Předseda ÚOHS potvrdil pokuty v maximální sazbě za maření místních šetření

Předseda ÚOHS potvrdil pokuty v maximální sazbě za maření místních šetření

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklady společností MIT METAL POWER, a.s., a Marc spol. s r.o. proti dvěma prvostupňovým rozhodnutím o uložení pokut ve výši 1 870 000 korun, resp. 326 000 korun za maření místního šetření. Uvedené pokuty byly uloženy v maximální možné výši 1 % z obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

„Zmaření nebo ztížení místního šetření považuji za velice závažný přestupek. Místní šetření je úkon, který je nutno provést napoprvé a nelze jej opakovat kvůli ztrátě momentu překvapení. Z tohoto důvodu budeme za narušování inspekcí ukládat sankce v nejvyšší možné sazbě,“ uvedl k rozhodnutím předseda Petr Mlsna.

Společnosti MIT METAL POWER, a. s., (dále jen „MIT METAL“) a Marc, spol. s r. o., neumožnily letos v dubnu řádné provedení místního šetření, když krátce po jeho zahájení odmítly poskytovat další součinnost a inspektory přinutily ukončit veškeré vyšetřovací úkony. Tímto jednáním se dopustily přestupku podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, který ukládá soutěžitelům povinnost inspekci strpět a poskytovat nezbytnou součinnost.

Předseda ÚOHS zamítl rozkladové námitky týkající se údajné nepřezkoumatelnosti prvostupňových rozhodnutí, nezákonnosti dotčených místních šetření, chybného postupu inspektorů či trvání jednatele na jeho přítomnosti u místního šetření. Předseda Mlsna přitom zdůraznil, že soutěžiteli nesvědčí právo polemizovat o vhodnosti místního šetření či jeho zákonnosti, pokud takový zásah není zcela zjevně excesivní, ale je povinen podřídit se působení správního orgánu. Současně odkázal také na rozsudek Krajského soudu v Brně, který zamítl zásahovou žalobu soutěžitele MIT METAL proti předmětnému místnímu šetření a konstatoval, že Úřad disponoval konkrétními podklady, které ospravedlňovaly uskutečnění místního šetření. Předseda ÚOHS nevyhověl ani námitkám týkajícím se údajně nepřiměřené výše pokut, neboť sankce odpovídají závažnosti přestupku a nemají pro pokutované subjekty likvidační charakter.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

29. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1759 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál