FertigHy zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce

FertigHy zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce

FertigHy, společnost založená společnostmi EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo a HEINEKEN, dnes zahajuje činnost jako průkopník nízkouhlíkového přechodu evropského průmyslu hnojiv. Cílem společnosti FertigHy je vyrábět cenově dostupná a nízkouhlíková hnojiva pro evropské zemědělce a přímo tak reagovat na nedávné výzvy EU a globální potravinové bezpečnosti v důsledku narušení dodavatelského řetězce a globální nejistoty v dodávkách zemního plynu.

Společnost FertigHy, která plánuje vybudovat a provozovat několik rozsáhlých projektů na výrobu nízkouhlíkových hnojiv, postaví, bude vlastnit a provozovat svůj první závod ve Španělsku a následně jej zopakuje v dalších evropských zemích. Závod bude vyrábět více než milion tun nízkouhlíkových dusíkatých hnojiv ročně ze 100% obnovitelné elektřiny a zeleného vodíku a jeho výstavba má být zahájena v roce 2025. José Antonio de las Heras povede společnost FertigHy a přináší více než 25 let zkušeností na úrovni výkonných ředitelů a vedoucích pozicí v oblasti venture společností, z nichž mnohé byly v oblasti zeleného vodíku, obnovitelných zdrojů energie a zemního plynu.

Samotné odvětví zemědělství je zodpovědné za 13 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a evropští zemědělci každoročně použijí více než 11 milionů tun dusíkatých hnojiv (na základě živin). Evropská komise ve svém „Sdělení o zajištění dostupnosti a cenové dostupnosti hnojiv“ z října 2022 označila odvětví hnojiv za kriticky důležité a podporuje přechod na nízkouhlíkové hnojiva. FertigHy je příkladem toho, že se evropští průmysloví hráči rozhodli investovat v Evropě do kontinuální dekarbonizace ekonomiky, v tomto případě do hnojiv. Prvotní reakce Evropské komise na IRA USA byla pro rozhodnutí založit provoz v Evropě relevantní, protože FertigHy přímo odpovídá na výzvy, kterým EU čelí, a usiluje o to, aby se stala evropským lídrem v oblasti nízkouhlíkových hnojiv. Společnost FertigHy bude pracovat na rozšíření svých provozů po celé Evropě s cílem snížit emise až o dva miliony tun CO2 na závod a rok.

José Antonio de las Heras, generální ředitel společnosti FertigHy, řekl: „Nikdy nebylo tak naléhavé dekarbonizovat a kolektivně obnovit výrobu hnojiv. Vzhledem k množství faktorů, které budou v Evropě působit v roce 2023, je nyní čas vytvořit ekologičtější a soběstačnější průmysl pro všechny. FertigHy obnoví odolnost vůči narušeným dodavatelským řetězcům a zároveň podpoří suverenitu zemědělského průmyslu a bezpečnost dodávek urychlením dekarbonizace potravinového hodnotového řetězce.“

Společnost FertigHy byla založena globálním konsorciem a její počáteční investoři jsou spojeni napříč hodnotovým řetězcem. EIT InnoEnergy, inovační motor pro udržitelnou energetiku podporovaný Evropským inovačním a technologickým institutem, orgánem Evropské unie (EU) je iniciátorem nové nízkouhlíkové hnojivářské společnosti a díky svým výsledkům při zakládání nových průmyslových společností bude poskytovat služby akcelerace podnikání prostřednictvím svého Evropského centra pro akceleraci zeleného vodíku (EGHAC). Společnost RIC Energy, přední vývojář energie z obnovitelných zdrojů, přinese své klíčové znalosti v oblasti fotovoltaiky (PV) a trhu s elektřinou.

Společnost MAIRE poskytne své jedinečné zkušenosti s vývojem projektů, jako poskytovatel technologií a dodavatel EPC zařízení na výrobu čpavku a hnojiv. Společnost Siemens Financial Services, která se stala akcionářem EIT InnoEnergy koncem roku 2021, se připojí ke konsorciu, aby přinesla své zkušenosti s financováním velkých průmyslových projektů zaměřených na udržitelnost a usnadnila sladění s celým ekosystémem Siemens, s řešeními od digitalizace a automatizace továren až po řešení elektrifikace.

InViVo, bude podporovat jako odběratel a distributor hnojiva 300 000 zemědělců, což představuje více než 200 družstev. A konečně HEINEKEN, jednička mezi výrobci piva v Evropě, si stanovil cíl fungovat do roku 2040 v hodnotovém řetězci s nulovou čistou produkcí. Bude stimulovat poptávku po nízkouhlíkových hnojivech, aby snížil uhlíkovou stopu ječmene a dalších plodin. Společnost HEINEKEN zkoumá různá řešení pro dekarbonizaci ve velkém měřítku a toto je jedna z mnoha jejích iniciativ v oblasti udržitelného zemědělství, které bude pilotovat.

Jacob Ruiter, generální ředitel společnosti EGHAC, k tomu uvedl: „Ambice společnosti FertigHy jsou plně v souladu s balíčkem EU Fit-for-55 nebo s nedávným průmyslovým plánem REPowerEU a Green Deal a ukazují naši schopnost umožnit konkurenceschopnost evropského průmyslu s nulovou spotřebou energie. Tato investice je také dalším signálem závazku společnosti EIT InnoEnergy vůči těžko vyčerpatelným průmyslovým odvětvím a známkou našeho dalšího úspěchu ve spolupráci s EGHAC.“

Zdroj informací

FertigHy a NejBusiness.cz

Datum

7. července 2023

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2925 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál