Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy se stal Jan Rafaj

Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy se stal Jan Rafaj

Zástupci členů Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 16. května 2023 na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2023 až 2027. Nový prezident Jan Rafaj byl zvolen 60 procenty hlasů.
V představenstvu SP ČR zasedne 6 víceprezidentů a víceprezidentek a 8 členů představenstva. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni Tomáš Kolář, Kateřina Kupková, Daniel Urban a Tomasz Wiatrak. 

Nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2023 až 2027 s celkem 15 zvolenými členy, které doplní generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová. Rozhodli o tom v úterý 16. května 2023 na volební valné hromadě zástupci kolektivních a individuálních členů Svazu průmyslu. Prezidentem Svazu byl zvolen 60 procenty hlasů Jan Rafaj. V prezidiu Svazu ho doplní 6 viceprezidentů. 

„Rád bych poděkoval všem delegátům, kteří mě zvolili. Je to pro mě velký závazek a zároveň čest převzít tento post po Jaroslavu Hanákovi, který předchozích 12 let Svaz průmyslu a dopravy skvěle vedl. Na další čtyři roky si Svaz zvolil kontinuitu, vyváženost a proevropský přístup.
Během svého prezidentského období se chci zaměřit na pět priorit, které ode mne zazněly již v předvolebním období. Jsou to finální český produkt, Green deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Budu dělat vše pro to, aby český průmysl neztrácel svou konkurenceschopnost a udržel si své dobré jméno ve světě,“
říká Jan Rafaj, nově zvolený prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Nový prezident přebírá Svaz v době, kdy je nejhorší situace v oblasti veřejných financí. Není ještě definitivně dořešená energetická krize a není jasno, jak se bude hýbat křivka inflace. Pro nového prezidenta, ale i představenstvo a sekretariát, to bude nesmírně těžké.
Všechno budou muset směřovat k tomu, aby věděli, kam přesně mají Svaz i samotný průmysl vést, jak zajistit co největší předvídatelnost a jak udělat potřebnou reformu ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu. Věřím, že to společně se současným kvalitním sekretariátem zvládnou,“
říká Jaroslav Hanák, který se rozhodl již znovu nekandidovat a post prezidenta po dvanácti letech opouští. Delegáti valné hromady zároveň zvolili Jaroslava Hanáka čestným členem Svazu průmyslu a dopravy.  

Kromě představenstva vybrali delegáti valné hromady nové složení dozorčí rady a smírčího výboru. V dozorčí radě v období 2023 až 2027 zasednou Ernest Ištvánfy, Zdeněk Musil, Roman Schiffer, Ivan Souček a Richard Vidlička. Smírčí výbor bude pracovat ve složení Tomáš Černý, František Hýbner a Jan Wiesner. 

 

Jak se volí členové řídících orgánů Svazu průmyslu

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a poté členové představenstva. Z kandidátů, kteří byli zvoleni do představenstva, delegáti následně volí viceprezidenty Svazu průmyslu.

Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců členů. 

 

Jaké jsou úkoly představenstva Svazu průmyslu

Představenstvo je statutárním orgánem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Volí se osmnáct členů představenstva. Devatenácté místo patří generálnímu řediteli Svazu, kterého jmenuje a odvolává představenstvo.  

Představenstvo mimo jiné rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, kontroluje plnění rozpočtu, rozhoduje o přijetí nových kolektivních a individuálních členů, předkládá valné hromadě mj. návrh programového prohlášení na další období nebo zprávu představenstva o činnosti Svazu za uplynulé období. Spolu s dozorčí radou schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho valné hromadě. 


Nově zvolené orgány Svazu průmyslu a dopravy

Představenstvo pro období 2023-2027:

 • Prezident
  • Jan Rafaj

 • Víceprezidenti
  • Daniel Beneš
  • František Chaloupecký
  • Milena Jabůrková
  • Martin Jahn
  • Kateřina Kupková
  • Radek Špicar

 • Členové představenstva
  • Jiří Holoubek
  • Tomáš Kolář
  • Eduard Palíšek
  • Jan Rýdl
  • Daniel Urban
  • Tomasz Wiatrak
  • Martin Wichterle
  • Bohdan Wojnar

Dozorčí rada pro období 2023-2027:

 • Ernest Ištvánfy
 • Zdeněk Musil
 • Roman Schiffer
 • Ivan Souček
 • Richard Vidlička

Smírčí výbor pro období 2023-2027

 • Tomáš Černý
 • František Hýbner
 • Jan Wiesner

 

Zdroj informací

Svazu průmyslu a dopravy ČR  a NejBusiness.cz

Datum

17. května 2023

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.211 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál