementace nových technologií a cílené opravy problematických míst, aby budova neztratila svou funkčnost.

„Uvědomění si významu strategií cirkulární ekonomiky v udržitelném rozvoji nemovitostí je zásadní. Důrazem na jejich rozvoj si nejen otevíráme dveře k růstu a odpovědnosti vůči životnímu prostředí, ale také se díky tomu připravujeme na výzvu, kterou představují stále se zmenšující přírodní zdroje," uzavírá Eva Nykodymová.

Zdroj informací

Skanska a NejBusiness.cz
Foto: Skanska

Datum

30. října 2023

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.2819 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál